วันพฤหัสบดี, 21 มกราคม 2564
ทัวร์ลาว สะบายดี หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (FD311) ทัวร์ลาว Air Asia
ทัวร์ลาว ทัวร์ลาว ทัวร์ลาว


ทัวร์ลาว หลวงพระบาง ความคลาสสิกของเมืองมรดกโลก ธรรมชาติ วัฒนธรรม ชีวิตผู้คน ผสมผสานกันอย่างลงตัว ตักบาตรข้าวเหนียว ไฮไลท์ของการมาเที่ยวที่หลวงพระบาง พระราชวังหลวงพระบาง พระราชวังเก่าแก่ของเจ้ามหาชีวิตของหลวงพระบาง พระธาตุพูสี ชมวิวเมืองหลวงพระบาง 360องศา วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง ไฮไลท์สิมหลังเก่าแก่ที่สุดที่เป็นอัญมณีแห่งศิลปะล้านช้าง วัดวิชุนราช วัดนี้มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่งชาวลาวเรียกว่า พระธาตุหมากโม วัดแสนสุขขาราม วัดเก่าแก่ วัดที่มีพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ ที่มีอยู่เพียงองค์เดียวในหลวงพระบาง น้ำตกตาดกวางสี ได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดของหลวงพระบาง ถ้ำติ่ง ถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีพระพุทธรูปไม้จำนวนนับ 2,500องค์ ช๊อปปิ้งแบบสโลว์ไล้ฟ์ ที่ตลาดมืด และ ตลาดเช้า
สายการบิน :   AIR ASIA (FD)
Code: AIT-FD311-3D2N-FD

วันเดินทาง  ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
23-25 พ.ค.63/6-8, 27-29 มิ.ย.63 9,888 2,500
7-9, 14-16, 21-23, 28-30 มี.ค.63/16-18 พ.ค.63/30 พ.ค.-1 มิ.ย.63/13-15, 20-22 มิ.ย.63/11-13, 18-20 ก.ค.63 /1-3, 15-17, 22-24, 29-31 ส.ค.63
10,888 2,500
25-27 เม.ย.63/9-11 พ.ค.63 11,888 2,500
3-5 พ.ค.63 12,888 2,500
14-16 เม.ย.63
15,888 2,500
12-14, 13-15 เม.ย.63 (วันสงกรานต์) 17,888 2,500


รีวิวโปรแกรมทัวร์ลาว สะบายดี หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (FD311)

วันแรก    กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - พระธาติภูษี - ตลาดมืด
วันที่สอง    ทำบุญตักบาตรตอนเช้า – ตลาดเช้า - วัดแสนสุขขาราม  - วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช -  บ้านช่างไห่ - ถ้ำติ่ง - น้ำตกตาดกวางสี
วันสาม    พระราชวังหลวงพระบาง - สนามบินหลวงพระบาง – สนามบินดอนเมือง             

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ลาว


หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม **

ในกรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ทำการจองไว้กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชำระเงินค่าตั๋วดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

โปรแกรมทัวร์ลาว ราคาถูก

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น Hello Nagoya...

ทัวร์ญี่ปุ่น สุดคุ้ม!!! พาเที่ยวทุกวัน บุฟเฟ่ต์ BBQ YAKINIKU บุฟเฟ่ต์ขาปูไม่อั้น! พักออนเซ็น พักฟูจิออนเซ็น...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า นากาโน่ ชมความน่ารักของลิงแช่ออนเซ็น ณ เมืองนากาโน่ ท้าทายกิจกรรมสุดมันส์ ณ...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ อิออน มอลล์ เส้นทางสายโรแมนติค...

«
»