วันพุธ, 15 สิงหาคม 2561

ทัวร์พม่า ราคาถูก 2018 / 2561 เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง นั่งกระเช้า พระธาตุอินแขวน ย่างกุ้ง ปีใหม่ 2562 / 2019 ชเวดากอง พักโรงแรมเรือ มัณฑะเลย์ พุกาม พระธาตุอินแขวน แพคเกจทัวร์พม่า บริษัททัวร์ พม่า

myanmar_tour_team10ทัวร์พม่า ปีใหม่ 2562 Go Myanmar อิ่มบุญ.. สุขใจ.. ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน (DD)(DD003)  
•สักการะ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอร์ และพระธาตุอินทร์แขวน
•ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์
•ไหว้พระขอพรทำธุระกิจทางการค้า ณ เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา
•อิ่มอร่อยกับกุ้งแม่น้ำย่าง เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร
•ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต
วันเดินทางสิงหาคม  -  ปีใหม่ 2562
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 11,900 บาท
สายการบิน :   สายการบินนกแอร์
Code:   A5-(DD003)-3D2N-DD
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

myanmar_tour_team15ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน พักโรงแรม 4 ดาว 3วัน 2 คืน (SL)(MMR012) 
ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-ย่างกุ้ง  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระนอนตาหวาน-วัดบารมี-เทพทันใจ เทพกระซิบ เจดีย์โบตาทาวน์-ตลาดสก๊อต
วันเดินทางกรกฏาคม  - กันยายน 2561
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 9,999 บาท
สายการบิน :   สายการบินไทยไลออนแอร์
Code:   ABI-MMR012-3D2N-SL


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

myanmar_tour_team15ทัวร์  มหัศจรรย์เมืองแปร มรดกโลกพม่า ย่างกุ้ง 3 วัน 2 คืน  ( DD)(MMR041)ย่างกุ้ง  เมืองแปร  พิพิธภัณฑ์อาณาจักรศรีเกษตร  เจดีย์เบเบพญา  เจดีย์บอว์บอว์จีพญา  เลเมียตหน่า  พญาจีเจดีย์ชเวซันดอร์  ตลาดเช้าเมืองแปร  เมืองถ่นโบ่  เขาอะเกาก์เตาง์  แปร  หลวงพ่อชเวเมี๊ยะมัน(พระสวมแว่น)  ย่างกุ้ง ย่างกุ้ง  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  เจดีย์โบตาทาวน์  เทพทันใจ  เทพกระซิบ  พระนอนตาหวาน  วัดหงาทัตยี  ตลาดสก๊อต 
วันเดินทางมิถุนายน - กันยายน 2561
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 10,900 บาท
สายการบิน :   สายการบินนกแอร์
Code:   ABI-MMR041-3D2N-DD


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

ทัวร์พม่า ชเวดากองทัวร์พม่า Go Myanmar สุดจ๊าตต ย่างกุ้ง ไหว้พระ ไหว้พระ 8 วัด เพื่อเป็นศิริมงคล กับชีวิตและครอบครัว สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ สักการะพระเกศาธาตุที่วัดบารมี (พระเกศามีชีวิต) ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร พักดี 4 ดาว Best Western Green Hill Hotel หรือ Hotel Grand United เที่ยวเต็มอิ่ม บินเช้ากลับดึก
วันเดินทางสิงหาคม 12-13, 16-17, 18-19, 19-20, 23-24, 24-25, 25-26, 26-27, 29-30, 30-31 ส.ค./ 31 ส.ค.- 1 ก.ย.61
กันยายน  1-2, 2-3, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 26-27, 27-28, 28-29, 29-30 ก.ย./ 30 ก.ย.- 1 ต.ค.61
ตุลาคม  4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 18-19, 19-20, 20-21, 23-24, 24-25, 25-26, 26-27 ต.ค./ 31 ต.ค. - 1 พ.ย.61
พฤศจิกายน 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26, 28-29, 29-30 พ.ย./ 30 พ.ย.- 1 ธ.ค.61
ธันวาคม  1-2, 2-3, 4-5, 5-6, 7-8, 8-9, 9-10, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26, 27-28, 28-29, 29-30, 30-31 ธ.ค./ 31 ธ.ค.- 1 ม.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มต้น :  6,900 บาท
สายการบิน :   สายการบินนกแอร์
Code:   A5-DD002-2D1N-DD


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

myanmar_tour_team15ทัวร์พม่า Go Myanmar สุดโดน ย่างกุ้ง 1 วัน ไหว้พระ สุดคุ้ม (DD)(DD004)   สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์
ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์
สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)
สักการะวัดพระหินอ่อน
ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต
อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร
ไหว้พระ 5 วัด เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว
ทำบุญเต็มอิ่ม บินเช้า-กลับดึก
วันเดินทางมิถุนายน - กันยายน 2561
ราคาทัวร์เริ่มต้น : วันที่ 21 / 27 / 28  มิถุนายน 2561  วันที่ 04 / 05 / 11 / 12 / 18 / 26 กรกฎาคม 2561 
สายการบิน :   สายการบินนกแอร์
Code:   A5-(DD004)-1D-DD


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

myanmar_tour_team05ทัวร์พม่า Go Myanmar สุดเพลิน ย่างกุ้ง 1 วัน ไหว้พระ 5วัด สายการบินนกแอร์ (DD)(DD001) 
•ไหว้พระ 5 วัด เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว
•สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
•ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์
•ขอพรที่ วัดพระเขี้ยวแก้ว
•ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์
•ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต
•อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร
•เที่ยวเต็มอิ่ม บินเช้ากลับดึก
วันเดินทางกรกฏาคม  -  สิงหาคม  2561
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 4,991 บาท
สายการบิน :   สายการบินนกแอร์
Code:   A5-(DD001)-1D-DD


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

myanmar-tour_01ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (PG)(PG001) 
•นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
•ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์
•สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
•ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัด ไจ้คะวาย
•สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้โท (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
•ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต
วันเดินทางสิงหาคม - ธันวาคม  2561
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 12,900 บาท
สายการบิน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)
Code:  A5-(PG001)-3D2N-PG


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

myanmar_tour_team15ทัวร์  มหัศจรรย์เมืองแปร มรดกโลกพม่า ย่างกุ้ง 3 วัน 2 คืน  ( DD)(MMR041)ย่างกุ้ง  เมืองแปร  พิพิธภัณฑ์อาณาจักรศรีเกษตร  เจดีย์เบเบพญา  เจดีย์บอว์บอว์จีพญา  เลเมียตหน่า  พญาจีเจดีย์ชเวซันดอร์    ตลาดเช้าเมืองแปร  เมืองถ่นโบ่  เขาอะเกาก์เตาง์  แปร  หลวงพ่อชเวเมี๊ยะมัน(พระสวมแว่น)  ย่างกุ้ง ย่างกุ้ง  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  เจดีย์โบตาทาวน์  เทพทันใจ  เทพกระซิบ  พระนอนตาหวาน  วัดหงาทัตยี  ตลาดสก๊อต 
วันเดินทางมิถุนายน - กันยายน 2561
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 10,900 บาท
สายการบิน :   สายการบินนกแอร์
Code:   ABI-MMR041-3D2N-DD


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

myanmar-tour_02ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (FD)(FD001)
•นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
•ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์
•สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
•ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัด ไจ้คะวาย
•สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้โท (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
•ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต
วันเดินทาง : วันที่ 27-29 ก.ค. 61, 11-13 ส.ค. 61
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 13,900 บาท
สายการบิน :  สายการบินแอร์เอเชีย (FD)
Code:   A5-(FD001)-3D2N-FD


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

myanmar-tour08ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม  พักโรงแรม 4 ดาว 3 วัน 2 คืน (DD)(MMR001) 
ย่างกุ้ง  ตลาดสก๊อต  เจดีย์ไจ๊เข้า  เทพทันใจไจ๊เข้า  สิเรียม  เจดีย์เยเลพญา  เจดีย์โบตาทาวน์  เทพทันใจ  เทพกระซิบ  ย่างกุ้ง  หงสาวดี  วัดไจ้คะวาย  เจดีย์ชเวมอดอร์  พระนอนชเวตาเลียว  เจดีย์ไจ๊ปุ่น  พระราชวังบุเรงนอง  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง   ย่างกุ้ง  พระนอนตาหวาน
วันเดินทางพฤศจิกายน  2561 - มีนาคม  2562
ราคาทัวร์เริ่มต้น :  9,999 บาท
สายการบิน :   สายการบินนกแอร์
Code:   ABI-MMR001-3D2N-DD


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

myanmar-tour06ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม  พักโรงแรม 5 ดาว 2 วัน 1 คืน (DD)(MMR01) 
ย่างกุ้ง  หงสา  พระธาตุมุเตา  วังบุเรงนอง  พระนอนชเวตาเลียว  เจดีย์ชเวดากอง
ย่างกุ้ง  สิเรียม  เจดีย์เยเลพญา  เจดีย์โบตาทาวน์  เทพทันใจ  เทพกระซิบ  ตลาดสก๊อต  พระนอนตาหวาน
วันเดินทางสิงหาคม  -  ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์เริ่มต้น :   7,900 บาท
สายการบิน :   สายการบินนกแอร์
Code:   ABI-MMR01-2D1N-DD


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

myanmar-tour_09ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม อินทร์แขวน  พัก 5 ดาว  3 วัน 2 คืน  (DD)(MMR004) 
ย่างกุ้ง  หงสาวดี  วัดไจ้คะวาย  เจดีย์ชเวมอดอร์  พระราชวังบุเรงนอง  คิมปูนแค้มป์  พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)                               
พระธาตุอินทร์แขวน  เจดีย์ไจ้ปุ่น  พระนอนชเวตาเลียว  พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  
ย่างกุ้ง-สิเรียม  เจดีย์เยเลพญา วัดบารมี  เจดีย์โบตะทาวน์  เทพทันใจ  เทพกระซิบ  ตลาดสก๊อต
วันเดินทางมิถุนายน - กันยายน 2561
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 11,900 บาท
สายการบิน :   สายการบินนกแอร์
Code:   ABI-MMR004-3D2N-DD


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

myanmar_tour_team15ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม อินแขวน 3 วัน 2 คืน (SL)(MMR004)  
ย่างกุ้ง  หงสาวดี  เจดีย์ชเวมอดอร์  พระราชวังบุเรงนอง  คิมปูนแค้มป์  พระธาตุอินทร์แขวน  นั่งกระเช้าไฟฟ้า (รวมรถขึ้นพระธาตุ)
พระธาตุอินทร์แขวน  หงสาวดี  วัดไจ๊คะวาย  เจดีย์ไจ้ปุ่น  พระนอนชเวตาเลียว  พระนอนตาหวาน  ย่างกุ้ง   พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
ย่างกุ้ง  สิเรียม  เจดีย์เยเลพญา  เจดีย์โบตะทาวน์  เทพทันใจ  เทพกระซิบ  ตลาดสก๊อต
วันเดินทางมิถุนายน - กันยายน 2561
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 11,900 บาท
สายการบิน :   Thai Lion Air (SL)
Code:   ABI-MMR004-3D2N-SL


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

myanmar-tour04ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน พักโรงแรม 4 ดาว 3 วัน 2 คืน (FD)(MMR012)  
ย่างกุ้ง  หงสาวดี  วัดไจ๊คะวาย  เจดีย์ชเวมอดอร์  คิมปูนแค้มป์  พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
พระธาตุอินทร์แขวน  พระราชวังบุเรงนอง  พระนอนชเวตาเลียว  หงสาวดี  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
ย่างกุ้ง  พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี  พระนอนตาหวาน  วัดบารมี  เทพทันใจ เทพกระซิบ เจดีย์โบตาทาวน์  ตลาดสก๊อต
วันเดินทางกรกฏาคม  - กันยายน 2561
ราคาทัวร์เริ่มต้น :  9,999 บาท
สายการบิน :   สายการบินไทยแอร์เอเชีย
Code:   ABI-MMR012-3D2N-FD


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ฮอกไกโด ชมใบไม้เปลี่ยนสี HOKKAIDO...

ทัวร์ฮอกไกโด ชมใบไม้เปลี่ยนสี เที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระ นั่งกระเช้าคุโรดาเกะ ชมวิว อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ทสึซัง สัมผัสความน่ารัก ของสัตว์เมืองหนาว...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5 วัน 3 คืน (SNOWY) ซุปตาร์...

ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี HOKKAIDO...

ทัวร์ฮอกไกโด ชมใบไม้เปลี่ยนสี เมืองบิเอะ สระอะโออิเคะ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ตสึซัง น้ำตกริวเซย์และน้ำตกกิงกะ กระเช้าคุโรดาเกะ อิออน...

ทัวร์ฮอกไกโด AUTUMN SOUNKYO...

ทัวร์ฮอกไกโด 2018 ชิโตเซ่ อาซาฮิกาว่า หมู่บ้านราเม็ง อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง น้ำตกกิงกะ น้ำตกริวเซย์...

ทัวร์ฮอกไกโด AUTUMN HOKKAIDO...

ทัวร์ฮอกไกโด เที่ยวฮอกไกโด ชมใบไม้เปลี่ยนสี บ่อโคลนจิโกคุดานิ (ใบไม้เปลี่ยนสี) ฮาโกดาเตะ อาคารโกดังอิฐแดง ถนนช้อปปิ้งโมโตมาชิ ภูเขาฮาโกดาเตะ...

ทัวร์ฮอกไกโด หน้าหนาว HOKKAIDO...

ทัวร์ฮอกไกโด 2018 โนโบริเบทสึ จิโกกุดานิ ชมวิวทะเลสาบโทยะ กระเช้าอุสุซัง ฟาร์มหมีโชวะชินซัง ออนเซ็น ซัปโปโร หมู่บ้านช็อกโกแลต...

ทัวร์ฮอกไกโด ล่องเรือตัดน้ำแข็ง HOKKAIDO...

ทัวร์ฮอกไกโด ล่องเรือตัดน้ำแข็ง มกราคม 2019 สัมผัสประสบการณ์ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง ณ มอนเบทสึ อิสระเล่นสกี ตามอัธยาศัย...

ทัวร์ฮอกไกโด รื่นเริงหรรษา ฮอกไกโด...

เที่ยวญี่ปุ่น ฮอกไกโด คริสต์มาส 2561 นั่งกระเช้าขึ้นสู่จุดชมวิวบนภูเขาฮาโกดาเตะ วิวที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่น...

ทัวร์ฮอกไกโด รื่นเริงหรรษา ฮอกไกโด...

เที่ยวญี่ปุ่น ฮอกไกโด คริสต์มาส 2561 ชมรอยส์ ช็อกโกแลต เวิลด์ โรงงานและพิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลต ชมโดราเอม่อน สกายพาร์ค...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA WAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA วาคายาม่า นั่งรถไฟแมวเหมียว เข้าชมปราสาทวาคายาม่า ชิมปลาทะเลสดๆ ณ ตลาดปลาคุโรชิโอะ อลังการอุโมงค์ไฟ ณ...

ทัวร์ฮอกไกโด หน้าหนาว MAGIC...

ทัวร์ฮอกไกโด หน้าหนาว เที่ยวครบทุกไฮไลท์ หมู่บ้านนินจาดาเตะจิไดมุระ บ่อโคลนเดือด จิโกกุดานิ นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาไฟอุสึ ...

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายามา NAGOYA...

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายามา หน้าหนาว 2018 นาโกย่า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ...

«
»