วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

ทัวร์พม่า 2566 / 2023 ทัวร์พม่าไหว้พระ ต้อนรับเปิดประเทศ เมียนมา เที่ยวพม่าไม่ต้องยื่นวีซ่า เที่ยวเมียนมา ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม ไหว้เทพทันใจ ขึ้นพระธาตุอินแขวน เจดีย์ชเวดากอง จัดทริปทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก แพคเกจทัวร์พม่า บริษัททัวร์ ทริปพม่า จัดกรุ๊ปเที่ยวพม่า

ทัวร์เมียนมา ราคาถูกทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พระนอนตาหวาน พระนั่งหงาทัตจี เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ เจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง เมืองหงสาวดี พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุมุเตา เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระนอนชเวตาเลียว พระธาตุอินแขวน พระธาตุอินแขวน เมืองย่างกุ้ง   
วันเดินทาง :  29 เม.ย.- 1พ.ค./ 12-14, 19-21, 26-28 พ.ค./ 3-5, 23-25 มิ.ย./ 30 มิ.ย.- 2 ก.ค./ 7-9, 14-16, 21-23, 28-30, 29-31 ก.ค./ 30 ก.ค.- 1 ส.ค./ 4-6, 11-13, 12-14, 18-20, 25-27 ส.ค./ 1-3, 8-10, 15-17, 22-24, 29 ก.ย.- 1 ต.ค./ 6-8, 13-15, 20-22, 21-23, 27-29 ต.ค.66
ราคาทัวร์พม่า :  10,999 บาท
สายการบิน :  Myanmar Airways (8M)
Code:  ABT-MMR056-3D2N-8M

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

myanmar_tour_team10ทัวร์พม่า หงสาวดี วัดไจ้คะวาย พระราชวังบุเรงนอง วัดมหาเจดีย์ พระธาตุอินทร์แขวน เมืองหงสาวดี เจดีย์ชเวมอดอว์(พระมหาเจดีย์มุเตา) พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง เมืองสิเรียม พระเจดีย์เยเลพญา (เจดีย์กลางน้ำ) พระเจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ ช้อปปิ้งตลาดสก็อต
วันเดินทาง : 8 -9 เม.ย./ 28 - 29, 29-30 ก.ค./ 13-14, 28 -29 ต.ค.66
ราคาทัวร์เริ่มต้น :  9,999 บาท
สายการบิน :   AIR ASIA (FD)
Code:   ABT-MMR15-2D1N-FD 

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า ราคาถูก ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ย่างกุ้ง พระนอนตาหวาน พระนั่งหงาทัตจี เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ เจดีย์ชเวดากอง  หงสาวดี พระธาตุมุเตา พระราชวังบุเรงนอง พระนอนชเวตาเลียว พระไจ๊ปุ่น เมืองสิเรียม เจดีย์เยเลพญา เจดีย์ไจ๊เข้า
วันเดินทาง :  29 เม.ย.-1 พ.ค./ 12-14, 19-21,  26-28 พ.ค./ 3-5,  23-25 มิ.ย./ 30 มิ.ย.- 2 ก.ค./ 7-9, 14-16, 21-23, 28-30, 29-31 ก.ค./ 30 ก.ค.- 1 ส.ค./ 4-6, 11-13, 12-14, 18-20, 25-27 ส.ค./ 1-3, 8-10, 15-17, 22-24 ก.ย./ 29 ก.ย.- 1 ต.ค./ 6-8,  13-15, 20-22, 21-23, 27-29 ต.ค.66
ราคาทัวร์พม่า :  10,999 บาท
สายการบิน :  Myanmar Airways (8M)
Code:  ABT-MMR052-3D2N-8M

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

FMSMDL0028Mทัวร์พม่าปีใหม่2024 ทัวร์พม่า ณ.มัณฑะเลย์  มินกุน 3 วัน 2 (8M) ณ.มัณฑะเลย์  มินกุน 3 วัน 2 คืนสู่ 1 ใน 5 มหาบูชาสถานศักดิ์สิทธิ์ของพม่า ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ “พระมหามัยมุนี”มู ตาม รอย . . . วัดพญางู  วัดกุสินารา ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี สู่ เมืองมินกุน ชม ทัชมาฮาลพม่า  ระฆังมินกุน วัดกุโสดอ  สะพานไม้อูเบ็ง  ยอดเขามัณฑะเลย์ฮิลล์ เมนูพิเศษ !!  กุ้งแม่น้ำ / เป็ดย่าง ... พร้อมรับของที่ระลึกทุกที่นั่ง
วันเดินทางวันที่  25 – 27 สิงหาคม 2566 (ศุกร์-อาทิตย์)
วันที่  22 – 24 กันยายน 2566 (ศุกร์-อาทิตย์)
วันที่  21 – 23 ตุลาคม 2566 (วันหยุด)
วันที่  24 – 26 พฤศจิกายน 2566 (ศุกร์-อาทิตย์)
วันที่  08 – 10 ธันวาคม 2566 (ศุกร์-อาทิตย์)
วันที่  22 – 24 ธันวาคม 2566 (ศุกร์-อาทิตย์)
วันที่  30 ธันวาคม 2566 – 01 มกราคม 2567 (ปีใหม่)

ราคาทัวร์พม่า :  10,999 บาท
สายการบินMYANMAR AIRWAYS  (8M)
Code:  AFS-MDL0028M

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์เมียนมา มัณฑะเลย์ ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ มัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอ ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์ มัณฑะเลย์ นั่งรถสู่พุกาม วิหารกุบยางจี วัดมนุหา วิหารธรรมยานจี เจดีย์สับพันยู  ชมวิวพระอาทิตย์ตก พุกาม เจดีย์ชเวสิกอง วิหารติโลมินโล วิหารอนันดา มัณฑะเลย์ โรงงานเครื่องเขิน มัณฑะเลย์ พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี สะพานไม้อูเบ็ง วัดมหากันดายงค์
วันเดินทาง :   8 -11, 15 -18 เม.ย./ 29 เม.ย.- 2 พ.ค./ 29 ก.ค.- 1 ส.ค./ 12- 15 ส.ค.66
ราคาทัวร์พม่า : เริ่มต้น  15,999บาท
สายการบิน :   Air Asia (FD)
รหัสทัวร์ :  ABI-MMR051-4D3N-FD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า มัณฑเลย์ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ ระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอ ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์  นั่งรถสู่พุกาม วิหารกุบยางจี วัดมนุหา วิหารธรรมยานจี เจดีย์สับพันยู  ชมวิวพระอาทิตย์ตก เจดีย์ชเวสิกอง วิหารติโลมินโล วิหารอนันดา มัณฑะเลย์ โรงงานเครื่องเขิน พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
วันเดินทาง :  2-5, 22-25 มิ.ย./ 6-9, 20-23, 28-31 ก.ค./ 29 ก.ค.- 1 ส.ค./ 11-14, 12-15, 25-28 ส.ค./ 1-4, 15-18, 29 ก.ย.- 2 ต.ค./ 6-9, 12-15, 13-16, 20-23 ต.ค.66
ราคาทัวร์พม่า 14,999 บาท
สายการบิน : MYANMAR AIRWAYS (8M)
Code: ABT-MMR054-4D3N-8M 

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล


ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมกำแพงหิมะ 1ปีมีครั้งเดียว...

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมกำแพงหิมะ 1ปีมีครั้งเดียว JAPAN ALPS KAMIKOCHI PINKMOSS 7D4N(TG)ชมความงามกับเส้นทาง “เจแปนแอลป์ (กำแพงหิมะ),หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ,ทุ่งพิงค์มอส...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ คามิโคจิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall 2024 กรุงโตเกียว วัดเซ็นโซจิ ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ-เมืองมัตสึโมโต้ ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก) ถนนนาคามาชิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ นาโกย่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall 2024 ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ สะพานนาคะบาชิ มัตสึโมโต้...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ JAPAN...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ 2567ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ คารุยซาว่า เอ้าท์เล็ต ออนเซน กำแพงหิมะ เจแปนแอลป์ ออนเซน ...

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด HOKKAIDO ชิกิไซโนะโอกะ...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 2567 เมืองบิเอะ บ่อน้ำสีฟ้า หมู่บ้านนิงเกิ้ล เทอเรซ...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ JAPAN...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall 2567 นากาโนะ ชมหมู่บ้านโบราณสึมาโกะจุคุ เส้นทางนาคาเซ็นโด (Nakasendo)...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ JAPAN...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall 2567 กิฟุ ชม หมู่บ้านชิราคาวาโก เดินชมเขตเมืองเก่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ 2567 ประเทศญี่ปุ่น เมืองกิฟุ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมืองมัตสึโมโตะ อุทยานคามิโคจิ เส้นทางอัลไพน์ทาเทยาม่า คุโรเบะ...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPINE...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall 2567 ชมความงามกับเส้นทาง “เจแปนแอลป์ (กำแพงหิมะ)” สุดยอดของการท่องเที่ยวที่ถูกขนานนามว่า “หลังคาแห่งญี่ปุ่น”...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPINE...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ 2567 ชมความงามกับเส้นทาง “เจแปนแอลป์ (กำแพงหิมะ)” สุดยอดของการท่องเที่ยวที่ถูกขนานนามว่า “หลังคาแห่งญี่ปุ่น” ...

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์...JAPAN กำแพงหิมะ...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ 2567 เมืองเกียวโต วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้ายาซากะ มิตซุยเอ้าท์เล็ต หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมืองทาคายาม่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ OSAKA...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ ฟูจิ โตเกียว ตื่นตาตื่นใจกับกำแพงหิมะ บนเส้นทางเจแปนแอลป์...

«
»