วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2562

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ ราคาถูก 2562 / 2019 ทัวร์มัณฑะเลย์ ปีใหม่ 2020 / 2563 ทัวร์พม่า ไหว้พระ เที่ยวพม่า พุกาม มัณฑะเลย์ พุกาม ล่องเเม่น้ำอิระวดี สกายน์ มิงกุน รวมทัวร์พม่าราคาถูก

ทัวร์พม่า พระธาตุอินแขวนทัวร์พม่า 4 เมือง ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ สักการะ 3 มหาบูชาสถาน 4 วัน 3 คืน (FD) สงกรานต์ 2019 สักการะ 3 มหาบูชาสถาน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง , พระเจดีย์ชเวสิกอง , พระมหามัยมุนี , ย่างกุ้ง , พระนอนตาหวาน , เจดีย์โบตะทาวน์ , เทพทันใจ , พุกาม , วัดอนันดา , วัดมนุหา , วัดกุบยางกี , วัดติโลมินโล , วัดสัญพัญญู , วิหารธรรมยันจี , เจดีย์ชเวชานดอร์ , โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก , มัณฑะเลย์ , พระราชวังมัณฑะเลย์ , พระราชวังไม้สักชเวนานจอง , วัดกุโสดอ , อมรปุระ , สะพานไม้อูเบ็ง , เขามัณฑะเลย์ ,  ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี
วันเดินทาง :  25-28 ม.ค./02-05,16-19 ก.พ./05-08,12-15,13-16,26-29 เม.ย.62
ราคาทัวร์พม่า : เริ่มต้น  18,900 -  21,900  บาท
สายการบิน :  Air Asia (FD)
รหัสทัวร์ : ABI-MMR10-4D3N-FD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

myanmar_tour_team24ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์ เลสโก บุหลันดั้นเมฆ 4 วัน 3 คืน PG (ZMDL05)
มนต์เสน่ห์อาทิตย์อัสดง ณ ป่าเทละเจดีย์ สักการะ 2 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวสิกอง และพระมหามัยมุนี
เมืองมัณฑะเลย์ , เมืองพุกาม , ชมวิวพระอาทิตย์ตก , ทะเลเจดีย์ , เมืองพุกาม , เจดีย์ชเวสิกอง , วัดอานันดา , วัดมนุหะ , วัดกุบยางกี , เจดีย์ติโลมินโล , วิหารธรรมมายันจี , พุกาม , เมืองอมรปุระ , สะพานไม้อูเบง , มัณฑะเลย์ , เมืองมินกุน , ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี , เจดีย์มิงกุน , ระฆังมินกุน , เจดีย์ชินพิวเม , ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี , เมืองสกายน์ , เจดีย์กวงมูดอ , วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก) , พระราชวังมัณฑะเลย์ , วัดกุโสดอร์
วันเดินทาง :  วันที่ 26 - 29 เม.ย./ 03 - 06, 10 - 13, 17 - 20, 24 - 27 พ.ค., 31 พ.ค. - 03 มิ.ย./ 07 - 10, 14 - 17, 21 - 24 มิ.ย., 28 มิ.ย. - 01 ก.ค./ 05 - 08, 12 - 15, 19 - 22, 26 - 29 ก.ค./ 02 - 05, 09 - 12, 16 - 19, 23 - 26 ส.ค., 30 ส.ค. - 02 ก.ย./ 06 - 09, 13 - 16, 20 - 23 ก.ย., 27 ก.ย. - 30 ก.ย./ 03 - 06, 04 - 07, 10 - 13, 11 - 14, 17 - 20, 18 - 21, 24 - 27, 25 - 28 ต.ค., 31 ต.ค. - 03 พ.ย./ 01 - 04, 07 - 10, 08 - 11, 14 - 17, 15 - 18, 21 - 24, 22 - 25 พ.ย., 28 พ.ย. - 01 ธ.ค., 29 พ.ย. - 02 ธ.ค./ 05 - 08, 06 - 09, 07 - 10, 12 - 15, 13 - 16, 14 - 17, 19 - 22, 20 - 23, 21 - 24, 26 - 29, 27 - 30, 28 - 31 ธ.ค.62, 29 ธ.ค.62 - 01 ม.ค.63, 30 ธ.ค.62 - 02 ม.ค.63
ราคาทัวร์เริ่มต้น :  12,999 - 18,999  บาท
สายการบิน :   BANGKOK AIEWAYS (PG)
Code:   A2-ZMDL05-4D3N-PG


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชมสพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ทอดข้ามทะเลสาบคองตามัน ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวัดกุโสดอ เมนูพิเศษ กุ้งแม้น้ำเผา แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (ผ้าเช็ดพระพักตร์ + สมุดสวดมนต์ + น้ำดื่ม + ร่ม + ผ้าเย็นไม่จำกัด)
วันเดินทาง :  23-25 พ.ย./ 14-16, 21-23, 29-31 ธ.ค./ 25-27 ม.ค./ 8-10, 22-24 ก.พ./ 8-10, 22-24 มี.ค./ 5-7, 27-29 เม.ย./ 10-12, 18-20 พ.ค./ 14-16, 28-30 มิ.ย./ 15-17, 26-28 ก.ค./ 10-12 ส.ค.62
ราคาทัวร์พม่า : เริ่มต้น  11,999 - 15,999 บาท
สายการบิน :  Air Asia (FD)
รหัสทัวร์ :  A2-DML01-3D2N-FD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า พระมหามัยมุนี ปีใหม่ 2019ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์ มนต์เสน่ห์อาทิตย์อัสดง ณ ป่าทะเลเจดีย์ สักการะ 2 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวสิกอง และพระมหามัยมุนี ชมวิวพระอาทิตย์ตก ทะเลเจดีย์ วัดอานันดา วัดมนุหะ วัดกุบยางกี เจดีย์ติโลมินโล วิหารธรรมมายันจี พุกาม เมืองอมรปุระ สะพานไม้อูเบง มัณฑะเลย์ เมืองมินกุน ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี เจดีย์มิงกุน ระฆังมินกุน เจดีย์ชินพิวเม ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี เมืองสกายน์ เจดีย์กวงมูดอ วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก) พระราชวังมัณฑะเลย์ วัดกุโสดอร์
วันเดินทาง :  28 มิ.ย. 01 ก.ค. / 05 – 08, 12 – 15, 19-22, 26-29 ก.ค./ 02-05, 09-12, 16-19, 23-26 ส.ค./  30 ส.ค. – 02 ก.ย./ 06-09, 13-16, 20-23, 27-30 ก.ย./ 03-06, 04-07, 10-13, 11-14, 17-20, 18-21, 24-27, 25-28 ต.ค./ 31 ต.ค. – 03 พ.ย./ 01-04, 07-10, 08-11, 14-17, 15-18, 21-24, 22-25 พ.ย./ 28 พ.ย. – 01 ธ.ค., 29 พ.ย. – 02 ธ.ค./ 05-08, 06-09, 07-10, 12-15, 13-16, 14-17, 19-22, 20-23, 21-24, 26-29, 27-30 ธ.ค.62/ 29 ธ.ค. – 01 ม.ค., 30 ธ.ค. – 02 ม.ค.63
ราคาทัวร์พม่า : เริ่มต้น  12,999  บาท
สายการบิน :  Bangkok Airways (PG)
รหัสทัวร์ :  A2-MDL05-4D3N-PG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า ทะเลเจดีย์ ปีใหม่ 2562ทัวร์พม่า พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน  ปีใหม่ 2019 มัณฑะเลย์ นั่งรถสู่พุกาม ทะเลเจดีย์ จุดชมวิวทะเลเจดีย์ โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม พุกาม วัดเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล วัดสัญพัญญู วิหารธรรมยันจี-นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์ มัณฑะเลย์ เที่ยวเมืองมิงกุน หมู่บ้านมิงกุน เจดีย์มิงกุน ล่องแม่น้ำอิระวดี ระฆังมิงกุน พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง  ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี อมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง
วันเดินทาง :   16-19, 23-26 มี.ค./ 30 มี.ค.-2 เม.ย./ 6-9, 27 -30 เม.ย./ 28 เม.ย.-1 พ.ค.62
ราคาทัวร์พม่า : เริ่มต้น  12,900  บาท
สายการบิน :  Air Asia (FD)
รหัสทัวร์ : ABT-MMR051-4D3N-FD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ทัวร์พม่า หลงรัก...พุกาม  มัณฑะเลย์ พุกาม จุดชมวิวทะเลเจดีย์ เจดีย์บูพญา โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก พุกาม วัดเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล วัดสัญพัญญู วิหารธรรมยันจี มัณฑะเลย์ อมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง มัณฑะเลย์ พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอ

วันเดินทาง :   6-8, 13-15, 14-16, 27-29 เม.ย.62
ราคาทัวร์พม่า : เริ่มต้น  11,900 - 13,900 บาท
สายการบิน :   Air Asia (FD)
รหัสทัวร์ : ABT-MMR052-3D2N-FD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า สะพานไม้อู่เป่ง (U-BEN) ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน สักการะ 2 มหาบูชาสถาน 4 วัน 3 คืน (PG) สงกรานต์ 2019  สักการะ 2 มหาบูชาสถาน สักการะมหาเจดีย์ชเวสิกอง ป่าทะเลเจดีย์ 4,000 องค์ ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี นั่งเรือล่องแม่น้ำอิรวดี  มัณฑะเลย์ , นั่งรถสู่พุกาม , โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม , พุกาม , ทะเลเจดีย์ , เจดีย์ชเวซานดอว์ , วัดเจดีย์ชเวสิกอง , วัดอนันดา , วัดมนุหา , วัดกุบยางกี , วัดติโลมินโล , วัดสัญพัญญู , วิหารธรรมยันจี , นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์ , หมู่บ้านมิงกุน , เจดีย์มิงกุน , ล่องแม่น้ำอิระวดี , ระฆังมิงกุน , พระราชวังมัณฑะเลย์ , พระราชวังไม้สักชเวนานจอง , ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี , อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง

วันเดินทาง25-28 ม.ค. / 02-05 ก.พ. / 01-04 ,08-11 , 15-18 , 22 -25 มี.ค. , 29 มี.ค.-01 เม.ย. /  05-08 , 12-15 , 13-16 , 14-17 , 19-22 , 26-29 เม.ย.62
ราคาทัวร์พม่า :  13,900 - 15,900 บาท
สายการบิน :   Bangkok Airways (PG)
Code:   ABI-MMR051-4D3N-PG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า