วันจันทร์, 19 สิงหาคม 2562

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ ราคาถูก 2562 / 2019 ทัวร์มัณฑะเลย์ ปีใหม่ 2020 / 2563 ทัวร์พม่า ไหว้พระ เที่ยวพม่า พุกาม มัณฑะเลย์ พุกาม ล่องเเม่น้ำอิระวดี สกายน์ มิงกุน รวมทัวร์พม่าราคาถูก

ทัวร์พม่า พระธาตุอินแขวนทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน ชมป่าทะเลเจดีย์ 4,000 องค์ สักการะ 2 มหาบูชาสถาน อลังการ มหาเจดีย์ชเวสิกอง ร่วมปิดทอง พระมหามัยมุนี ล่องแม่น้ำอิรวดี ชมเจดีย์มิงกุน สะพานไม้สักอูเบ็ง นั่งรถไฟไปกลับ พุกาม-มัณฑะเลย์ พิเศษสุด เมนูกุ้งแม้น้ำเผา
วันเดินทาง : 06-09, 07-10, 13-16, 14-17, 26-29, 27-30 ก.ค.62// 03-06, 04-07, 09-12, 10-13, 11-14, 16-19, 18-21, 23-26, 25-28 ส.ค.62// 30 ส.ค.-02 ก.ย.62// 01-04, 06-09, 08-11, 13-16, 15-18, 20-23, 22-25, 27-30 ก.ย.62
ราคาทัวร์พม่า : เริ่มต้น  11,900  บาท
สายการบิน :  Air Asia (FD)
รหัสทัวร์ :  ABI-MMR051-4D3N-FD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

myanmar_tour_team24ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์ เลสโก บุหลันดั้นเมฆ 4 วัน 3 คืน PG (ZMDL05)
มนต์เสน่ห์อาทิตย์อัสดง ณ ป่าเทละเจดีย์ สักการะ 2 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวสิกอง และพระมหามัยมุนี
เมืองมัณฑะเลย์ , เมืองพุกาม , ชมวิวพระอาทิตย์ตก , ทะเลเจดีย์ , เมืองพุกาม , เจดีย์ชเวสิกอง , วัดอานันดา , วัดมนุหะ , วัดกุบยางกี , เจดีย์ติโลมินโล , วิหารธรรมมายันจี , พุกาม , เมืองอมรปุระ , สะพานไม้อูเบง , มัณฑะเลย์ , เมืองมินกุน , ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี , เจดีย์มิงกุน , ระฆังมินกุน , เจดีย์ชินพิวเม , ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี , เมืองสกายน์ , เจดีย์กวงมูดอ , วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก) , พระราชวังมัณฑะเลย์ , วัดกุโสดอร์
วันเดินทาง :  วันที่ 26 - 29 เม.ย./ 03 - 06, 10 - 13, 17 - 20, 24 - 27 พ.ค., 31 พ.ค. - 03 มิ.ย./ 07 - 10, 14 - 17, 21 - 24 มิ.ย., 28 มิ.ย. - 01 ก.ค./ 05 - 08, 12 - 15, 19 - 22, 26 - 29 ก.ค./ 02 - 05, 09 - 12, 16 - 19, 23 - 26 ส.ค., 30 ส.ค. - 02 ก.ย./ 06 - 09, 13 - 16, 20 - 23 ก.ย., 27 ก.ย. - 30 ก.ย./ 03 - 06, 04 - 07, 10 - 13, 11 - 14, 17 - 20, 18 - 21, 24 - 27, 25 - 28 ต.ค., 31 ต.ค. - 03 พ.ย./ 01 - 04, 07 - 10, 08 - 11, 14 - 17, 15 - 18, 21 - 24, 22 - 25 พ.ย., 28 พ.ย. - 01 ธ.ค., 29 พ.ย. - 02 ธ.ค./ 05 - 08, 06 - 09, 07 - 10, 12 - 15, 13 - 16, 14 - 17, 19 - 22, 20 - 23, 21 - 24, 26 - 29, 27 - 30, 28 - 31 ธ.ค.62, 29 ธ.ค.62 - 01 ม.ค.63, 30 ธ.ค.62 - 02 ม.ค.63
ราคาทัวร์เริ่มต้น :  12,999 - 18,999  บาท
สายการบิน :   BANGKOK AIEWAYS (PG)
Code:   A2-ZMDL05-4D3N-PG


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชมสพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ทอดข้ามทะเลสาบคองตามัน ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวัดกุโสดอ เมนูพิเศษ กุ้งแม้น้ำเผา แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (ผ้าเช็ดพระพักตร์ + สมุดสวดมนต์ + น้ำดื่ม + ร่ม + ผ้าเย็นไม่จำกัด)
วันเดินทาง :  23-25 พ.ย./ 14-16, 21-23, 29-31 ธ.ค./ 25-27 ม.ค./ 8-10, 22-24 ก.พ./ 8-10, 22-24 มี.ค./ 5-7, 27-29 เม.ย./ 10-12, 18-20 พ.ค./ 14-16, 28-30 มิ.ย./ 15-17, 26-28 ก.ค./ 10-12 ส.ค.62
ราคาทัวร์พม่า : เริ่มต้น  11,999 - 15,999 บาท
สายการบิน :  Air Asia (FD)
รหัสทัวร์ :  A2-DML01-3D2N-FD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า พระมหามัยมุนี ปีใหม่ 2020ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์ มนต์เสน่ห์อาทิตย์อัสดง ณ ป่าทะเลเจดีย์ สักการะ 2 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวสิกอง และพระมหามัยมุนี ชมวิวพระอาทิตย์ตก ทะเลเจดีย์ วัดอานันดา วัดมนุหะ วัดกุบยางกี เจดีย์ติโลมินโล วิหารธรรมมายันจี พุกาม เมืองอมรปุระ สะพานไม้อูเบง มัณฑะเลย์ เมืองมินกุน ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี เจดีย์มิงกุน ระฆังมินกุน เจดีย์ชินพิวเม ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี เมืองสกายน์ เจดีย์กวงมูดอ วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก) พระราชวังมัณฑะเลย์ วัดกุโสดอร์
วันเดินทาง :  28 มิ.ย. 01 ก.ค. / 05 – 08, 12 – 15, 19-22, 26-29 ก.ค./ 02-05, 09-12, 16-19, 23-26 ส.ค./  30 ส.ค. – 02 ก.ย./ 06-09, 13-16, 20-23, 27-30 ก.ย./ 03-06, 04-07, 10-13, 11-14, 17-20, 18-21, 24-27, 25-28 ต.ค./ 31 ต.ค. – 03 พ.ย./ 01-04, 07-10, 08-11, 14-17, 15-18, 21-24, 22-25 พ.ย./ 28 พ.ย. – 01 ธ.ค., 29 พ.ย. – 02 ธ.ค./ 05-08, 06-09, 07-10, 12-15, 13-16, 14-17, 19-22, 20-23, 21-24, 26-29, 27-30 ธ.ค.62/ 29 ธ.ค. – 01 ม.ค., 30 ธ.ค. – 02 ม.ค.63
ราคาทัวร์พม่า : เริ่มต้น  12,999  บาท
สายการบิน :  Bangkok Airways (PG)
รหัสทัวร์ :  A2-MDL05-4D3N-PG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า ทะเลเจดีย์ ปีใหม่ 2562ทัวร์พม่า สักการะ 2 มหาบูชาสถาน สักการะมหาเจดีย์ชเวสิกอง ป่าทะเลเจดีย์ 4,000 องค์ พิเศษ!! เมนูกุ้งแม่น้ำเผา ชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก จุดชมวิวทะเลเจดีย์ ชมวัดอนันดาวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม ชมวัดมนุหา นมัสการเจดีย์สัพพัญญูเจดีย์ที่สูงที่สุดในเมืองพุกาม ชมวิหารธรรมยันจี หมู่บ้านมิงกุน  เจดีย์ชินพิวมิน ได้รับสมญานามว่า “ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี” ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมวัดกุโสดอ นมัสการพระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ชมสะพานไม้อูเบ็ง 
วันเดินทาง :  12-15,13-16, 26-29 ก.ค.62 // 09-12, 23-26 ส.ค.62 // 30 ส.ค.-02 ก.ย.62 // 06-09, 20-23, 27-30 ก.ย.62 // 04-07, 11-14, 25-28 ต.ค.62 // 01-04 พ.ย.62 // 29 พ.ย.-02 ธ.ค.62 // 07-10, 13-16, 20-23, 27-30, 28-31 ธ.ค.62 // 29 ธ.ค.-01 ม.ค.63, 30 ธ.ค.-02 ม.ค.63, 31 ธ.ค.-03 ม.ค.63
ราคาทัวร์พม่า : เริ่มต้น  12,900  บาท
สายการบิน : Bangkok Airways (PG)
รหัสทัวร์ : ABI-MMR051-4D3N-PG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า นั่งบอลลูน ชมเมืองพุกามทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน ชมป่าทะเลเจดีย์ 4,000 องค์ สักการะ 2 มหาบูชาสถาน อลังการ มหาเจดีย์ชเวสิกอง ร่วมปิดทอง พระมหามัยมุนี ล่องแม่น้ำอิรวดี ชมเจดีย์มิงกุน สะพานไม้สักอูเบ็ง ชมวัดอนันดา ชมวัดติโลมินโล ชมวิหารธรรมยันจี นมัสการ เจดีย์สัพพัญญู ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมวัดกุโสดอ
วันเดินทาง :  03-06, 04-07, 09-12, 10-13, 11-14, 16-19, 18-21, 23-26, 25-28 ส.ค.62 // 29 ส.ค.-01 ก.ย., 30 ส.ค.-02 ก.ย.62 // 01-04, 05-08, 06-09, 08-11, 12-15, 13-16, 15-18, 19-22, 20-23, 22-25, 26-29, 27-30 ก.ย.62 // 03-06, 17-20, 23-26 ต.ค.62 // 31 ต.ค.-03 พ.ย.62 // 14-17, 21-24 พ.ย.62 // 28 พ.ย.-01 ธ.ค.62 // 12-15, 19-22, 27-30, 28-31 ธ.ค.62 // 29 ธ.ค.-01 ม.ค., 30 ธ.ค.-02 ม.ค.63 // 16-19 ม.ค.63 // 30 ม.ค.-02 ก.พ.63
ราคาทัวร์พม่า : เริ่มต้น  11,900  บาท
สายการบิน :  Air Asia (FD)
รหัสทัวร์ : ABI-MMR051-4D3N-FD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

myanmar tour 33ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ตักบาตรพระ วัดมหากันดายงค์ นั่งรถม้าชมเมือง เมนูสุดพิเศษ กับกุ้งแม่น้ำเผา เมืองสกายน์ ศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาที่สำคัญ ชมเจดีย์กวงมูดอร์หรือวัดเจดีย์นมนาง ชม พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมวัดกุโสดอ ชมเจดีย์มิงกุน
วันเดินทาง : 30 ส.ค.-01 ก.ย.62 // 06-08, 20-22, 04-06, 12-14, 25-27 ต.ค.62 // 01-03, 22-24 พ.ย.62 // 29 พ.ย.-01 ธ.ค.62 // 06-08, 08-10, 13-15, 20-22, 28-30 ธ.ค.62 // 30 ธ.ค.-01 ม.ค., 31 ธ.ค.-02 ม.ค.63
ราคาทัวร์พม่า : เริ่มต้น   11,900 บาท
สายการบิน : Bangkok Airways (PG)
รหัสทัวร์ : ABI-MMR03-3D2N-PG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

myanmar tour team30ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สัมผัสมนต์เสน่ห์เมือง "พุกาม" ดินแดนแห่งทะเลเจดีย์ สักการะ 2 มหาบูชาสถานอลังการมหาเจดีย์ชเวสิกอง ร่วมปิดทองพระมหามัยมุนี ชมแม่น้ำอิรวดี เจดีย์บูพยา สะพานไม้สักอูเบ็ง พิเศษสุด เมนูกุ้งแม่น้ำเผา
วันเดินทาง :  20-22 ก.ค.62// 03-05, 16-18, 23-25 ส.ค.62// 30 ส.ค.-01 ก.ย.62// 06-08, 20-22 ก.ย.62
ราคาทัวร์พม่า : เริ่มต้น  10,900 บาท
สายการบิน :   Air Asia (FD)
รหัสทัวร์ : ABI-MMR052-3D2N-FD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

myanmar tour team32ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ มิงกุน สักการะ 2 มหาบูชาสสถาน สักการะมหาเจดีย์ชเวสิกอง ป่าทะเลเจดีย์ 4,000 องค์ ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี นั่งเรือล่องแม่น้ำอิรวดี พิเศษสุด เมนูกุ้งแม่น้ำเผา
วันเดินทาง : 05-08, 12-15, 13-16, 26-29 ก.ค.62// 09-12, 23-26 ส.ค.62// 30 ส.ค.-02 ก.ย.62// 06-09, 20-23, 27-30 ก.ย.62    
ราคาทัวร์พม่า : 12,900  บาท
สายการบิน :   Bangkok Airways (PG)
Code: ABI-MMR051-4D3N-PD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า สะพานไม้อู่เป่ง (U-BEN) ทัวร์พม่า สักการะ 2 มหาบูชาสถาน อลังการ มหาเจดีย์ชเวสิกอง ชมแม่น้ำอิรวดี เจดีย์บูพยา สะพานไม้สักอูเบ็ง พิเศษ !! เมนูกุ้งแม่น้ำเผา ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ จุดชมวิวทะเลเจดีย์ ชมวัดอนันดา วัดมนุหา วัดกุบยางกี นมัสการเจดีย์สัพพัญญู ชมวิหารธรรมยันจี นมัสการพระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
วันเดินทาง : 03-05, 16-18, 23-25 ส.ค.62 // 30 ส.ค.-01 ก.ย.62 // 06-08, 20-22 ก.ย.62 // 04-06, 18-20, 25-27 ต.ค.62 // 01-03, 15-17, 22-24 พ.ย.62 // 29 พ.ย.-01 ธ.ค.62 // 13-15, 20-22 ธ.ค.62 // 17-19 ม.ค.63 // 31 ม.ค.-02 ก.พ.63
ราคาทัวร์พม่า 11,900 บาท
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
Code: ABI-MMR052-3D2N-FD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

myanmar tour team26ทัวร์พม่า พินอูลวิน เมืองสุดโรแมนติกกลางหุบเขา นั่งรถม้าเมือง วัดพระมหาอันตูการตาร์ สวนพฤกษศาสตร์กันดอว์จี พิเศษ!! ร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมวัดกุโสดอ ชมเจดีย์กวงมูดอร์หรือวัดเจดีย์นมนาง
วันเดินทาง06-08, 20-22 ก.ย.62 // 04-06 ต.ค.62 // 01-03. 22-24 พ.ย.62 // 29 พ.ย.-01 ธ.ค.62 // 06-08, 08-10, 13-15, 20-22, 28-30 ธ.ค.62 // 30 ธ.ค.-01 ม.ค., 31 ธ.ค.-02 ม.ค.63
ราคาทัวร์พม่า 11,900 บาท
สายการบิน :   Bangkok Airways (PG)
Code: ABI-MMR031-4D3NB-PG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า