วันอาทิตย์, 26 มกราคม 2563

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ ราคาถูก สงกรานต์ 2563 / 2020 ทัวร์มัณฑะเลย์ ทัวร์พม่า ไหว้พระ เที่ยวพม่า 1 วัน ไหว้พระ 9 วัด พุกาม มัณฑะเลย์ พุกาม ล่องเเม่น้ำอิระวดี สกายน์ มิงกุน รวมทัวร์พม่าราคาถูก

myanmar tour team26ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุมุเตา พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์ไจ๊ปุ่น หงสาวดี ย่างกุ้ง พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ มหาเจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง พุกาม วัดเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล วัดสัญพัญญู วิหารธรรมยันจี จุดชมวิวทุ่งทะเลเจดีย์ โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นพุกาม มัณฑะเลย์ พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสด มิงกุน หมู่บ้านมิงกุน ล่องแม่น้ำอิระวดี ระฆังมิงกุน ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี อมรปุระ วัดมหากันดายงค์ สะพานไม้อูเบ็ง
วันเดินทาง10-14 , 19-23 ต.ค.62/21-25 พ.ย.62/06-10 ธ.ค.62/28 ธ.ค.62-01 ม.ค.63/09-13 ม.ค.63/13-17 ก.พ.63/26-30 มี.ค.63/02-06 , 10-14 , 12-16 เม.ย.63/30 เม.ย.-04 พ.ค.63/28 พ.ค.-01 มิ.ย.63/25 มิ.ย.-29 มิ.ย.63
ราคาทัวร์พม่า 21,900 บาท
สายการบินBangkok Airways (PG)
Code:  ABI-MMR08-5D4N-PG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

myanmar tour team27ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน นั่งบอลลูนชมเมืองพุกาม ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์ พระมหามัยมุนี สักการะ เจดีย์บูพญา ชมเมืองทะเลเจดีย์ ชมพระเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา นมัสการ เจดีย์สัพพัญญู ชมวิหารธรรมยันจี สะพานไม้อูเบ็ง พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
วันเดินทาง :  18-20, 25-27 ต.ค.62 // 01-03, 15-17, 22-24 พ.ย.62 // 29 พ.ย.-01 ธ.ค.62 // 13-15, 20-22 ธ.ค.62 // 17-19 ม.ค.63 // 31 ม.ค.-02 ก.พ.63
ราคาทัวร์พม่า : เริ่มต้น  21,900 บาท
สายการบิน :  Air Asia (FD)
รหัสทัวร์ : ABI-MMR055-3D2N-FD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า วิหารธรรมยันจีทัวร์พม่ามัณฑะเลย์ นั่งรถสู่พุกาม โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม พุกาม ทะเลเจดีย์ เจดีย์ชเวซานดอว์ วัดเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล วัดสัญพัญญู วิหารธรรมยันจี นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์ มัณฑะเลย์ เที่ยวเมืองมิงกุน หมู่บ้านมิงกุน เจดีย์มิงกุน ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี อมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง
วันเดินทาง : 01-04 พ.ย.62/29 พ.ย.62-02 ธ.ค.62/07-10 , 13 - 16 , 20-23 , 27-30 , 28-31 ธ.ค.62/29 ธ.ค.62-01 ม.ค.63/30 ธ.ค.62-02 ม.ค.63/31 ธ.ค.62-03 ม.ค.63/01-04 , 04-07 , 18-21 ม.ค.63/07-10 , 21-24 ก.พ.63/28 ก.พ.63-02 มี.ค.63/06-09 , 20-23 , 27-30 มี.ค.63/03-06 , 04-07 , 11-14 , 12-15 , 24-27 เม.ย.63
ราคาทัวร์พม่า : เริ่มต้น  12,900  บาท
สายการบิน :  Bangkok Airways (PG)
รหัสทัวร์ :  ABI-MMR051-4D3N-PG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า สะพานไม้อูเบ็งทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พินอูลวิน นั่งรถม้าชมเมือง ตลาดเช้าพินอูลวิน วัดพระมหาอันตูกานตาร์ ชมสวนพฤกษศาสตร์กันดอว์จี มัณฑะเลย์ อมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง เข้าร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอ สกายน์ เจดีย์นมนาง ขึ้นเขาสกายน์ เจดีย์เจดีย์เสวยอูปงยะฉิ่น เจดีย์อูมินทงแส่
วันเดินทาง01-03 , 22-24 พ.ย.62//29 พ.ย.62-01 ธ.ค.62//06-08 , 08-10 , 13-15 , 20-22 , 28-30 ธ.ค.62//30 ธ.ค.62-01 ม.ค.63//31 ธ.ค.62-02 ม.ค.63//07-09 , 08-10 ก.พ.63//07-09 , 28-30 มี.ค.63//03-05 , 04-06 , 13-15 เม.ย.63
ราคาทัวร์เริ่มต้น :  11,900 บาท
สายการบิน :   Bangkok Airways (PG)
Code:  ABI-MMR031-3D2N-PG


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

ทัวร์พม่า นั่งบอลลูน ชมเมืองพุกามทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน ชมป่าทะเลเจดีย์ 4,000 องค์ สักการะ 2 มหาบูชาสถาน อลังการ มหาเจดีย์ชเวสิกอง ร่วมปิดทอง พระมหามัยมุนี ล่องแม่น้ำอิรวดี ชมเจดีย์มิงกุน สะพานไม้สักอูเบ็ง ชมวัดอนันดา ชมวัดติโลมินโล ชมวิหารธรรมยันจี นมัสการ เจดีย์สัพพัญญู ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมวัดกุโสดอ
วันเดินทาง :  03-06, 04-07, 09-12, 10-13, 11-14, 16-19, 18-21, 23-26, 25-28 ส.ค.62 // 29 ส.ค.-01 ก.ย., 30 ส.ค.-02 ก.ย.62 // 01-04, 05-08, 06-09, 08-11, 12-15, 13-16, 15-18, 19-22, 20-23, 22-25, 26-29, 27-30 ก.ย.62 // 03-06, 17-20, 23-26 ต.ค.62 // 31 ต.ค.-03 พ.ย.62 // 14-17, 21-24 พ.ย.62 // 28 พ.ย.-01 ธ.ค.62 // 12-15, 19-22, 27-30, 28-31 ธ.ค.62 // 29 ธ.ค.-01 ม.ค., 30 ธ.ค.-02 ม.ค.63 // 16-19 ม.ค.63 // 30 ม.ค.-02 ก.พ.63
ราคาทัวร์พม่า : เริ่มต้น  11,900  บาท
สายการบิน :  Air Asia (FD)
รหัสทัวร์ : ABI-MMR051-4D3N-FD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า สะพานไม้อู่เป่ง (U-BEN) ทัวร์พม่า สักการะ 2 มหาบูชาสถาน อลังการ มหาเจดีย์ชเวสิกอง ชมแม่น้ำอิรวดี เจดีย์บูพยา สะพานไม้สักอูเบ็ง พิเศษ !! เมนูกุ้งแม่น้ำเผา ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ จุดชมวิวทะเลเจดีย์ ชมวัดอนันดา วัดมนุหา วัดกุบยางกี นมัสการเจดีย์สัพพัญญู ชมวิหารธรรมยันจี นมัสการพระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
วันเดินทาง : 03-05, 16-18, 23-25 ส.ค.62 // 30 ส.ค.-01 ก.ย.62 // 06-08, 20-22 ก.ย.62 // 04-06, 18-20, 25-27 ต.ค.62 // 01-03, 15-17, 22-24 พ.ย.62 // 29 พ.ย.-01 ธ.ค.62 // 13-15, 20-22 ธ.ค.62 // 17-19 ม.ค.63 // 31 ม.ค.-02 ก.พ.63
ราคาทัวร์พม่า 11,900 บาท
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
Code: ABI-MMR052-3D2N-FD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น WINTER TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น WINTER TAKAYAMA TOKYO SKI 6D3N (TG 644-661)หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” ,...

รวมทัวร์ฮอกไกโด ราคาถูก

คลิกที่รูป >> ดาวน์โหลดรายละเอียดโปรแกรมได้เลยค่ะ

ทัวร์ญี่ปุ่น WINTER NAGOYA...

ทัวร์ญี่ปุ่น WINTER NAGOYA SHIRAGAWA LIGHT UP SKI 5D3N (TG 644-673)อดีตจวนผู้ว่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAteyama Kuwbe...

ทัวร์ญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน •สัมผัสเส้นทางกำแพงหิมะ มรดกโลกชิราคาวาโกะ ...

ทัวร์ญี่ปุ่น Shibasakura ดอกซากุระที่สวยที่สุดของโลก...

ทัวร์ญี่ปุ่น 6 วัน 4 คืน •เที่ยวทะเลสาบฮามานาโกะที่ขึ้นชื่อในเรื่อง “สมบัติอาหารอันมีค่า”•ชื่นชมเทศกาลดอกชิบะซากุระและเพลิดเพลินกับการถ่ายรูปดอกไม้สีสันสวยงาม•พักโรงแรมญี่ปุ่น มีออนเซน•ท่องเที่ยวเส้นทางเจแปนแอลป์•บริการน้ำดื่มญี่ปุ่นวันละขวด...

ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต ทาคายาม่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต วัดไดโกจิ ศาลเจ้าเฮอัน ปราสาททอง ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า สะพานนาคะบาชิ ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า เขตเมืองเก่าชินบาชิซึจิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต...

ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต วัดไดโกจิ พิธีชงชา ศาลเจ้าเฮอัน ปราสาททอง อิออน มอลล์ ทาคาย่าม่า ดิวตี้ฟรี...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ศาลเจ้าอิเสะ ถนนโอคาเงะโยโกะโจ เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA TOKYO...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ศาลเจ้าอัตสึตะ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยามะ) ทาคายาม่า ออนเซ็น ทาคายาม่า ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์นาโกย่า ชมซากุระบริเวณแม่น้ำซาไก ทาคายาม่า ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ อิออน มอลล์ ปราสาทมัตซึโมโต้ ...

ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA! มาซิคะ...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า 6 วัน 3 คืน วัดโอสุคันนอน ปราสาทมัตสึโมโต้ นากาโนะออนเซ็น ลิงออนเซ็น...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น 6 วัน 3 คืน ถ่ายรูป เช็คอิน กับหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ...

«
»