วันจันทร์, 17 ธันวาคม 2561

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ ราคาถูก 2561 / 2018 ทัวร์มัณฑะเลย์ ปีใหม่ 2019 / 2562 เที่ยวพม่า พุกาม มัณฑะเลย์ พุกาม ล่องเเม่น้ำอิระวดี สกายน์ มิงกุน รวมทัวร์พม่าราคาถูก

ทัวร์พม่า พระราชวังมัณฑะเลย์ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์  มัณฑะเลย์ เมืองมัณฑะเลย์ เมืองสกายน์ เจดีย์กวงมูดอร์ วัดอูมินทงแส่ ดอยสกายน์ เมืองมัณฑะเลย์ เมืองมิงกุน เจดีย์มิงกุน ระฆังมินกุง เจดีย์ชินพิวเม วัดชเวนันดอร์ พระราชวังมัณฑะเลย์ วัดกุโสดอ ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี สะพานไม้สักอูเบ็ง
วันเดินทาง :   31 ส.ค.- 2 ก.ย./ 21-23 ก.ย./ 12-14, 20-22 ต.ค.61
ราคาทัวร์พม่า : เริ่มต้น  9,888 - 11,888 บาท
สายการบิน :  Air Asia (FD)
รหัสทัวร์ : A2-MDL03-3D2N-FD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า พระธาตุอินแขวนทัวร์พม่า พม่า ทะเลสาบอินเล พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง  ชม พระราชวังมัณฑะเลย์ ล่องทะเลสาบอินเล สัมผัสวิถีชีวิตของชาวอินตา สักการะพระบัวเข็ม   ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม  1 ใน 5 มหาบูชาสถาน  เที่ยวเมือง สกายน์ สักการะเจดีย์เก๊ามูดอว์  ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม  และชม วัดกุโสดอ  เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา  แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ผ้าเช็ดพระพักตร์+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่มวันละ 2 ขวด)
วันเดินทาง :  25-28 ต.ค. 61
ราคาทัวร์พม่า : เริ่มต้น  22,900 บาท
สายการบิน :  Air Asia (FD)
รหัสทัวร์ : ABT-MMR071-4D3N-FD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

myanmar_tour_team24ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน (PG)(PG001)
•ชม พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ (Golden Palace Monastry) 
•สะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben) สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก
•ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย
•ชมวิวพระอาทิตย์อัสดงที่ยอดเขามัณฑะเลย์
•ร่วมพิธีล้างหน้า พระพักตร์พระมหามัยมุนี(1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
•เมืองพุกาม (Bagan) ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์ 
•ชมวิวทะเลเจดีย์ในมุม 360 องศาที่สวยงามราวภาพวาด
•สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง (1 ใน 5 มหาสถานสิ่งศักดิ์สิทธ์ของพม่า)
วันเดินทาง :  16-19, 23-26 ส.ค./ 6-9, 13-16, 27-30 ก.ย./ 4-7, 12-15, 20-23, 25-28 ต.ค./ 1-4, 8-11, 15-18, 22-25 พ.ย./ 29 พ.ย.-2 ธ.ค./ 7-10, 13-16, 20-23 ธ.ค./ 29 ธ.ค. 61-2 ม.ค.62 / 30 ธ.ค. 61-2 ม.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มต้น :  15,900 - 19,900  บาท
สายการบิน :   สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)
Code:   A5-(PG001)-4D3N-PG


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

ทัวร์อินเล ทะเลสาบอินเลย์ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอ วัดกุสินารา มัณฑะเลย์ สนามบินเฮโฮ รัฐฉาน ทะเลสาบอินเล วัดพองดออู ชมสวนเกษตรลอยน้ำ หมู่บ้านทอผ้าอินปอ วัดแมวลอดห่วง เฮโฮ 
วันเดินทาง : 6-8, 27-29 ต.ค./ 3- 5, 24-26 พ.ย./ 1-3, 8-10, 15-17 ธ.ค.61 / 12-14, 26-28 ม.ค./ 2-4, 16-18, 23-25 ก.พ.62
ราคาทัวร์เริ่มต้น :  17,900 - 19,900 บาท
สายการบิน :   Air Asia (FD)
Code:   ABT-MDL-3D3N-MMR061-FD


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชมสพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ทอดข้ามทะเลสาบคองตามัน ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวัดกุโสดอ เมนูพิเศษ กุ้งแม้น้ำเผา แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (ผ้าเช็ดพระพักตร์ + สมุดสวดมนต์ + น้ำดื่ม + ร่ม + ผ้าเย็นไม่จำกัด)
วันเดินทาง :  23-25 พ.ย./ 14-16, 21-23, 29-31 ธ.ค./ 25-27 ม.ค./ 8-10, 22-24 ก.พ./ 8-10, 22-24 มี.ค./ 5-7, 27-29 เม.ย./ 10-12, 18-20 พ.ค./ 14-16, 28-30 มิ.ย./ 15-17, 26-28 ก.ค./ 10-12 ส.ค.62
ราคาทัวร์พม่า : เริ่มต้น  11,999 - 15,999 บาท
สายการบิน :  Air Asia (FD)
รหัสทัวร์ :  A2-DML01-3D2N-FD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า พระมหามัยมุนี ปีใหม่ 2019ทัวร์พม่า พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน (บินภายใน) ปีใหม่ 2562 มัณฑะเลย์ อมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง ทะเลสาบคองตามัน วัดกุสินารา เขามัณฑะเลย์ พุกาม วัดเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล วัดสัญพัญญู วิหารธรรมยันจี จุดชมวิวทะเลเจดีย์ โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิด พุกาม มัณฑะเลย์ เที่ยวเมืองมิงกุน หมู่บ้านมิงกุน เจดีย์มิงกุน ล่องแม่น้ำอิระวดี ระฆังมิงกุน พระราชวังมัณฑะเลย์  พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี สกายน์วันเดินทาง :  16-19, 23-26 ส.ค./ 6-9, 13-16, 20-23, 27-30 ก.ย./ 4-7, 11-14, 12-15, 18-21, 21-24, 25-28 ต.ค./ 1-4, 8-11, 15-18, 22-25 พ.ย./ 29 พ.ย.- 2 ธ.ค./ 6-9, 7-10, 13-16, 20-23, 27-30, 28-31 ธ.ค./ 29 ธ.ค.- 1 ม.ค./ 30 ธ.ค.-2 ม.ค./ 31 ธ.ค.-3 ม.ค./ 3-6, 10-13, 17-20, 24-27 ม.ค.62
ราคาทัวร์พม่า : เริ่มต้น  16,900 - 20,900  บาท
สายการบิน :  Air Asia (FD)
รหัสทัวร์ : ABT-MMR05-4D3N-FD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า ทะเลเจดีย์ ปีใหม่ 2562ทัวร์พม่า พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน  ปีใหม่ 2019 มัณฑะเลย์ นั่งรถสู่พุกาม ทะเลเจดีย์ จุดชมวิวทะเลเจดีย์ โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม พุกาม วัดเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล วัดสัญพัญญู วิหารธรรมยันจี-นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์ มัณฑะเลย์ เที่ยวเมืองมิงกุน หมู่บ้านมิงกุน เจดีย์มิงกุน ล่องแม่น้ำอิระวดี ระฆังมิงกุน พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง  ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี อมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง
วันเดินทาง :   2-5, 10-13, 16-19, 23-26 ส.ค./ 13-16, 20-23, 27-30 ก.ย./ 4-7, 11-14, 18-21, 21-24, 25-28 ต.ค./ 1-4, 8-11, 15-18, 22-25, 29 พ.ย.- 2 ธ.ค./ 6-9, 7-10, 13-16, 20-23, 27-30, 28-31 ธ.ค./ 29 ธ.ค.- 1 ม.ค./ 30 ธ.ค.- 2 ม.ค./ 31 ธ.ค.- 3 ม.ค./ 3-6, 10-13, 17-20, 24-27 ม.ค.62
ราคาทัวร์พม่า : เริ่มต้น  12,900  บาท
สายการบิน :  Air Asia (FD)
รหัสทัวร์ : ABT-MMR051-4D3N-FD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า นั่งบอลลูน ชมเมืองพุกามทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ปีใหม่ 2019 มัณฑะเลย์ พุกาม จุดชมวิวทะเลเจดีย์ เจดีย์บูพญา โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก นั่งบอลลูนชมทะเลเจดีย์พุกาม วัดเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล วัดสัญพัญญู วิหารธรรมยันจี-มัณฑะเลย์ อมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง   มัณฑะเลย์ พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอ
วันเดินทาง :   27-29 ต.ค./ 3-5, 24-26 พ.ย./ 1-3, 8-10, 15-17, 22-24, 28-30 ธ.ค./ 30 ธ.ค.-1 ม.ค./ 31 ธ.ค.-2 ม.ค./ 12-14, 26-28 ม.ค./ 2-4, 16-18, 23-25 ก.พ./ 2-4, 16-18 มี.ค./ 30 มี.ค.-1 เม.ย./ 6-8 เม.ย.62
ราคาทัวร์พม่า : เริ่มต้น  21,900 - 25,900 บาท
สายการบิน :  Air Asia (FD)
รหัสทัวร์ : ABT-MMR055-3D2N-FD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า สะพานไม้อูเบ็งทัวร์พม่า 4 เมือง ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ ปีใหม่ 2562 ย่างกุ้ง พระนอนตาหวาน ตลาดสก๊อต เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง พุกาม วัดเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล วัดสัญพัญญู วิหารธรรมยันจี เจดีย์ชเวชานดอร์ โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก พุกาม มัณฑะเลย์ พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอ อมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง เขามัณฑะเลย์ ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี มัณฑะเลย์
วันเดินทาง :  12-15, 19-22 ต.ค./ 2-5, 16-19 พ.ย./ 6-9, 7-10, 14-17, 21-24 ธ.ค./ 29 ธ.ค.-1 ม.ค./ 30 ธ.ค.- 2 ม.ค.62 / 18-21, 25-28 ม.ค./ 2-5, 16-19 ก.พ.62
ราคาทัวร์พม่า : เริ่มต้น   19,900 - 21,900 บาท
สายการบิน :  Air Asia (FD)
รหัสทัวร์ :  ABI-MMR10-4D3N-FD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ทัวร์พม่า หลงรัก...พุกาม  มัณฑะเลย์ พุกาม จุดชมวิวทะเลเจดีย์ เจดีย์บูพญา โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก พุกาม วัดเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล วัดสัญพัญญู วิหารธรรมยันจี มัณฑะเลย์ อมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง มัณฑะเลย์ พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอ

วันเดินทาง :   24-26 ส.ค./ 1-3, 15-17 ก.ย./ 29 ก.ย.-1 ต.ค./ 6-8, 27-29 ต.ค./ 3-5, 24-26 พ.ย./ 1-3, 8-10, 15-17, 22-24 ธ.ค./ 28-30 ธ.ค./ 30 ธ.ค.-1 ม.ค./ 31 ธ.ค.-2 ม.ค./ 12-14, 26-28 ม.ค./ 2-4, 16-18, 23-25 ก.พ.62
ราคาทัวร์พม่า : เริ่มต้น  11,900 - 15,900 บาท
สายการบิน :   Air Asia (FD)
รหัสทัวร์ : ABT-MMR052-3D2N-FD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า สะพานไม้อู่เป่ง (U-BEN) ทัวร์พม่า พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวะดี มิงกุน (บินภายใน)  มัณฑะเลย์ อมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง ทะเลสาบคองตามัน วัดกุสินารา เขามัณฑะเลย์ พุกาม วัดเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล วัดสัญพัญญู วิหารธรรมยันจี เจดีย์ชเวชานดอร์ โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิด มัณฑะเลย์ เที่ยวเมืองมิงกุน หมู่บ้านมิงกุน เจดีย์มิงกุน ล่องแม่น้ำอิระวดี ระฆังมิงกุน พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี วัดมหากันดายงค์
วันเดินทาง30 ส.ค.- 2 ก.ย./ 13-16, 20-23, 27-30 ก.ย./ 4-7, 12-15, 19-22, 21-24, 26-29 ต.ค./ 1-4, 8-11, 15-18, 22-25 พ.ย./ 29 พ.ย.-2 ธ.ค./ 7-10, 13-16, 20-23, 27-30 ธ.ค./ 28-31 ธ.ค./ 29 ธ.ค.-1 ม.ค./ 30 ธ.ค.-2 ม.ค.62
ราคาทัวร์พม่า 17,900 - 21,900 บาท
สายการบิน :   Bangkok Airways (PG)
Code:   ABT-MMR05-4D3N-PG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า วัดกุบยางกี ทัวร์พม่า พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ปีใหม่  2562 ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม  1 ใน 5 มหาบูชาสถานล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า ชมโชว์หุ่นเชิดเมืองพุกาม เมนูพิเศษ กุ้งเผา (เลือกบินบางกอกแอร์เวย์ บริการเล้าท์ที่สนามบินฟรี) แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ผ้าเช็ดพระพักตร์+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)
วันเดินทาง30 ส.ค.- 2 ก.ย./ 13-16, 20-23, 27-30 ก.ย./ 4-7, 12-15, 19-22, 21-24, 26-29 ต.ค./ 1-4, 8-11, 15-18, 22-25 พ.ย./ 29 พ.ย.- 2 ธ.ค./ 7-10, 13-16, 20-23, 27-30, 28-31 ธ.ค./ 29 ธ.ค.-1 ม.ค./ 30 ธ.ค.-2 ม.ค.62
ราคาทัวร์พม่า 13,900 - 17,900 บาท
สายการบิน :   Bangkok Airways (PG)
Code:   ABT-MMR051-4D3N-PG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า