วันเสาร์, 23 กุมภาพันธ์ 2562

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ ราคาถูก 2561 / 2018 ทัวร์มัณฑะเลย์ ปีใหม่ 2019 / 2562 เที่ยวพม่า พุกาม มัณฑะเลย์ พุกาม ล่องเเม่น้ำอิระวดี สกายน์ มิงกุน รวมทัวร์พม่าราคาถูก

ทัวร์พม่า พระธาตุอินแขวนทัวร์พม่า 4 เมือง ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ สักการะ 3 มหาบูชาสถาน 4 วัน 3 คืน (FD) สงกรานต์ 2019 สักการะ 3 มหาบูชาสถาน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง , พระเจดีย์ชเวสิกอง , พระมหามัยมุนี , ย่างกุ้ง , พระนอนตาหวาน , เจดีย์โบตะทาวน์ , เทพทันใจ , พุกาม , วัดอนันดา , วัดมนุหา , วัดกุบยางกี , วัดติโลมินโล , วัดสัญพัญญู , วิหารธรรมยันจี , เจดีย์ชเวชานดอร์ , โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก , มัณฑะเลย์ , พระราชวังมัณฑะเลย์ , พระราชวังไม้สักชเวนานจอง , วัดกุโสดอ , อมรปุระ , สะพานไม้อูเบ็ง , เขามัณฑะเลย์ ,  ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี
วันเดินทาง :  25-28 ม.ค./02-05,16-19 ก.พ./05-08,12-15,13-16,26-29 เม.ย.62
ราคาทัวร์พม่า : เริ่มต้น  18,900 -  21,900  บาท
สายการบิน :  Air Asia (FD)
รหัสทัวร์ : ABI-MMR10-4D3N-FD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์อินเล ทะเลสาบอินเลย์ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอ วัดกุสินารา มัณฑะเลย์ สนามบินเฮโฮ รัฐฉาน ทะเลสาบอินเล วัดพองดออู ชมสวนเกษตรลอยน้ำ หมู่บ้านทอผ้าอินปอ วัดแมวลอดห่วง เฮโฮ 
วันเดินทาง : 6-8, 27-29 ต.ค./ 3- 5, 24-26 พ.ย./ 1-3, 8-10, 15-17 ธ.ค.61 / 12-14, 26-28 ม.ค./ 2-4, 16-18, 23-25 ก.พ.62
ราคาทัวร์เริ่มต้น :  17,900 - 19,900 บาท
สายการบิน :   Air Asia (FD)
Code:   ABT-MDL-3D3N-MMR061-FD


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชมสพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ทอดข้ามทะเลสาบคองตามัน ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวัดกุโสดอ เมนูพิเศษ กุ้งแม้น้ำเผา แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (ผ้าเช็ดพระพักตร์ + สมุดสวดมนต์ + น้ำดื่ม + ร่ม + ผ้าเย็นไม่จำกัด)
วันเดินทาง :  23-25 พ.ย./ 14-16, 21-23, 29-31 ธ.ค./ 25-27 ม.ค./ 8-10, 22-24 ก.พ./ 8-10, 22-24 มี.ค./ 5-7, 27-29 เม.ย./ 10-12, 18-20 พ.ค./ 14-16, 28-30 มิ.ย./ 15-17, 26-28 ก.ค./ 10-12 ส.ค.62
ราคาทัวร์พม่า : เริ่มต้น  11,999 - 15,999 บาท
สายการบิน :  Air Asia (FD)
รหัสทัวร์ :  A2-DML01-3D2N-FD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า ทะเลเจดีย์ ปีใหม่ 2562ทัวร์พม่า พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน  ปีใหม่ 2019 มัณฑะเลย์ นั่งรถสู่พุกาม ทะเลเจดีย์ จุดชมวิวทะเลเจดีย์ โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม พุกาม วัดเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล วัดสัญพัญญู วิหารธรรมยันจี-นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์ มัณฑะเลย์ เที่ยวเมืองมิงกุน หมู่บ้านมิงกุน เจดีย์มิงกุน ล่องแม่น้ำอิระวดี ระฆังมิงกุน พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง  ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี อมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง
วันเดินทาง :   16-19, 23-26 มี.ค./ 30 มี.ค.-2 เม.ย./ 6-9, 27 -30 เม.ย./ 28 เม.ย.-1 พ.ค.62
ราคาทัวร์พม่า : เริ่มต้น  12,900  บาท
สายการบิน :  Air Asia (FD)
รหัสทัวร์ : ABT-MMR051-4D3N-FD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า สะพานไม้อูเบ็งทัวร์พม่า 4 เมือง ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ ปีใหม่ 2562 ย่างกุ้ง พระนอนตาหวาน ตลาดสก๊อต เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง พุกาม วัดเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล วัดสัญพัญญู วิหารธรรมยันจี เจดีย์ชเวชานดอร์ โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก พุกาม มัณฑะเลย์ พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอ อมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง เขามัณฑะเลย์ ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี มัณฑะเลย์
วันเดินทาง :  12-15, 19-22 ต.ค./ 2-5, 16-19 พ.ย./ 6-9, 7-10, 14-17, 21-24 ธ.ค./ 29 ธ.ค.-1 ม.ค./ 30 ธ.ค.- 2 ม.ค.62 / 18-21, 25-28 ม.ค./ 2-5, 16-19 ก.พ.62
ราคาทัวร์พม่า : เริ่มต้น   19,900 - 21,900 บาท
สายการบิน :  Air Asia (FD)
รหัสทัวร์ :  ABI-MMR10-4D3N-FD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ทัวร์พม่า หลงรัก...พุกาม  มัณฑะเลย์ พุกาม จุดชมวิวทะเลเจดีย์ เจดีย์บูพญา โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก พุกาม วัดเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล วัดสัญพัญญู วิหารธรรมยันจี มัณฑะเลย์ อมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง มัณฑะเลย์ พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอ

วันเดินทาง :   6-8, 13-15, 14-16, 27-29 เม.ย.62
ราคาทัวร์พม่า : เริ่มต้น  11,900 - 13,900 บาท
สายการบิน :   Air Asia (FD)
รหัสทัวร์ : ABT-MMR052-3D2N-FD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า สะพานไม้อู่เป่ง (U-BEN) ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน สักการะ 2 มหาบูชาสถาน 4 วัน 3 คืน (PG) สงกรานต์ 2019  สักการะ 2 มหาบูชาสถาน สักการะมหาเจดีย์ชเวสิกอง ป่าทะเลเจดีย์ 4,000 องค์ ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี นั่งเรือล่องแม่น้ำอิรวดี  มัณฑะเลย์ , นั่งรถสู่พุกาม , โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม , พุกาม , ทะเลเจดีย์ , เจดีย์ชเวซานดอว์ , วัดเจดีย์ชเวสิกอง , วัดอนันดา , วัดมนุหา , วัดกุบยางกี , วัดติโลมินโล , วัดสัญพัญญู , วิหารธรรมยันจี , นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์ , หมู่บ้านมิงกุน , เจดีย์มิงกุน , ล่องแม่น้ำอิระวดี , ระฆังมิงกุน , พระราชวังมัณฑะเลย์ , พระราชวังไม้สักชเวนานจอง , ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี , อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง

วันเดินทาง25-28 ม.ค. / 02-05 ก.พ. / 01-04 ,08-11 , 15-18 , 22 -25 มี.ค. , 29 มี.ค.-01 เม.ย. /  05-08 , 12-15 , 13-16 , 14-17 , 19-22 , 26-29 เม.ย.62
ราคาทัวร์พม่า :  13,900 - 15,900 บาท
สายการบิน :   Bangkok Airways (PG)
Code:   ABI-MMR051-4D3N-PG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า