วันอาทิตย์, 21 ตุลาคม 2561

ทัวร์พม่า ราคาถูก 2561 / 2018 เที่ยวพม่า ปีใหม่ 2019 / 2562 ทัวร์พม่า สงกรานต์ ย่างกุ้ง เนปิดอร์ ชเวดากอง พระธาตุอินแขวน นั่งกระเช้า แพคเกจทัวร์พม่า บริษัททัวร์ พม่า รวมทัวร์พม่าราคาถูก ทัวร์พม่าไหว้พระ

myanmar_tour_team10ทัวร์พม่า ปีใหม่ 2562 Go Myanmar อิ่มบุญ.. สุขใจ.. ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน (DD)(DD003)  
•สักการะ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอร์ และพระธาตุอินทร์แขวน
•ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์
•ไหว้พระขอพรทำธุระกิจทางการค้า ณ เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา
•อิ่มอร่อยกับกุ้งแม่น้ำย่าง เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร
•ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต
วันเดินทางสิงหาคม  -  ปีใหม่ 2562
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 11,900 บาท
สายการบิน :   สายการบินนกแอร์
Code:   A5-(DD003)-3D2N-DD
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

myanmar_tour_team15ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน พักโรงแรม 4 ดาว 3วัน 2 คืน (SL)(MMR012) 
ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-ย่างกุ้ง  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระนอนตาหวาน-วัดบารมี-เทพทันใจ เทพกระซิบ เจดีย์โบตาทาวน์-ตลาดสก๊อต
วันเดินทางกรกฏาคม  - กันยายน 2561
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 9,999 บาท
สายการบิน :   สายการบินไทยไลออนแอร์
Code:   ABI-MMR012-3D2N-SL


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

myanmar_tour_team15ทัวร์  มหัศจรรย์เมืองแปร มรดกโลกพม่า ย่างกุ้ง 3 วัน 2 คืน  ( DD)(MMR041)ย่างกุ้ง  เมืองแปร  พิพิธภัณฑ์อาณาจักรศรีเกษตร  เจดีย์เบเบพญา  เจดีย์บอว์บอว์จีพญา  เลเมียตหน่า  พญาจีเจดีย์ชเวซันดอร์  ตลาดเช้าเมืองแปร  เมืองถ่นโบ่  เขาอะเกาก์เตาง์  แปร  หลวงพ่อชเวเมี๊ยะมัน(พระสวมแว่น)  ย่างกุ้ง ย่างกุ้ง  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  เจดีย์โบตาทาวน์  เทพทันใจ  เทพกระซิบ  พระนอนตาหวาน  วัดหงาทัตยี  ตลาดสก๊อต 
วันเดินทางมิถุนายน - กันยายน 2561
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 10,900 บาท
สายการบิน :   สายการบินนกแอร์
Code:   ABI-MMR041-3D2N-DD


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

ทัวร์พม่า ชเวดากองทัวร์พม่า Go Myanmar สุดจ๊าตต ย่างกุ้ง ไหว้พระ ไหว้พระ 8 วัด เพื่อเป็นศิริมงคล กับชีวิตและครอบครัว สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ สักการะพระเกศาธาตุที่วัดบารมี (พระเกศามีชีวิต) ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร พักดี 4 ดาว Best Western Green Hill Hotel หรือ Hotel Grand United เที่ยวเต็มอิ่ม บินเช้ากลับดึก
วันเดินทางสิงหาคม 12-13, 16-17, 18-19, 19-20, 23-24, 24-25, 25-26, 26-27, 29-30, 30-31 ส.ค./ 31 ส.ค.- 1 ก.ย.61
กันยายน  1-2, 2-3, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 26-27, 27-28, 28-29, 29-30 ก.ย./ 30 ก.ย.- 1 ต.ค.61
ตุลาคม  4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 18-19, 19-20, 20-21, 23-24, 24-25, 25-26, 26-27 ต.ค./ 31 ต.ค. - 1 พ.ย.61
พฤศจิกายน 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26, 28-29, 29-30 พ.ย./ 30 พ.ย.- 1 ธ.ค.61
ธันวาคม  1-2, 2-3, 4-5, 5-6, 7-8, 8-9, 9-10, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26, 27-28, 28-29, 29-30, 30-31 ธ.ค./ 31 ธ.ค.- 1 ม.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มต้น :  6,900 บาท
สายการบิน :   สายการบินนกแอร์
Code:   A5-DD002-2D1N-DD


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

myanmar_tour_team15ทัวร์พม่า Go Myanmar สุดโดน ย่างกุ้ง 1 วัน ไหว้พระ สุดคุ้ม (DD)(DD004)   สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์
ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์
สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)
สักการะวัดพระหินอ่อน
ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต
อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร
ไหว้พระ 5 วัด เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว
ทำบุญเต็มอิ่ม บินเช้า-กลับดึก
วันเดินทางมิถุนายน - กันยายน 2561
ราคาทัวร์เริ่มต้น : วันที่ 21 / 27 / 28  มิถุนายน 2561  วันที่ 04 / 05 / 11 / 12 / 18 / 26 กรกฎาคม 2561 
สายการบิน :   สายการบินนกแอร์
Code:   A5-(DD004)-1D-DD


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

myanmar-tour_01ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (PG)(PG001) 
•นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
•ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์
•สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
•ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัด ไจ้คะวาย
•สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้โท (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
•ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต
วันเดินทางสิงหาคม - ธันวาคม  2561
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 12,900 บาท
สายการบิน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)
Code:  A5-(PG001)-3D2N-PG


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

myanmar-tour08ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม  พักโรงแรม 4 ดาว 3 วัน 2 คืน (DD)(MMR001) 
ย่างกุ้ง  ตลาดสก๊อต  เจดีย์ไจ๊เข้า  เทพทันใจไจ๊เข้า  สิเรียม  เจดีย์เยเลพญา  เจดีย์โบตาทาวน์  เทพทันใจ  เทพกระซิบ  ย่างกุ้ง  หงสาวดี  วัดไจ้คะวาย  เจดีย์ชเวมอดอร์  พระนอนชเวตาเลียว  เจดีย์ไจ๊ปุ่น  พระราชวังบุเรงนอง  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง   ย่างกุ้ง  พระนอนตาหวาน
วันเดินทางพฤศจิกายน  2561 - มีนาคม  2562
ราคาทัวร์เริ่มต้น :  9,999 บาท
สายการบิน :   สายการบินนกแอร์
Code:   ABI-MMR001-3D2N-DD


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

myanmar-tour06ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม  พักโรงแรม 5 ดาว 2 วัน 1 คืน (DD)(MMR01) 
ย่างกุ้ง  หงสา  พระธาตุมุเตา  วังบุเรงนอง  พระนอนชเวตาเลียว  เจดีย์ชเวดากอง
ย่างกุ้ง  สิเรียม  เจดีย์เยเลพญา  เจดีย์โบตาทาวน์  เทพทันใจ  เทพกระซิบ  ตลาดสก๊อต  พระนอนตาหวาน
วันเดินทางสิงหาคม  -  ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์เริ่มต้น :   7,900 บาท
สายการบิน :   สายการบินนกแอร์
Code:   ABI-MMR01-2D1N-DD


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

myanmar-tour_09ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม อินทร์แขวน  พัก 5 ดาว  3 วัน 2 คืน  (DD)(MMR004) 
ย่างกุ้ง  หงสาวดี  วัดไจ้คะวาย  เจดีย์ชเวมอดอร์  พระราชวังบุเรงนอง  คิมปูนแค้มป์  พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)                               
พระธาตุอินทร์แขวน  เจดีย์ไจ้ปุ่น  พระนอนชเวตาเลียว  พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  
ย่างกุ้ง-สิเรียม  เจดีย์เยเลพญา วัดบารมี  เจดีย์โบตะทาวน์  เทพทันใจ  เทพกระซิบ  ตลาดสก๊อต
วันเดินทางมิถุนายน - กันยายน 2561
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 11,900 บาท
สายการบิน :   สายการบินนกแอร์
Code:   ABI-MMR004-3D2N-DD


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

myanmar_tour_team15ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม อินแขวน 3 วัน 2 คืน (SL)(MMR004)  
ย่างกุ้ง  หงสาวดี  เจดีย์ชเวมอดอร์  พระราชวังบุเรงนอง  คิมปูนแค้มป์  พระธาตุอินทร์แขวน  นั่งกระเช้าไฟฟ้า (รวมรถขึ้นพระธาตุ)
พระธาตุอินทร์แขวน  หงสาวดี  วัดไจ๊คะวาย  เจดีย์ไจ้ปุ่น  พระนอนชเวตาเลียว  พระนอนตาหวาน  ย่างกุ้ง   พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
ย่างกุ้ง  สิเรียม  เจดีย์เยเลพญา  เจดีย์โบตะทาวน์  เทพทันใจ  เทพกระซิบ  ตลาดสก๊อต
วันเดินทางมิถุนายน - กันยายน 2561
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 11,900 บาท
สายการบิน :   Thai Lion Air (SL)
Code:   ABI-MMR004-3D2N-SL


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

myanmar-tour04ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน พักโรงแรม 4 ดาว 3 วัน 2 คืน (FD)(MMR012)  
ย่างกุ้ง  หงสาวดี  วัดไจ๊คะวาย  เจดีย์ชเวมอดอร์  คิมปูนแค้มป์  พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
พระธาตุอินทร์แขวน  พระราชวังบุเรงนอง  พระนอนชเวตาเลียว  หงสาวดี  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
ย่างกุ้ง  พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี  พระนอนตาหวาน  วัดบารมี  เทพทันใจ เทพกระซิบ เจดีย์โบตาทาวน์  ตลาดสก๊อต
วันเดินทางกรกฏาคม  - กันยายน 2561
ราคาทัวร์เริ่มต้น :  9,999 บาท
สายการบิน :   สายการบินไทยแอร์เอเชีย
Code:   ABI-MMR012-3D2N-FD


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

myanmar-tour_37ทัวร์พม่า  ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 2 วัน 1 คืน (FD)(FD002)  
•นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
•สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
•ไหว้ขอพรที่พระนอนยิ้มหวาน พร้อมช้อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมือง
•สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้โท (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
•ขอพรเทพทันใจที่เจดีย์โบตะทาวน์
•เมนูพิเศษกุ้งแม่น้ำย่าง
วันเดินทางธันวาคม 2561 - กุมภาพันธ์  2562
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 8,900 บาท
สายการบิน :   สายการบินแอร์เอเชีย (FD)
Code:   A5-(FD002)-2D1N-FD


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

myanmar_tour_team15ทัวร์พม่า  Go Myanmar มูเตลู บูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ เต็มวัน!! สายการบินนกแอร์ (DD)(DD005)  
•ไหว้พระ 5 วัด เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว
•สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
•ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์
•ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์
•ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต
•อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร
•เที่ยวเต็มอิ่ม บินเช้ากลับดึก
วันเดินทาง : กันยายน - พฤศจิกายน 2561
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 4,900 บาท
สายการบิน :   สายการบินนกแอร์
Code:   A5-DD005-1D-DD


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

ทัวร์พม่า พระธาตุอินแขวนทัวร์พม่า โปรพม่า 5 ดาว บินแอร์เอเชีย 3 วัน 2 คืน (FD) พ.ค.-มิ.ย.61 (MMR04_FD)  ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์  สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต  ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวายขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ  เจดีย์เยเลพญา สิเรียม  อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด เมนูพิเศษบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด + พักโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+บทสวดมนต์+ถุงผ้า+พัดมิงกาลาบา+คู่มือเที่ยวพม่า)


วันเดินทาง :  วันที่ : 4 -6 , 5 -7 , 6 -8 , 11 -13 , 12 -14 , 18 -20 , 19 -21 , 25 -27 , 26 -28 , 27 -29 พ.ค. , 1 -3 , 2 -4 , 8 -10 , 9 -11 , 15 -17 , 16 -18 , 22 -24 , 23 -25 มิ.ย. , 29 มิ.ย. -1 ก.ค. , 30 มิ.ย. -2 ก.ค.61
ราคาทัวร์พม่า : เริ่มต้น  11,900 - 13,900 บาท
สายการบิน :  Air Asia (FD)
รหัสทัวร์ : ABT-MMR04-3D2N-FD
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า