วันจันทร์, 17 ธันวาคม 2561

ทัวร์พม่า ราคาถูก 2561 / 2018 เที่ยวพม่า ปีใหม่ 2019 / 2562 ทัวร์พม่า สงกรานต์ ย่างกุ้ง เนปิดอร์ ชเวดากอง พระธาตุอินแขวน นั่งกระเช้า แพคเกจทัวร์พม่า บริษัททัวร์ พม่า รวมทัวร์พม่าราคาถูก ทัวร์พม่าไหว้พระ

myanmar_tour_team10ทัวร์พม่า ปีใหม่ 2562 Go Myanmar อิ่มบุญ.. สุขใจ.. ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน (DD)(DD003)  
•สักการะ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอร์ และพระธาตุอินทร์แขวน
•ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์
•ไหว้พระขอพรทำธุระกิจทางการค้า ณ เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา
•อิ่มอร่อยกับกุ้งแม่น้ำย่าง เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร
•ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต
วันเดินทางสิงหาคม  -  ปีใหม่ 2562
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 11,900 บาท
สายการบิน :   สายการบินนกแอร์
Code:   A5-(DD003)-3D2N-DD
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

ทัวร์พม่า ชเวดากองทัวร์พม่า Go Myanmar สุดจ๊าตต ย่างกุ้ง ไหว้พระ ไหว้พระ 8 วัด เพื่อเป็นศิริมงคล กับชีวิตและครอบครัว สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ สักการะพระเกศาธาตุที่วัดบารมี (พระเกศามีชีวิต) ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร พักดี 4 ดาว Best Western Green Hill Hotel หรือ Hotel Grand United เที่ยวเต็มอิ่ม บินเช้ากลับดึก
วันเดินทางสิงหาคม 12-13, 16-17, 18-19, 19-20, 23-24, 24-25, 25-26, 26-27, 29-30, 30-31 ส.ค./ 31 ส.ค.- 1 ก.ย.61
กันยายน  1-2, 2-3, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 26-27, 27-28, 28-29, 29-30 ก.ย./ 30 ก.ย.- 1 ต.ค.61
ตุลาคม  4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 18-19, 19-20, 20-21, 23-24, 24-25, 25-26, 26-27 ต.ค./ 31 ต.ค. - 1 พ.ย.61
พฤศจิกายน 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26, 28-29, 29-30 พ.ย./ 30 พ.ย.- 1 ธ.ค.61
ธันวาคม  1-2, 2-3, 4-5, 5-6, 7-8, 8-9, 9-10, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26, 27-28, 28-29, 29-30, 30-31 ธ.ค./ 31 ธ.ค.- 1 ม.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มต้น :  6,900 บาท
สายการบิน :   สายการบินนกแอร์
Code:   A5-DD002-2D1N-DD


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

myanmar-tour_01ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (PG)(PG001) 
•นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
•ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์
•สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
•ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัด ไจ้คะวาย
•สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้โท (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
•ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต
วันเดินทางสิงหาคม - ธันวาคม  2561
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 12,900 บาท
สายการบิน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)
Code:  A5-(PG001)-3D2N-PG


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

myanmar-tour08ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม  พักโรงแรม 4 ดาว 3 วัน 2 คืน (DD)(MMR001) 
ย่างกุ้ง  ตลาดสก๊อต  เจดีย์ไจ๊เข้า  เทพทันใจไจ๊เข้า  สิเรียม  เจดีย์เยเลพญา  เจดีย์โบตาทาวน์  เทพทันใจ  เทพกระซิบ  ย่างกุ้ง  หงสาวดี  วัดไจ้คะวาย  เจดีย์ชเวมอดอร์  พระนอนชเวตาเลียว  เจดีย์ไจ๊ปุ่น  พระราชวังบุเรงนอง  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง   ย่างกุ้ง  พระนอนตาหวาน
วันเดินทางพฤศจิกายน  2561 - มีนาคม  2562
ราคาทัวร์เริ่มต้น :  9,999 บาท
สายการบิน :   สายการบินนกแอร์
Code:   ABI-MMR001-3D2N-DD


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

myanmar-tour06ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม  พักโรงแรม 5 ดาว 2 วัน 1 คืน (DD)(MMR01) 
ย่างกุ้ง  หงสา  พระธาตุมุเตา  วังบุเรงนอง  พระนอนชเวตาเลียว  เจดีย์ชเวดากอง
ย่างกุ้ง  สิเรียม  เจดีย์เยเลพญา  เจดีย์โบตาทาวน์  เทพทันใจ  เทพกระซิบ  ตลาดสก๊อต  พระนอนตาหวาน
วันเดินทางสิงหาคม  -  ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์เริ่มต้น :   7,900 บาท
สายการบิน :   สายการบินนกแอร์
Code:   ABI-MMR01-2D1N-DD


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

myanmar-tour_37ทัวร์พม่า  ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 2 วัน 1 คืน (FD)(FD002)  
•นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
•สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
•ไหว้ขอพรที่พระนอนยิ้มหวาน พร้อมช้อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมือง
•สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้โท (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
•ขอพรเทพทันใจที่เจดีย์โบตะทาวน์
•เมนูพิเศษกุ้งแม่น้ำย่าง
วันเดินทางธันวาคม 2561 - กุมภาพันธ์  2562
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 8,900 บาท
สายการบิน :   สายการบินแอร์เอเชีย (FD)
Code:   A5-(FD002)-2D1N-FD


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

ทัวร์พม่า ชเวดากองทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ปีใหม่ 2562 เมืองย่างกุ้ง หงสาวดี เจดีย์ชเวมอดอว์ หรือ พระมหาเจดีย์มุเตา ไจ้ทีโย คิมปูนแคมป์ พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน วัดไจ้คะวาย เมืองหงสาวดี พระราชวังบุเรงนอง พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น ช้อปปิ้งตลาดสก็อต พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง พระเจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ เจดีย์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน พระหินอ่อน ช้างเผือก
วันเดินทาง :  20-22, 27-29 ก.ค./ 10-12, 24-26 ส.ค./ 7-9 ก.ย./ 28 ก.ย.-1 ต.ค./ 5-7, 12-14, 13-15, 19-21, 20-22, 21-23, 26-28 ต.ค./ 2-4, 9-11, 16-18, 23-25 พ.ย./ 30 พ.ย.-2 ธ.ค./ 8-10, 14-16, 21-23, 28-30, 29-31 ธ.ค./ 30 ธ.ค.-1 ม.ค./ 31 ธ.ค.- 2 ม.ค.62/ 4-6, 11-13, 18-20 , 25-27 ม.ค./ 8-10, 15-17, 22-24 ก.พ./ 1-3, 8-10, 15-17, 22-24, 29-31 มี.ค.62
ราคาทัวร์พม่า : เริ่มต้น  9,888 - 14,999 บาท
สายการบิน :  Myanmar Airways (8M)
รหัสทัวร์ :  A2-MYA-3D-8M

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า พระธาตุอินแขวนทัวร์พม่า ปีใหม่ 2562 ย่างกุ้ง หงสาวดี วัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวมอดอว์ พระราชวังบุเรงนอง  พระธาตุอินทร์แขวน หงสาวดี พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์ไจ๊ปุ่น ย่างกุ้ง พระนอนตาหวาน  เจดีย์ชเวดากอง เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ) ย่างกุ้ง เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ)  เทพกระซิบ  ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต  วัดพระหินอ่อน ช้างเผือก
วันเดินทาง :  5-7, 6-8, 12-14, 19-21, 21-23, 26-28 ก.ค./ 2-4, 3-5, 16-18, 17-19, 23-25 ส.ค./ 30 ส.ค.- 1 ก.ย./ 6-8, 7-9, 13-15, 20-22, 27-29, 28-30 ก.ย./ 4-6, 5-7, 11-13, 18-20, 19-21, 25-27, 26-28 ต.ค./ 1-3, 2-4, 3-5, 8-10, 9-11, 10-12, 15-17, 16-18, 17-19, 22-24, 23-25, 24-26 พ.ย./ 29 พ.ย.-1 ธ.ค. / 30 พ.ย.-2 ธ.ค./ 1-3, 5-7, 6-8, 7-9, 13-15, 14-16, 15-17, 20-22, 21-23, 22-24, 27-29, 28-30, 29-31 ธ.ค./ 30 ธ.ค.1 ม.ค.62/ 31 ธ.ค.2 ม.ค.62
ราคาทัวร์พม่า : เริ่มต้น  10,888 - 14,999 บาท
สายการบิน :  Air Asia (FD)
รหัสทัวร์ : A2-MYA-3D-FD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า สะพานไม้อูเบ็งทัวร์พม่า สักการะ 5 มหาสถาน  ย่างกุ้ง หงสาวดี  พระธาตุมุเตา พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์ไจ๊ปุ่น หงสาวดี พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ มหาเจดีย์ชเวดากอง พุกาม วัดเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล วัดสัญพัญญู วิหารธรรมยันจี จุดชมวิวทุ่งทะเลเจดีย์ โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น พุกาม มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสด มิงกุน หมู่บ้านมิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี ระฆังมิงกุน เขามัณฑะเลย์ ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี อมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง
วันเดินทาง :  5-9, 11-15, 20-24 ต.ค./ 8-12, 22-26 พ.ย./ 1-5, 13-17, 20-24 ธ.ค./ 28 ธ.ค.- 1 ม.ค./ 29 ธ.ค.-2 ม.ค./ 30 ธ.ค.-3 ม.ค./ 10-14, 24-28 ม.ค.62
ราคาทัวร์พม่า : เริ่มต้น  22,900 - 25,900บาท
สายการบิน :  Air Asia (FD)
รหัสทัวร์ : ABT-MMR08-5D4N-FD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า สะพานไม้อู่เป่ง (U-BEN)

ทัวร์พม่า โปรน้องดี บินดี อยู่ดี ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน พักโรงแรม 4 ดาว (PG)(MMR021)   ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา + น้ำดื่ม + ผ้าเย็นไม่จำกัด เมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักหรูหราระดับ 4 ดาว แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้า+บทสวดมนต์+คู่มือเที่ยวพม่า)
วันเดินทางกรกฏาคม - ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์พม่า 11,900  บาท
สายการบิน :   Bangkok Airways (PG)
Code:   ABT-MMR021-3D2N-PG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า เทพทันใจทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 3 วัน พักโรงแรม 4 ดาว (DD)(MMR001)  กราบขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะ เจดีย์ไจ๊เข้า เจดีย์เก่าแก่แห่งเมืองสิเรียม ขอพรเทพทันใจไจ๊เข้า นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตยี หรือ พระนอนตาหวานสักการะ พระอุปคุต เมืองสิเรียม ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดสก๊อต แหล่งช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป วัดไจ๊คะวาย สักการะพระธาตุมุเตา 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด เมนูพิเศษชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว
วันเดินทางพฤศจิกายน - มีนาคม 2562
ราคาทัวร์พม่า :   9,999 - 13,900 บาท
สายการบิน :   Nok Air (DD)
Code:   ABT-MMR001-3D2N-DD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า สะพานไม้อู่เป่ง (U-BEN)

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินแขวน บิน  พักโรงแรม4 ดาว 3 วัน 2 คืน (DD)(MMR012)   ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองพระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด เมนูพิเศษเป็ดปักกิ่ง + สลัดกุ้งมังกร + พักโรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาว
วันเดินทางพฤศจิกายน 2561 - มีนาคม 2562
ราคาทัวร์พม่า 10,900  บาท
สายการบิน :   Nok Air (DD)
Code:   ABT-MMR012-3D2N-DD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า สะพานไม้อู่เป่ง (U-BEN)

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา ขอพรเทพทันใจ (พ.ย. - มี.ค.62) 2 วัน 1 คืน (8M)(RGN06)

ย่างกุ้ง หงสา สักการะ 2 มหาบูชาสถาน  ขอพรเทพทันใจ พระราชวังบุเรงนอง ชมเจดีย์ชเวมอดอว์หรือพระมหาเจดีย์มุเตา ไหว้พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว   พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น   เที่ยวชมเมืองย่างกุ้ง สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง  ชมเจดีย์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน  พระเจดีย์โบตะทาวน์ ช้อปปิ้งตลาดสก็อต  สักการะ พระหินอ่อน (เจ๊าดอจี)  ชมช้างเผือก ที่เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของพม่า 

เมนูพิเศษ !! สลัดกุ้งมังกร/เป็ดปักกิ่ง

วันเดินทาง :   10 – 11 พ.ย.61, 17 – 18 พ.ย.61,  24 – 25 พ.ย.61 , 1 – 2 ธ.ค.61, 9 – 10 ธ.ค.61, 15 – 16 ธ.ค.61, 22 – 23 ธ.ค.61
12 – 13 ม.ค.62, 18 - 19 ม.ค.62, 26 – 27 ม.ค.62,  4 – 5 ก.พ.62, 8 – 9 ก.พ.62, 18 – 19 ก.พ.62, 23 – 24 ก.พ.62, 2 – 3 มี.ค.62, 9 – 10 มี.ค.62

ราคาทัวร์พม่า8,599 บาท
สายการบิน :   Myanmar Airways (8M)
Code:   A2-RGN06 -2D1N-8M

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า สะพานไม้อู่เป่ง (U-BEN)

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา  สิเรียม อินทร์แขวน พักหรู 5 ดาว (พ.ย. - มี.ค.) THE AURA MYANMAR 3 วัน  2 คืน (SL)(RNG08)

เที่ยวชมเมืองย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ชเวมอดอว์ - พระมหาเจดีย์มุเตา - ไจ้ทีโย - คิมปูนแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน
 - เมืองหงสาวดี - วัดไจ้คะวาย - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - วัดเจ๊าทัตจี หรือวัดพระนอนตาหวาน – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระเจดีย์เยเลพญา - พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - เจดีย์คาบาเอ

 

วันเดินทาง :   10 – 12 พ.ย.61, 16 – 18 พ.ย.61, 17 – 19 พ.ย.61, 21 – 23 พ.ย.61, 23 – 25 พ.ย.61, 24 – 26 พ.ย.61, 25 – 27 พ.ย.61, 28 – 30 พ.ย.61, 30 พ.ย. – 2 ธ.ค. 61, 1 – 3 ธ.ค.61, 5 – 7 ธ.ค.61, 7 – 9 ธ.ค.61, 12 – 14 ธ.ค.61, 14 – 16 ธ.ค.61, 15 – 17 ธ.ค.61, 19 – 21 ธ.ค.61, 21 – 23 ธ.ค.61, 22 – 24 ธ.ค.61, 28 – 30 ธ.ค.61, 29 – 31 ธ.ค.61, 30 ธ.ค. – 1 ม.ค.62, 4 – 6 ม.ค.62, 5 – 7 ม.ค.62, 11 – 13 ม.ค.62, 12 – 14 ม.ค.62, 16 – 18 ม.ค.62, 18 – 20 ม.ค.62, 19 – 21 ม.ค.62, 23 – 25 ม.ค.62, 25 – 27 ม.ค.62, 26 – 28 ม.ค.62, 30 ม.ค. – 1 ก.พ. 62, 1 – 3 ก.พ. 62, 2 – 4 ก.พ. 62, 8 – 10 ก.พ. 62, 9 – 11 ก.พ. 62, 13 – 15 ก.พ. 62, 15 – 17 ก.พ. 62, 16 – 18 ก.พ. 62, 20 – 22 ก.พ. 62, 22 – 24 ก.พ. 62, 23 – 25 ก.พ. 62, 1 – 3 มี.ค.62, 2 – 4 มี.ค.62, 8 – 10 มี.ค.62, 9 – 11 มี.ค.62, 13 – 15 มี.ค.62, 15 – 17 มี.ค.62, 16 – 18 มี.ค.62, 22 – 24 มี.ค.62, 23 – 25 มี.ค.62, 27 – 29 มี.ค.62
ราคาทัวร์พม่า10,999 บาท
สายการบิน :   Lion Air (SL)
Code:   A2-RGN08 -3D2N-SL

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า