วันจันทร์, 19 สิงหาคม 2562

ทัวร์พม่า ราคาถูก 2562 / 2019 เที่ยวพม่า ปีใหม่ 2020 / 2563 ทัวร์พม่า ไหว้พระ 1 วัน ย่างกุ้ง เนปิดอร์ ชเวดากอง พระธาตุอินแขวน นั่งกระเช้า แพคเกจทัวร์พม่า บริษัททัวร์ พม่า รวมทัวร์พม่าราคาถูก ทัวร์พม่าไหว้พระ

myanmar_tour_team10ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน สักการะ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของคนพม่า ชมเยเลพญาเจดีย์กลางน้ำร่วมพิธีมหามงคลเทินพระธาตุวัดกาบาเอ เมืองย่างกุ้ง หงสาวดี วัดไจ้คะวาย พระราชวังบุเรงนอง  วัดมหาเจดีย์  พระธาตุอินทร์แขวน เมืองหงสาวดี เจดีย์ชเวมอดอว์(พระมหาเจดีย์มุเตา)  พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน)  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์คาบาเอ เมืองสิเรียม พระเจดีย์เยเลพญา (เจดีย์กลางน้ำ)  พระเจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ  เทพกระซิบ ช้อปปิ้งตลาดสก็อต
วันเดินทาง : 03 – 05, 04 – 06, 05 – 07, 18 – 20 ต.ค./ 30 ต.ค. – 01 พ.ย., 31 ต.ค. – 02 พ.ย./ 01 – 03, 08 – 10, 15 – 17, 16 – 18, 21 – 28, 22 – 24, 23 – 25, 28 – 30 พ.ย./ 29 พ.ย. – 01 ธ.ค./ 26 – 28 ธ.ค.62/ 09 – 11 ม.ค 63
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 11,999 บาท
สายการบิน :   AIR ASIA (FD)
Code:   A2-RGN04-3D2N-FD
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

myanmar_tour_team15ทัวร์พม่า ยิ้มรับบุญ ไหว้พระเต็มวัน 1 วัน DD (DD001)
เจดีย์ชเวดากอง , พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) , เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) , พระงาทัตยี , วัดพระหินอ่อน
วันเดินทาง : วันที่  02, 08, 13, 15, 16, 19, 22, 23, 29, 30 มิ.ย. // 05, 06, 07, 11, 12, 13, 20, 21, 26, 27, 28 ก.ค. // 02, 03, 04, 09, 17, 18, 23, 24, 25, 30, 31 ส.ค. // 05, 07, 08, 11, 14, 15, 19, 21, 22, 25, 26, 28, 29 ก.ย.62
ราคาทัวร์เริ่มต้น :   3,333 - 4,888  บาท
สายการบิน นกแอร์ (DD)
Code :   A5B-(DD001)-1D-DD


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

ทัวร์พม่า ชเวดากองทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน ท่านนมัสการ เจดีย์ชเวมอดอว์ ชมพระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน เมืองหงสาวดี วัดไจ้คะวาย เจดีย์โบตาทาวน์ สักการะขอพรจาก เทพทันใจ สักการะเทพกระซิบ นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชมเจดีย์เจ๊าทัตจี ตลาดโบโจ๊กอองซาน 
วันเดินทาง : 03-05, 06-08, 20-22, 23-25, 27-29 ต.ค.62 // 31 ต.ค.-02 พ.ย.62 // 03-05, 07-09, 17-19, 23-25, 24-26, 28-30 พ.ย.62 // 03-05, 04-06, 09-11, 15-17, 19-21, 22-24 ธ.ค.62 // 09-11, 12-14, 16-18, 19-21 ม.ค.63 // 09-11, 13-15, 23-25, 27-29 ก.พ.63 // 05-07, 08-11, 19-21, 22-24, 29-31 มี.ค.63
ราคาทัวร์เริ่มต้น :  11,900 บาท
สายการบิน : MYANMAR AIRWAYS (8M)
Code: ACU-RGN-3D2N-8M

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

myanmar_tour_team15ทัวร์พม่า 2 วัน 1 คืน กรุงย่างกุ้ง ชมเจดีย์เจ๊าทัตจี  หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด ชมวัดงาทัตจี  เป็นวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยเมื่อ 2,500 ปี นมัสการเจดีย์ชเวโพนพวิน นมัสการ เจดีย์มหาวิชยะ กราบนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี ชมพระเจดีย์โบตะตอง สักการะขอพรจาก “เทพทันใจ” ขอพรจาก เทพกระซิบ ไปช็อปปิ้ง ตลาดโบโจ๊ก วัดพระบารมี สักการะ พระเขี้ยวแก้ว
วันเดินทาง16-17 ส.ค.62 // 17-18 ก.ย.62 // 11-12 ต.ค.62 // 12-13 พ.ย.62 // 17-18 ธ.ค.62 // 28-29 ม.ค.63 // 18-19 ก.พ.63 // 10-11 มึ.ค.63
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 6,998 บาท
สายการบิน : NOK AIR (DD)
Code: ACU-RGN-2D1N-DD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

myanmar-tour_01ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี ชเวดากอง อินทร์แขวน สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยีหรือพระนอนตาหวาน ชม เจดีย์โบตาทาวน์ ขอพร นัตโบโบยี หรือพระเทพทันใจ สักการะเทพกระซิบ นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย ชมพระธาตุ 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา ชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง ชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
วันเดินทาง05-07, 12-14, 19-21, 27-29 ก.ค.62// 02-04, 10-12, 16-18, 23-25 ส.ค.62// 30 ส.ค.-01 ก.ย.62// 06-08, 13-15, 20-22, 27-29 ก.ย.62// 12-14, 18-20, 25-27 ต.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 11,900 บาท
สายการบิน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)
Code:  ABI-MMR021-3D2N-PG


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

myanmar_tour_team15ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สักการะ 3 มหาบูชาสถาน ชเวดากอง ชเวมอดอร์ อินทร์แขวน ชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง เมืองไจ้โท ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย ชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองสิเรียม พระเจดีย์เยเลพญา ขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ ตลาดโบโจ๊ก อองซาน
วันเดินทาง :   05-07, 12-14, 19-21, 26-28 ก.ค.62// 02-04, 09-11, 16-18, 23-25 ส.ค.62// 30 ส.ค.-01 ก.ย.62// 06-08, 13-15, 20-22, 27-29 ก.ย.62// 04-06, 11-13, 18-20, 25-27 ต.ค.62          
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 9,900 บาท
สายการบิน :   Thai Lion Air (SL)
Code: ABI-MMR04-3D2N-SL


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

myanmar-tour04ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน ชเวดากอง ชเวมอดอร์ อินทร์แขวน ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย เมืองไจ้โท ชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยีหรือพระนอนตาหวาน ชมพระเจดีย์เยเลพญา ขอพรนัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ สักการะเทพกระซิบซึ่งมีนามว่า“อะมาดอว์เมี๊ยะ”เที่ยวชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน
วันเดินทาง05-07, 06-08, 12-14, 13-15,19-21, 20-22, 26-28, 27-29 ก.ค.62// 02-04, 09-11, 10-12,17-19, 24-26 ส.ค.62// 31 ส.ค.-02 ก.ย.62// 07-09, 14-16, 21-23, 28-30 ก.ย.62// 05-07 ต.ค.62// 02-04, 09-11, 16-18, 23-25 พ.ย.62 
ราคาทัวร์เริ่มต้น :  11,900 บาท
สายการบิน Thai Air Asia (FD)
Code: ABI-MMR04-3D2N-FD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

myanmar-tour_37ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินทร์แขวน หงสา นั่งกระเช้าขึ้นอินทร์แขวน เมืองย่างกุ้ง เจดีย์ชเวมอดอว์ ไจ้ทีโย คิมปูนแคมป์ พระธาตุอินทร์แขวน วัดไจ้คะวาย เมืองหงสาวดี พระราชวังบุเรงนอง พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น ช้อปปิ้งตลาดสก็อต พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  เจดีย์คาบาเอ พระเจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ พระนอนตาหวาน วัดงาทัตจี
วันเดินทาง : 29 มิ.ย. – 01 ก.ค./ 04-06, 05-07, 06-08 ,12-14, 15-17, 16-18, 19-21, 20-22, 26-28, 27-29, 28-30 ก.ค./ 02-04, 03-05, 09-11, 10-12, 11-13, 16-18, 17-19, 23-25, 24-26, 29-31 ส.ค./ 30 ส.ค. – 01 ก.ย., 31 ส.ค. – 02 ก.ย./ 05-07, 06-08, 07-09, 12-14, 1315, 14-16, 19-21, 20-22, 21-23 ก.ย.62
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 11,999 บาท
สายการบิน :   MYANMAR AIRWAY (8M)
 Code:  A2-RGN01-3D2N-8M


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

ทัวร์พม่า พระธาตุอินแขวนทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา ชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง เมืองไจ้โท ชม เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวน ชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชม พระเจดีย์เยเลพญา วัดบารมี ขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ สักการะ เทพกระซิบ เที่ยวชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน
วันเดินทาง :  05-07, 12-14, 19-21, 26-28 ก.ค.62// 02-04, 03-05, 09-11, 10-12,16-18, 23-25 ส.ค.62// 30 ส.ค.-01 ก.ย.62// 06-08, 13-15, 20-22, 27-29 ก.ย.62
ราคาทัวร์พม่า : เริ่มต้น  9,900 บาท
สายการบิน : NOK AIR (DD)
รหัสทัวร์ :  ABI-MMR04-3D2N-DD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า สะพานไม้อู่เป่ง (U-BEN) ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นเขา พักอินทร์แขวน 1 คืน สักการะ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า เมืองย่างกุ้ง เมืองหงสา พระราชวังบุเรงนอง เจดีย์ชเวมอดอ (พระธาตุมุเตา) พระธาตุอินทร์แขวน ตักบาตรพระสงฆ์วัดไจ้คะวาย พระนอนยิ้มหวาน จดีย์ไจ้ปุ่น (พระ 4 ทิศ) ตลาดสก็อต พระมหาเจดีย์ชเวดากอง วัดคาบาเอ ร่วมพิธีเทินพระธาตุ เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ
วันเดินทาง : 10-12, 11-13, 12-14, 17-19, 24-26, 25-27, 26-28 ต.ค./ 31 ต.ค. – 02 พ.ย./ 02-04, 07-09, 09-11, 14-16, 21-23, 28-30 พ.ย./ 30 พ.ย. – 02 ธ.ค./ 05-07 , 06-08, 13-15, 14-16, 20-22, 21-23, 26-28, 27-29, 28-30, 29-31 ธ.ค.62/ 30 ธ.ค. – 01 ม.ค.63, 31 ธ.ค. – 02 ม.ค.63/ 09-11, 10-12, 11-13 ม.ค.63
ราคาทัวร์พม่า 9,999  บาท
สายการบินMyanmar Airways International (8M)
Code:   A2-AGN06-3D2N

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า สะพานไม้อู่เป่ง (U-BEN) ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นเขา พักอินทร์แขวน 1 คืน สักการะ 3 ใน 5 มหาสถานบูชาสูงสุดของพม่า พระราชวังบุเรงนอง เจดีย์ชเวมอดอร์ (พระธาตุมุเตา) พระธาตุอินทร์แขวน ตักบาตรพระสงฆ์วัดไจ้คะวาย พระนอนยิ้มหวาน เจดีย์ไจ้ปุ่น (พระ 4 ทิศ) เมืองย่างกุ้ง ตลาดสก๊อต พระมหาเจดีย์ชเวดากอง วัดคาบาเอ ร่วมพิธีเทินพระธาตุ เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ พระนอนยิ้มหวาน พิเศษ!! เมนูกุ้งแม่น้ำเผา, เป็ดปักกิ่ง, สลัดกุ้งมังกร,เต็มอิ่มบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ต กุ้ง หอย ปู ปลา
วันเดินทาง :   10-12, 11-13, 12-14, 17-19, 19-21, 24-26, 25-27, 26-28 ต.ค.62 // 31 ต.ค.-02 พ.ย.62 // 02-04, 07-09, 09-11, 14-16, 21-23, 28-30 พ.ย.62 // 05-07, 06-08, 13-15, 14-16, 20-22, 21-23, 26-28, 27-29, 28, 30, 29-31 ธ.ค.62 // 30 ธ.ค.-01 ม.ค.63, 31 ธ.ค.-02 ม.ค.63 // 09-11, 10-12, 11-13 ม.ค.63
ราคาทัวร์พม่าเริ่ม9,999 บาท
สายการบิน :  MYANMAR AIRWAY (8M)
Code:  A2-RNG06-3D2N-8M

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

myanmar tour team37ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน กรุงย่างกุ้ง เมืองหงสาวดี สุสานสัมพันธมิตร นมัสการเจดีย์ชเวมอดอว์ ชมพระราชวังบุเรงนอง ชมวัดพระไฝเลื่อนหรือ วัดไจ้ท์ปอลอ ชมพระเจดีย์ไจ๊ปุ่น นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวหรือพระนอนยิ้มหวาน ชมพระเจดีย์สุเล ชมเจดีย์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตลาดโบโจ๊ก พระเจดีย์โบตะตอง สักการะขอพรจาก “เทพทันใจ”
วันเดินทาง :  18-20 ส.ค.62 // 08-10 ก.ย.62 // 25-27 ต.ค.62 // 09-11, 17-19 พ.ย.62 // 08-10, 22-24, 29-31 ธ.ค.62// 31 ธ.ค.-02 ม.ค.63 // 26-28 ม.ค.63 // 01-03, 08-10, 23-25 ก.พ.63 // 01-03, 13-15, 22-24 มี.ค.63
ราคาทัวร์พม่า10,900 บาท
สายการบิน : NOK AIR (DD)
Code: ACU-RGN-3D2N-DD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า