วันศุกร์, 21 มกราคม 2565

ทัวร์พม่า ราคาถูก ปีใหม่ 2565 / 2022 เที่ยวพม่า ทัวร์พม่า ไหว้พระ 1 วัน ไหว้พระ9วัด ย่างกุ้ง เนปิดอร์ ชเวดากอง พระธาตุอินแขวน นั่งกระเช้า แพคเกจทัวร์พม่า บริษัททัวร์ พม่า รวมทัวร์พม่าราคาถูก ทัวร์พม่าไหว้พระ

ทัวร์พม่า เทพทันใจทัวร์พม่า ชัยชนะ ไหว้พระ 9 วัด พักหรู 5 ดาว 2 วัน 1 คืน BY PG (GQ1RGN-PG003)
พระนอนตาหวาน | วัดงาทัตจี | วัดโกทัตจี | มหาเจดีย์ชเวดากอง | เจดีย์โบตะทาวน์  (เทพทันใจ) | เทพกระซิบ
วัดบารมี | วัดไจ๊กะส่าน |  เจดีย์ชเวโพนพวิน | วัดแม๊ะละมุ
สักการะพระมหาเจดีย์เชดากอง เสริมสิริมงคล ขอพรด้านชัยชนะ ณ วัดพระโกทัตจี
ไหว้พระแก้กรรม เปิดดวง  ณ เจดีย์ชเวโพนวิน  
ขอพร 2 มหาเทพทันใจ ณ เจดีย์โบตะทาวน์ และ เจดีย์ไจ๊กะส่าน
วันเดินทาง : 30 พ.ย.62 – 01 ธ.ค.62/13-14 , 14-15 , 21-22 ธ.ค.62/ 10-11 , 11-12 , 17-18 , 18-19 , 24-25 , 25-26 ม.ค. 63/01-02 , 08-09 , 09-10 , 14-15 , 15-16 , 21-22 , 22-23 - 28-29 ก.พ. 63/06-07 , 07-08 , 13-14 , 14-15 , 20-21 , 21-22 , 27-28 , 28-29 มี.ค 63/04-05, 05-06, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 25-26, 26-27 เม.ย. 63/01-02, 03-04, 15-16, 16-17, 22-23, 23-24, 30-31 พ.ค. 63/31 พ.ค.-01 มิ.ย. 63/06-07, 13-14, 20-21, 27-28 มิ.ย. 63
ราคาทัวร์พม่า 7,999  บาท
สายการบินบางกอกแอร์เวย์  (PG)
Code:       A5-PG003-2D1N-PG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า พระธาตุอินทร์แขวนทัวร์พม่า มหาบุญ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน BY PG (GQ1RGN-PG002)
วัดไจ้คะวาย | เจดีย์ชเวมอดอว์ l พระราชวังบุเรงนอง l พระธาตุอินทร์แขวน l หงสาวดี
พระนอนชเวตาเลียว l เจดีย์ไจ๊ปุ่น l พระนอนตาหวาน l เจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) l เทพกระซิบ l ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต
แถมฟรี!! กระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์ 1 เที่ยว พักหรู 5 ดาว ที่ย่างกุ้ง  เมนูพิเศษ สลัดกุ้งมังกร และ เป็ดปักกิ่ง
วันเดินทาง 28-30 พ.ย., 29 พ.ย.-01 ธ.ค. / 05-07, 06-08, 07-09, 13-15, 14-16, 19-21, 20-22, 22-24 ธ.ค.62, 30 ธ.ค.62-01 ม.ค.63, 31 ธ.ค.62-02 ม.ค.63 /10-12 , 11- 13 , 17-19 , 18-20 , 24-26 , 25-27 ม.ค. 63/31 ม.ค. .- 20 ก.พ. 63/01-03 , 07-09 , 08-10 , 14-16 , 15-17 , 21-23 , 22-24 ก.พ. 63/06-08 , 07-09 , 13-15 , 14-16 , 20-22 , 21-23 , 27-29 , 28-30 มี.ค. 63/03-05, 04-06, 11-13, 12-14, 13-15, 24-24, 25-27 เม.ย. 63/01-03, 02-04, 15-17, 16-18, 22-24, 23-25, 29-31 พ.ค. 63/30 พ.ค. – 01 มิ.ย. 63/05-07, 12-14, 19-21, 26-28 มิ.ย. 63
ราคาทัวร์พม่า :  11,888  บาท
สายการบินบางกอกแอร์เวย์  (PG)
Code:      A5-PG002-3D2N-PG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

myanmar_tour_team10ทัวร์พม่า หงสาวดี วัดไจ้คะวาย พระราชวังบุเรงนอง วัดมหาเจดีย์ พระธาตุอินทร์แขวน เมืองหงสาวดี เจดีย์ชเวมอดอว์(พระมหาเจดีย์มุเตา) พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง เมืองสิเรียม พระเจดีย์เยเลพญา (เจดีย์กลางน้ำ) พระเจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ ช้อปปิ้งตลาดสก็อต
วันเดินทาง : 05–07, 06–08, 11–13, 12–14, 13–15, 19–21, 20–22, 26–28, 27–29 มิ.ย. 63/04–06 ก.ค. 63 (วันอาสาฬหบูชา)/05–07 ก.ค. 63 (วันเข้าพรรษา)/10–12, 11–13, 17–19, 18–20, 24–26 ก.ค. 63/01–03, 07–09, 08–10, 14–16, 15–17, 21–23, 22–24, 28–30, 29–31 ส.ค. 63
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 8,999 บาท
สายการบิน :   AIR ASIA (FD)
Code:   A2-RGN01-3D2N-FD 
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

myanmar-tour08ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ Myanmar ไหว้พระ 5 วัดดัง 1 วัน (JT01_SL)
ย่างกุ้ง , พระมหาเจดีย์ชเวดากอง , พระนอนตาหวาน , วัดหงาทัตยี , เทพทันใจ , เทพกระซิบ , วัดพระหินอ่อน
วันเดินทาง : 07 , 14 , 21 , 28 พ.ย.62/01 , 02 , 05 , 08 , 09 , 12 , 15 , 16 , 19 , 22 , 23 , 26 , 29 ธ.ค.62/02 , 09 , 16 , 23 , 30 ม.ค.63/06 , 13 , 20 , 27 ก.พ.63/05 , 12 , 19 , 26 มี.ค.63/02 , 09 , 13 , 16 , 23 , 30 เม.ย.63/07 , 14 , 21 , 28 พ.ค.63/04 , 11 , 18 , 25 มิ.ย.63
ราคาทัวร์เริ่มต้น :  2,999 บาท
สายการบิน :   ไทยไลอ้อนแอร์ (SL)
Code:   ABI-JT01_SL-1D-SL


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

myanmar-tour_09ทัวร์พม่า เจดีย์ชเวดากอง | พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) | เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) |  พระงาทัตยี | วัดไจ๊กะส่าน
วันเดินทาง : 05, 15, 27, 29 ก.พ. 63/01, 04, 05, 07, 11, 12, 19, 21, 22, 24, 26, 28 มี.ค. 63/04, 05, 11, 12, 18, 23, 30 เม.ย. 63/01, 02, 03, 06, 09, 10, 13, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 28, 30 พ.ค. 63/03, 06, 07, 11, 13, 14, 18, 20, 21, 25, 27, 28, 30 มิ.ย. 63
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 4,990 บาท
สายการบิน NOK AIR (DD)
Code:  A5-GQ1RGN-1D-DD


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

myanmar tour team32ทัวร์พม่า 5 วัน นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพม่า 5 วัน
- พระมหามัยมุนี เมืองมัณฑะเลย์
- มหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง
- มหาเจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม
- เจดีย์ชเวมอดอร์ เมืองหงสาวดี
- พระธาตุอินทร์แขวน เมืองไจ้โท
วันเดินทาง10-14, 19-23 ต.ค.62 // 21-25 พ.ย.62 // 05-09, 06-10 ธ.ค.62 // 28 ธ.ค.-01 ม.ค.63 // 09-13 ม.ค.63 // 13-17 ก.พ.63 // 26-30 มี.ค.63 // 02-06, 10-14, 12-16 เม.ย.63 // 30 เม.ย.-04 พ.ค.63 // 28 พ.ค.-01 มิ.ย.63 // 25-29 มิ.ย.63
ราคาทัวร์พม่า 21,900 บาท
สายการบิน : Bangkok AIrways (PG)
Code: ABI-MMR08-5D-PG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน) | พระงาทัตจี | พระโกทัตจี |เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) | พระเจตุนพญาจี | เจดีย์ชเวดากอง  |เจดีย์เอ็งต่อหยา | เจดีย์ไจ๊กะส่าน | วัดแม๊ะละมุ l ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต|เจดีย์เอ็งต่อหยา | เจดีย์ไจ๊กะส่าน | วัดแม๊ะละมุ l ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต
วันเดินทาง : 
01-02, 05-06, 13-14, 19-20, 20-21, 22-23, 26-27 ก.พ.63/05-06, 07-08, 11-12, 14-15, 19-20, 21-22, 25-26 มี.ค.63/04-05, 05-06, 11-12, 12-13, 25-26 เม.ย.63/01-02, 02-03, 03-04, 05-06, 09-10, 16-17, 23-24 พ.ค.63/06-07, 13-14, 20-21, 27-28 มิ.ย.63
ราคาทัวร์พม่า5,999 - 8,555 บาท
สายการบิน :   Nok Air (DD)
Code:   A5-GQ1RGN-2D1N-DD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์พม่าทัวร์พม่า หงสาวดี | เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ | พระราชวังบุเรงนอง | พระธาตุอินทร์แขวน|พระนอนชเวตาเลียว | เจดีย์ไจ๊ปุ่น | พระนอนตาหวาน | เจดีย์ชเวดากอง | เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ) |เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) | ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต
วันเดินทาง19-21 มี.ค. 63/04-06 เม.ยน 63/11-13 เม.ย. 63/12-14 เม.ย. 63/24-26 เม.ย. 63/01-03 พ.ค. 63/08-10 พ.ค. 63/15-17 พ.ค. 63/22-24 พ.ค. 63/29-31 พ.ค. 63/05-07 มิ.ย. 63/12-14 มิ.ย. 63/19-21 มิ.ย. 63/26-28 มิ.ย. 63
ราคาทัวร์พม่า 10,999 บาท
สายการบินNok Air (DD)
Code:  A5-DD014-3D2์-DD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า เมืองหงสา พระราชวังบุเรนอง เจดีย์ชเวมอดอ (พระธาตุมุเตา) พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน ตักบาตรพระสงฆ์วัดไจ้คะวาย พระนอนยิ้มหวาน เจดีย์ไจ้ปุ่น (พระ 4 ทิศ) เมืองย่างกุ้ง ตลาดสก็อต พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง วัดคาบาเอ ร่วมพิธีเทินพระธาตุ เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ พระนอนตาหวาน
วันเดินทาง :   04–06 เม.ย. 63 (วันจักรี), 17–19, 24–26 เม.ย. 63/01–03 พ.ค. 63 (วันแรงงาน), 02–04, 03–05, 08–10, 15–17, 23–25 พ.ค. 63/30 พ.ค. – 01 มิ.ย. 63/06–08, 12–14, 13–15, 20–22, 26–28 มิ.ย. 63/04–06 ก.ค. 63 (วันอาสาฬหบูชา), 11–13, 18–20, 26–28 ก.ค. 63 (วันเฉลิม ร.10)/07–09, 15–17, 21–23, 28–30 ส.ค. 63/04–06, 05–07, 11–13, 12–14, 18–20, 19–21, 25–27, 26–28 ก.ย. 63
ราคาทัวร์พม่าเริ่ม8,999 บาท
สายการบิน :  MYANMAR AIRWAY (8M)
Code:  A2-ZRNG02-3D2N-8M 

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า สะพานไม้อู่เป่ง (U-BEN) ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน [เลสโก มหาเจดีย์ทอง] 3 วัน 2 คืน (ZRGN11)
เมืองย่างกุ้ง , หงสาวดี , วัดไจ้คะวาย , พระราชวังบุเรงนอง , วัดมหาเจดีย์ , นั่งกระเช้าไฟฟ้า , พระธาตุอินทร์แขวน , เจดีย์ชเวมอดอว์ (พระมหาเจดีย์มุเตา) , พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว , พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น , เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) , พระมหาเจดีย์ชเวดากอง , เจดีย์คาบาเอ , เมืองสิเรียม , พระเจดีย์เยเลพญา (เจดีย์กลางน้ำ) , พระเจดีย์โบตะทาวน์ , เทพทันใจ , เทพกระซิบ
วันเดินทาง :   วันที่ 16 - 18, 23 - 25 ม.ค., 30 ม.ค. - 01 ก.พ. / 13 - 15, 20 - 22, 27 - 29 ก.พ. / 05 - 07, 11 - 13, 12 - 14, 19 - 21, 26 - 28 มี.ค. / 01 - 03, 02 - 04, 22 - 24, 23 - 25 เม.ย., 29 เม.ย. - 01 พ.ค. / 07 - 09, 14 - 16, 21 - 23, 28 - 30 พ.ค.63
ราคาทัวร์พม่า :  8,999 บาท
สายการบิน :   AIR ASIA (FD)
Code:  A2-ZRGN11-3D2N-FD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น Hello Nagoya...

ทัวร์ญี่ปุ่น สุดคุ้ม!!! พาเที่ยวทุกวัน บุฟเฟ่ต์ BBQ YAKINIKU บุฟเฟ่ต์ขาปูไม่อั้น! พักออนเซ็น พักฟูจิออนเซ็น...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า นากาโน่ ชมความน่ารักของลิงแช่ออนเซ็น ณ เมืองนากาโน่ ท้าทายกิจกรรมสุดมันส์ ณ...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ อิออน มอลล์ เส้นทางสายโรแมนติค...

«
»