วันอาทิตย์, 26 มกราคม 2563

ทัวร์พม่า ราคาถูก สงกรานต์ 2563 / 2020 เที่ยวพม่า ทัวร์พม่า ไหว้พระ 1 วัน ไหว้พระ9วัด ย่างกุ้ง เนปิดอร์ ชเวดากอง พระธาตุอินแขวน นั่งกระเช้า แพคเกจทัวร์พม่า บริษัททัวร์ พม่า รวมทัวร์พม่าราคาถูก ทัวร์พม่าไหว้พระ

ทัวร์พม่า เทพทันใจทัวร์พม่า ชัยชนะ ไหว้พระ 9 วัด พักหรู 5 ดาว 2 วัน 1 คืน BY PG (GQ1RGN-PG003)
พระนอนตาหวาน | วัดงาทัตจี | วัดโกทัตจี | มหาเจดีย์ชเวดากอง | เจดีย์โบตะทาวน์  (เทพทันใจ) | เทพกระซิบ
วัดบารมี | วัดไจ๊กะส่าน |  เจดีย์ชเวโพนพวิน | วัดแม๊ะละมุ
สักการะพระมหาเจดีย์เชดากอง เสริมสิริมงคล ขอพรด้านชัยชนะ ณ วัดพระโกทัตจี
ไหว้พระแก้กรรม เปิดดวง  ณ เจดีย์ชเวโพนวิน  
ขอพร 2 มหาเทพทันใจ ณ เจดีย์โบตะทาวน์ และ เจดีย์ไจ๊กะส่าน
วันเดินทาง : 30 พ.ย.62 – 01 ธ.ค.62/13-14 , 14-15 , 21-22 ธ.ค.62/ 10-11 , 11-12 , 17-18 , 18-19 , 24-25 , 25-26 ม.ค. 63/01-02 , 08-09 , 09-10 , 14-15 , 15-16 , 21-22 , 22-23 - 28-29 ก.พ. 63/06-07 , 07-08 , 13-14 , 14-15 , 20-21 , 21-22 , 27-28 , 28-29 มี.ค 63
ราคาทัวร์พม่า 7,999  บาท
สายการบินบางกอกแอร์เวย์  (PG)
Code:       A5-PG003-2D1N-PG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า พระธาตุอินทร์แขวนปีใหม่ 2020 ทัวร์พม่า มหาบุญ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน BY PG (GQ1RGN-PG002)
วัดไจ้คะวาย | เจดีย์ชเวมอดอว์ l พระราชวังบุเรงนอง l พระธาตุอินทร์แขวน l หงสาวดี
พระนอนชเวตาเลียว l เจดีย์ไจ๊ปุ่น l พระนอนตาหวาน l เจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) l เทพกระซิบ l ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต
แถมฟรี!! กระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์ 1 เที่ยว พักหรู 5 ดาว ที่ย่างกุ้ง  เมนูพิเศษ สลัดกุ้งมังกร และ เป็ดปักกิ่ง
วันเดินทาง 28-30 พ.ย., 29 พ.ย.-01 ธ.ค. / 05-07, 06-08, 07-09, 13-15, 14-16, 19-21, 20-22, 22-24 ธ.ค.62, 30 ธ.ค.62-01 ม.ค.63, 31 ธ.ค.62-02 ม.ค.63 /10-12 , 11- 13 , 17-19 , 18-20 , 24-26 , 25-27 ม.ค. 63/31 ม.ค. .- 20 ก.พ. 63/01-03 , 07-09 , 08-10 , 14-16 , 15-17 , 21-23 , 22-24 ก.พ. 63/06-08 , 07-09 , 13-15 , 14-16 , 20-22 , 21-23 , 27-29 , 28-30 มี.ค. 63
ราคาทัวร์พม่า :  11,888  บาท
สายการบินบางกอกแอร์เวย์  (PG)
Code:      A5-PG002-3D2N-PG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า 9 วัดทัวร์พม่า 9 วัด สำเร็จด้วยบุญ 2 วัน 1 คืน BY DD (GQ1RGN-DD008)
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน) | พระงาทัตจี | พระโกทัตจี
เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) | พระเจตุนพญาจี | เจดีย์ชเวดากอง   
เจดีย์เอ็งต่อหยา | เจดีย์ไจ๊กะส่าน | วัดแม๊ะละมุ l ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต
วันเดินทางวันที่ 23 - 24, 28 - 29 พ.ย. 62 / 08 - 09, 14 - 15, 18 - 19, 21 - 22, 25 - 26, 28 - 29, 29 - 30 ธ.ค.62/08-09 , 15-16 , 22-23 , 25-26 ม.ค.63 / 01-02 ,  05-06 , 13-14 , 19-20 , 20-21 , 22-23 , 26-27 ก.พ.63/05-06 ,  07-08 , 11-12 , 14-15 , 19-20 , 21-22 , 25-26 มี.ค.63
ราคาทัวร์พม่า :  6,555  บาท
สายการบินNok Air (DD)
Code:    A5-GQ1RGN-DD008-2D1N-DD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า เทศกาลปีใหม่ปีใหม่ 2020 ทัวร์พม่า ต่อบุญเสริมบารมี ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม 3 วัน 2 คืน BY DD (GQ1RGN-DD004)
หงสาวดี | เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ l พระราชวังบุเรงนอง l พระธาตุอินทร์แขวน
พระนอนชเวตาเลียว l เจดีย์ไจ๊ปุ่น l พระนอนตาหวาน l เจดีย์ชเวดากอง l เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ)
เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) l ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต l วัดพระหินอ่อน
วันเดินทาง :   22 - 24 พ.ย./29 พ.ย. - 01 ธ.ค./30 พ.ย. - 02 ธ.ค. / 05 - 07, 08 - 10, 20 - 22, 27 - 29 ธ.ค.62, 30 ธ.ค.62 - 01 ม.ค.63 /10-12 , 16-18 , 17-19 , 23-25 , 24-26 ม.ค.63/07-09 , 14-16 ก.พ.63/28ก.พ.63-01มี.ค.63/06-08 , 13-15 , 19-21มี.ค.63
ราคาทัวร์พม่า 10,999  บาท
สายการบินNok Air (DD)
Code:   A5-DD004-3D2N-DD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า วันเดียวทัวร์พม่า  เจดีย์ชเวดากอง พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ/เทพกระซิบ) พระงาทัตยี ตลาดสก๊อต วัดพระหินอ่อน
วันเดินทาง : 08 ,  10 , 11 , 17 , 18 , 19 , 25 , 28 , 29 ธันวาคม 2562//08 , 09 , 11 , 12 , 14 , 15 , 16 , 18 , 21 , 22 , 23 , 25 , 28 , 29 , 30 มกราคม 2563//02 , 04 , 05 , 06 , 08 , 11 , 12 , 13 , 15 , 18 , 19 , 20 , 22 , 25 , 26 , 27 , 29 กุมภาพันธ์ 2563//01 , 03 , 04 , 05 , 07 , 10 , 11 , 12 , 17 , 18 , 19 , 21 , 22 , 24 , 25 , 26 , 28 มีนาคม 2563
ราคาทัวร์เริ่มต้น :   4,990 - 6,790  บาท
สายการบิน นกแอร์ (DD)
Code :   A5-GQ1RGN-DD009-1D-DD


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

ทัวร์พม่า ชเวดากองทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน ท่านนมัสการ เจดีย์ชเวมอดอว์ ชมพระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน เมืองหงสาวดี วัดไจ้คะวาย เจดีย์โบตาทาวน์ สักการะขอพรจาก เทพทันใจ สักการะเทพกระซิบ นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชมเจดีย์เจ๊าทัตจี ตลาดโบโจ๊กอองซาน 
วันเดินทาง : 03-05, 06-08, 20-22, 23-25, 27-29 ต.ค.62 // 31 ต.ค.-02 พ.ย.62 // 03-05, 07-09, 17-19, 23-25, 24-26, 28-30 พ.ย.62 // 03-05, 04-06, 09-11, 15-17, 19-21, 22-24 ธ.ค.62 // 09-11, 12-14, 16-18, 19-21 ม.ค.63 // 09-11, 13-15, 23-25, 27-29 ก.พ.63 // 05-07, 08-11, 19-21, 22-24, 29-31 มี.ค.63
ราคาทัวร์เริ่มต้น :  11,900 บาท
สายการบิน : MYANMAR AIRWAYS (8M)
Code: ACU-RGN-3D2N-8M

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

myanmar_tour_team15ทัวร์พม่า 2 วัน 1 คืน กรุงย่างกุ้ง ชมเจดีย์เจ๊าทัตจี  หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด ชมวัดงาทัตจี  เป็นวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยเมื่อ 2,500 ปี นมัสการเจดีย์ชเวโพนพวิน นมัสการ เจดีย์มหาวิชยะ กราบนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี ชมพระเจดีย์โบตะตอง สักการะขอพรจาก “เทพทันใจ” ขอพรจาก เทพกระซิบ ไปช็อปปิ้ง ตลาดโบโจ๊ก วัดพระบารมี สักการะ พระเขี้ยวแก้ว
วันเดินทาง16-17 ส.ค.62 // 17-18 ก.ย.62 // 11-12 ต.ค.62 // 12-13 พ.ย.62 // 17-18 ธ.ค.62 // 28-29 ม.ค.63 // 18-19 ก.พ.63 // 10-11 มึ.ค.63
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 6,998 บาท
สายการบิน : NOK AIR (DD)
Code: ACU-RGN-2D1N-DD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

myanmar-tour08ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ Myanmar ไหว้พระ 5 วัดดัง 1 วัน (JT01_SL)
ย่างกุ้ง , พระมหาเจดีย์ชเวดากอง , พระนอนตาหวาน , วัดหงาทัตยี , เทพทันใจ , เทพกระซิบ , วัดพระหินอ่อน
วันเดินทาง : 07 , 14 , 21 , 28 พ.ย.62/01 , 02 , 05 , 08 , 09 , 12 , 15 , 16 , 19 , 22 , 23 , 26 , 29 ธ.ค.62/02 , 09 , 16 , 23 , 30 ม.ค.63/06 , 13 , 20 , 27 ก.พ.63/05 , 12 , 19 , 26 มี.ค.63/02 , 09 , 13 , 16 , 23 , 30 เม.ย.63/07 , 14 , 21 , 28 พ.ค.63/04 , 11 , 18 , 25 มิ.ย.63
ราคาทัวร์เริ่มต้น :  2,999 บาท
สายการบิน :   ไทยไลอ้อนแอร์ (SL)
Code:   ABI-JT01_SL-1D-SL


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

myanmar-tour_09ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน ชเวดากอง ชเวมอดอร์ อินทร์แขวน เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง แม่น้ำสะโตง เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยีหรือพระนอนตาหวาน เมืองสิเรียม นั่งเรือ ชมพระเจดีย์เยเลพญา ขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ สักการะเทพกระซิบ ตลาดโบโจ๊ก อองซาน
วันเดินทาง : 17-19, 24-26 ส.ค.62 // 31 ส.ค.-02 ก.ย.62 // 07-09, 14-16, 21-23, 28-30 ก.ย.62 // 05-07, 12-14 ต.ค.62 // 02-04, 09-11, 16-18, 23-25 พ.ย.62 // 30 พ.ย.-02 ธ.ค.62 // 05-07, 06-08, 07-09, 08-10, 13-15, 14-16, 20-22, 21-23, 27-29, 28-30, 29-31 ธ.ค.62 // 30 ธ.ค.-01 ม.ค., 31 ธ.ค.-02 ม.ค.63 // 10-12, 17-19, 24-26 ม.ค.63 // 31 ม.ค.-02 ก.พ.63
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 11,900 บาท
สายการบิน AIR ASIA X (FD)
Code:  ABI-MMR04-3D2N-FD


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

myanmar_tour_team15ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สักการะ 3 มหาบูชาสถาน ชเวดากอง ชเวมอดอร์ อินทร์แขวน ชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง เมืองไจ้โท ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย ชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองสิเรียม พระเจดีย์เยเลพญา ขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ ตลาดโบโจ๊ก อองซาน
วันเดินทาง :   26-28, 27-29 ธ.ค.62 / 03-05, 10-12, 17-19, 24-26 ม.ค.63, 31 ม.ค. - 02 ก.พ.63
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 8,999 บาท
สายการบิน :   Thai Lion Air (SL)
Code: ABI-MMR04-3D2N-SL


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

ทัวร์พม่าทัวร์พม่า โปรพม่า 5 ดาว บินแอร์เอเชีย 3 วัน 2 คืน (FD) (MMR04_FD)  ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์  สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต  ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวายขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ  เจดีย์เยเลพญา สิเรียม  อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด เมนูพิเศษบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด + พักโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว
วันเดินทาง : 12-14 ต.ค.62/02-04, 09-11, 16-18, 23-25 พ.ย.62/30 พ.ย.-02 ธ.ค.62/05-07, 06-08, 07-09, 08-10, 13-15, 14-16, 20-22, 21-23, 27-29, 28-30, 29-31 ธ.ค.62/30 ธ.ค.62-01 ม.ค.63/31 ธ.ค.62-02 ม.ค.63/10-12, 17-19, 24-26 ม.ค.63/31 ม.ค.63-02 ก.พ.63/07-09, 14-16 ก.พ.63/28 ก.พ.-01 มี.ค.63/06-08, 13-15, 20-22, 27-29 มี.ค.63/04-06, 10-12, 11-13, 13-15, 24-26 เม.ย.63
ราคาทัวร์พม่า : เริ่มต้น  10,900 บาท
สายการบิน :  Air Asia (FD)
รหัสทัวร์ : ABT-MMR04-3D2N-FD
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

myanmar tour team32ทัวร์พม่า 5 วัน นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพม่า 5 วัน
- พระมหามัยมุนี เมืองมัณฑะเลย์
- มหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง
- มหาเจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม
- เจดีย์ชเวมอดอร์ เมืองหงสาวดี
- พระธาตุอินทร์แขวน เมืองไจ้โท
วันเดินทาง10-14, 19-23 ต.ค.62 // 21-25 พ.ย.62 // 05-09, 06-10 ธ.ค.62 // 28 ธ.ค.-01 ม.ค.63 // 09-13 ม.ค.63 // 13-17 ก.พ.63 // 26-30 มี.ค.63 // 02-06, 10-14, 12-16 เม.ย.63 // 30 เม.ย.-04 พ.ค.63 // 28 พ.ค.-01 มิ.ย.63 // 25-29 มิ.ย.63
ราคาทัวร์พม่า 21,900 บาท
สายการบิน : Bangkok AIrways (PG)
Code: ABI-MMR08-5D-PG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า สะพานไม้อู่เป่ง (U-BEN) ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน ย่างกุ้ง หงสาวดี ชเวดากอง นั่งกระเช้าขึ้นอินทร์แขวน สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี เจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรนัตโบโบยี หรือพระเทพทันใจ สักการะเทพกระซิบ ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง เจดีย์ไจ๊ปุ่น นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
วันเดินทาง : 01-03, 08-10, 15-17, 22-24 พ.ย.62/29 พ.ย.-01 ธ.ค.62/05-07, 06-08, 08-10, 13-15, 20-22, 27-29, 28-30, 29-31 ธ.ค.62/30 ธ.ค.62-01 ม.ค.63/31 ธ.ค.62-02 ม.ค.63/17-19, 24-26 ม.ค.6307-09, 08-10, 14-16, 21-23 ก.พ.63/28 ก.พ.-01 มี.ค.63/13-15, 20-22, 27-29 มี.ค.63/03-05, 04-06, 11-13, 12-14, 13-15, 24-26 เม.ย.63
ราคาทัวร์พม่า :  11,900  บาท
สายการบิน :   Bangkok Airways (PG)
Code:   ABI-MMR021-3D2N-PG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า สะพานไม้อู่เป่ง (U-BEN) ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ เมียนมาร์ สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บิน SL พัก 5 ดาว 2 วัน 1 คืน (MMR014_SL)
เจดีย์ไจ๊เข้า , เทพทันใจไจ๊เข้า , สิเรียม , เจดีย์เยเลพญา , เจดีย์โบตาทาวน์ , เทพทันใจ , เทพกระซิบ , เจดีย์สุเล , พระมหาเจดีย์ชเวดกอง , ย่างกุ้ง , เจดีย์กาบาเอ ทำพิธีครอบเศียร , เจดีย์ไจ้กะส่าน , เจดีย์เอ่งต่อหย่า , เจดีย์เมียตซอนินเนือง , ตลาดสก็อต

วันเดินทาง :  วันที่ : 20-21, 23-24, 27-28 ต.ค. / 03-04, 10-11, 17-18, 24-25 พ.ย. / 01-02, 04-05, 11-12, 18-19, 22-23, 25-26, 29-30 ธ.ค.62 / 05-06, 12-13, 19-20, 26-27 ม.ค.63
ราคาทัวร์พม่า :  6,900 บาท
สายการบิน :   Thai Lion Air (SL)
Code:   ABI-MMR014-2D1N-SL

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น WINTER TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น WINTER TAKAYAMA TOKYO SKI 6D3N (TG 644-661)หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” ,...

รวมทัวร์ฮอกไกโด ราคาถูก

คลิกที่รูป >> ดาวน์โหลดรายละเอียดโปรแกรมได้เลยค่ะ

ทัวร์ญี่ปุ่น WINTER NAGOYA...

ทัวร์ญี่ปุ่น WINTER NAGOYA SHIRAGAWA LIGHT UP SKI 5D3N (TG 644-673)อดีตจวนผู้ว่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAteyama Kuwbe...

ทัวร์ญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน •สัมผัสเส้นทางกำแพงหิมะ มรดกโลกชิราคาวาโกะ ...

ทัวร์ญี่ปุ่น Shibasakura ดอกซากุระที่สวยที่สุดของโลก...

ทัวร์ญี่ปุ่น 6 วัน 4 คืน •เที่ยวทะเลสาบฮามานาโกะที่ขึ้นชื่อในเรื่อง “สมบัติอาหารอันมีค่า”•ชื่นชมเทศกาลดอกชิบะซากุระและเพลิดเพลินกับการถ่ายรูปดอกไม้สีสันสวยงาม•พักโรงแรมญี่ปุ่น มีออนเซน•ท่องเที่ยวเส้นทางเจแปนแอลป์•บริการน้ำดื่มญี่ปุ่นวันละขวด...

ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต ทาคายาม่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต วัดไดโกจิ ศาลเจ้าเฮอัน ปราสาททอง ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า สะพานนาคะบาชิ ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า เขตเมืองเก่าชินบาชิซึจิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต...

ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต วัดไดโกจิ พิธีชงชา ศาลเจ้าเฮอัน ปราสาททอง อิออน มอลล์ ทาคาย่าม่า ดิวตี้ฟรี...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ศาลเจ้าอิเสะ ถนนโอคาเงะโยโกะโจ เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA TOKYO...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ศาลเจ้าอัตสึตะ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยามะ) ทาคายาม่า ออนเซ็น ทาคายาม่า ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์นาโกย่า ชมซากุระบริเวณแม่น้ำซาไก ทาคายาม่า ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ อิออน มอลล์ ปราสาทมัตซึโมโต้ ...

ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA! มาซิคะ...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า 6 วัน 3 คืน วัดโอสุคันนอน ปราสาทมัตสึโมโต้ นากาโนะออนเซ็น ลิงออนเซ็น...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น 6 วัน 3 คืน ถ่ายรูป เช็คอิน กับหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ...

«
»