วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564
ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ Myanmar ไหว้พระ 5 วัดดัง 1 วัน (JT01_SL) logo-nokscoot 
myanmar_tour_team37 myanmar_tour_team17 myanmar_tour_team12

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ Myanmar ไหว้พระ 5 วัดดัง 1 วัน (JT01_SL)
ย่างกุ้ง , พระมหาเจดีย์ชเวดากอง , พระนอนตาหวาน , วัดหงาทัตยี , เทพทันใจ , เทพกระซิบ , วัดพระหินอ่อน
สายการบิน :   ไทยไลอ้อนแอร์ (SL)
Code:   ABI-JT01_SL-1D-SL

วันเดินทาง  ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
23 ม.ค.63/13 ก.พ.63 2,999 -
07, 14, 21, 28 พ.ย. / 01, 02, 08, 12, 19, 26 ธ.ค.62/09,16,30 ม.ค.63/06, 20, 27 ก.พ.63/12, 26 มี.ค.63/23, 30 เม.ย.63/14 พ.ค.63/04 มิ.ย.63
3,999 -
05, 09, 15, 16, 22, 23, 29 ธ.ค.62/02 ม.ค.63/05, 19 มี.ค.63/02, 09, 13, 16 เม.ย. 63/04, 21, 28 พ.ค.63/11, 18, 25 มิ.ย.63
4,999 -


รีวิวโปรแกรมทัวร์พม่า มหัศจรรย์ Myanmar ไหว้พระ 5 วัดดัง 1 วัน (JT01_SL)

วันที่ 1. กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระนอนตาหวาน - วัดหงาทัตยี - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - วัดพระหินอ่อน - กรุงเทพฯ

 แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า


หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม **

ในกรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ทำการจองไว้กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชำระเงินค่าตั๋วดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

โปรแกรมทัวร์เวียดนาม ราคาถูก

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น Hello Nagoya...

ทัวร์ญี่ปุ่น สุดคุ้ม!!! พาเที่ยวทุกวัน บุฟเฟ่ต์ BBQ YAKINIKU บุฟเฟ่ต์ขาปูไม่อั้น! พักออนเซ็น พักฟูจิออนเซ็น...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า นากาโน่ ชมความน่ารักของลิงแช่ออนเซ็น ณ เมืองนากาโน่ ท้าทายกิจกรรมสุดมันส์ ณ...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ อิออน มอลล์ เส้นทางสายโรแมนติค...

«
»