วันพฤหัสบดี, 21 มกราคม 2564
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ บาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (VND5) logo vietnam 
ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนามกลาง


ทัวร์เวียดนามกลาง ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น
ชมวิวบนสะพานมือยกสีทอง ณ บาน่าฮิลล์ (Golden Bridge)
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ล่องเรือกระด้ง และ ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง ดองบา , ตลาดฮาน
ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำหอม , หาดหมีเคว
อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์บนบาน่าฮิลล์ และ กุ้งมังกรโต๊ะละ 1 ตัว
ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus
พักโรงแรมบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว / เว้ 4 ดาว / ดานัง 3 ดาว
สายการบิน VIETNAM AIRLINES (VN)
Code: 
ACK-VND5-4D3N-VN

วันเดินทาง  ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
27–30 พ.ค. 63/14–17, 19–22 ก.ค.63/23–26 ส.ค.63/23–26 ก.ย.63/19–22 ต.ค.63 10,899 4,900
13–16, 17–20, 20–23, 24–27 พ.ค.63/1–4, 10–13, 17–20, 21–24, 24–27/28 มิ.ย. – 1 ก.ค. 63/1–4, 12–15, 15–18, 22–25/29 ก.ค. -1 ส.ค. 63/2–5, 5–8, 10–13, 11–14, 16–19, 19–22, 26–29 ส.ค.63/2–5, 6–9, 9–12, 13–16, 16–19, 20–23, 27–30 ก.ย. 63 11,899 4,900
1-4, 8-11, 22-25 เม.ย.63/3–6, 4–7, 5–8, 6–9, 12–15, 13–16, 18–21, 19–22, 20–23, 26–29, 27–30 มิ.ย. 63/2–5, 3–6, 6–9, 7–10, 8–11, 16–19, 17–20, 18–21, 23–26, 24–27, 25–28, 26–29, 28–31 ก.ค. 63/1–4, 6–9, 7–10, 8–11, 9–12, 12–15, 13–16, 14–17, 15–18, 21–24, 22–25, 27–30, 28–31 ส.ค. 63/29 ส.ค. – 1 ก.ย. 63/ 3–6, 4–7, 5–8, 10–13, 11–14, 12–15, 17–20, 18–21, 19–22 , 24–27, 25–28, 26–29 ก.ย.63/4–7, 5–8, 6–9, 7–10, 14–17, 18–21 ต.ค.63 12,899 4,900
2-5, 3-6, 9-12, 17-20, 18-21, 24-27 เม.ย. 63/1–4, 4–7, 6–9, 7–10, 8–11, 9–12, 14–17, 15–18, 16–19, 21–24, 22–25, 23–26 พ.ค.63/1–4, 2–5, 3–6, 8–11, 9–12, 11–14, 12–15, 13-16, 16–19, 17–20, 20–23, 21–24 ต.ค. 63 13,899 4,900
4-7, 10-13, 15-18, 16-19 เม.ย.63/3–6 พ.ค.63/4–7, 5–8 ก.ค.63/10–13 ต.ค.63 14,899 4,900
11-14 เม.ย.63 16,899 4,900


รีวิวโปรแกรม ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ บาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (VND5)

วันแรก    กรุงเทพ – ดานัง – สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร – สะพานมังกรพ่นไฟ
วันที่สอง    หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน–หมู่บ้านกั๊มทาน–ล่องเรือกระด้ง – ฮอยอัน - หาดหมีเคว – บาน่าฮิลล์  สะพานมือ – สวนสนุก Fantasy Park
วันที่สาม     บาน่าฮิลล์ – ไข่มุก - เว้ - วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม
วันที่สี่     พระราชวังไดโน้ย–ร้านเยื่อไผ่–วัดหลิงอิ๋ง - ตลาดฮาน – สนามบินดานัง - สนามบินสุวรรณภูมิ
 

 แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียดนาม


หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม **

ในกรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ทำการจองไว้กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชำระเงินค่าตั๋วดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

โปรแกรมทัวร์เวียดนาม ราคาถูก

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น Hello Nagoya...

ทัวร์ญี่ปุ่น สุดคุ้ม!!! พาเที่ยวทุกวัน บุฟเฟ่ต์ BBQ YAKINIKU บุฟเฟ่ต์ขาปูไม่อั้น! พักออนเซ็น พักฟูจิออนเซ็น...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า นากาโน่ ชมความน่ารักของลิงแช่ออนเซ็น ณ เมืองนากาโน่ ท้าทายกิจกรรมสุดมันส์ ณ...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ อิออน มอลล์ เส้นทางสายโรแมนติค...

«
»