วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
ทัวร์เวียดนามกลางราคาถูก ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 3วัน2คืน(VZ) ลอยกระทงที่ฮอยอัน logo vietjet 
vietnam trip45 ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนามกลางราคาถูก ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 3วัน2คืน(VZ)
ดานัง เวียดนาม ,วัดลินห์อึ๋ง,Café Son Tra Marina ,หมู่บ้านกั๊มทาน,นั่งเรือกระด้ง,เมืองโบราณฮอยอัน,ล่องเรือลอยกระทง,บาน่าฮิลล์ เต็มวัน,นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์,สะพานมือสีทอง,สวนสนุกแฟนตาซี ,หมู่บ้านฝรั่งเศส,โซนใหม่ Eclipse Square,ตลาดฮาน,สะพานมังกร   
สายการบิน : Vietjet air (VZ)
Code: ABT-DAD082

วันเดินทาง  ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
03 – 05 พ.ย. 66 11,999 3,000
08 – 10 พ.ย. 66 9,999 3,000

16 – 18 พ.ย. 66,22 – 24 พ.ย. 66,24 – 26 พ.ย. 66,26 – 28 พ.ย. 66

11,999 3,000
02 – 04 ธ.ค. 66 12,999 3,000
04 – 06 ธ.ค. 66*วันหยุด*,10 – 12 ธ.ค. 66*วันรัฐธรรมนูญ* 13,999 3,000
15 – 17 ธ.ค. 66 12,999 3,000
24 – 26 ธ.ค. 66 13,999 3,000
30 – 01 ม.ค. 66*วันปีใหม่*,01 – 03 ม.ค. 67*วันปีใหม่* 16,999 3,000
11 – 13 ม.ค. 67,17 – 19 ม.ค. 67,21 – 23 ม.ค. 67,26 – 28 ม.ค. 67 11,999 3,000
01 – 03 ก.พ. 67 11,999 3,000
07 – 09 ก.พ. 67,10 – 12 ก.พ. 67,17 – 19 ก.พ. 67,23 – 25 ก.พ. 67 วันมาฆบูชา*,25 – 27 ก.พ. 67*วันหยุด* 13,999 3,000
03 – 05 มี.ค. 67 9,999 3,000
07 – 09 มี. ค. 67 11,999 3,000
10 – 12 มี.ค. 67 9,999 3,000
14 – 16 มี.ค. 67,20 – 22 มี.ค. 67,22 – 24 มี.ค. 67,28 – 30 มี.ค. 67 11,999 3,000


รีวิวโปรแกรมทัวร์เวียดนามกลางราคาถูก ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 3วัน2คืน(VZ) ลอยกระทงที่ฮอยอัน

วันที่ 1 : สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • ดานัง เวียดนาม • วัดลินห์อึ๋ง  • ร้านเยื่อไผ่ • Café Son Tra Marina ร้านหินอ่อน • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน • ล่องเรือลอยกระทง
วันที่ 2 : ร้านหยก อัญมณี • บาน่าฮิลล์ เต็มวัน • นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์ • สะพานมือสีทองสวนสนุกแฟนตาซี • หมู่บ้านฝรั่งเศส • โซนใหม่ Eclipse Square • ตลาดฮาน • สะพานมังกร
วันที่ 3 : ดานัง เวียดนาม • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ    

 

 แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียดนาม


หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม **

ในกรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ทำการจองไว้กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชำระเงินค่าตั๋วดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

โปรแกรมทัวร์เวียดนาม ราคาถูก / เงื่อนไขการเดินทางเข้าเวียดนาม

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล


ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมกำแพงหิมะ 1ปีมีครั้งเดียว...

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมกำแพงหิมะ 1ปีมีครั้งเดียว JAPAN ALPS KAMIKOCHI PINKMOSS 7D4N(TG)ชมความงามกับเส้นทาง “เจแปนแอลป์ (กำแพงหิมะ),หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ,ทุ่งพิงค์มอส...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ คามิโคจิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall 2024 กรุงโตเกียว วัดเซ็นโซจิ ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ-เมืองมัตสึโมโต้ ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก) ถนนนาคามาชิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ นาโกย่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall 2024 ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ สะพานนาคะบาชิ มัตสึโมโต้...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ JAPAN...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ 2567ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ คารุยซาว่า เอ้าท์เล็ต ออนเซน กำแพงหิมะ เจแปนแอลป์ ออนเซน ...

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด HOKKAIDO ชิกิไซโนะโอกะ...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 2567 เมืองบิเอะ บ่อน้ำสีฟ้า หมู่บ้านนิงเกิ้ล เทอเรซ...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ JAPAN...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall 2567 นากาโนะ ชมหมู่บ้านโบราณสึมาโกะจุคุ เส้นทางนาคาเซ็นโด (Nakasendo)...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ JAPAN...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall 2567 กิฟุ ชม หมู่บ้านชิราคาวาโก เดินชมเขตเมืองเก่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ 2567 ประเทศญี่ปุ่น เมืองกิฟุ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมืองมัตสึโมโตะ อุทยานคามิโคจิ เส้นทางอัลไพน์ทาเทยาม่า คุโรเบะ...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPINE...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall 2567 ชมความงามกับเส้นทาง “เจแปนแอลป์ (กำแพงหิมะ)” สุดยอดของการท่องเที่ยวที่ถูกขนานนามว่า “หลังคาแห่งญี่ปุ่น”...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPINE...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ 2567 ชมความงามกับเส้นทาง “เจแปนแอลป์ (กำแพงหิมะ)” สุดยอดของการท่องเที่ยวที่ถูกขนานนามว่า “หลังคาแห่งญี่ปุ่น” ...

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์...JAPAN กำแพงหิมะ...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ 2567 เมืองเกียวโต วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้ายาซากะ มิตซุยเอ้าท์เล็ต หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมืองทาคายาม่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ OSAKA...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ ฟูจิ โตเกียว ตื่นตาตื่นใจกับกำแพงหิมะ บนเส้นทางเจแปนแอลป์...

«
»