วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์...เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน พักดี 4 ดาว (บินตรงเชียงใหม่-ฮานอย) 4 วัน 3 คืน (CNXHAN14) Air Asia 
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย vietnam วัดตามจุ๊ก ทัวร์เวียดนาม ฟานซีปัน


ทัวร์เวียดนามเหนือ ขึ้นสนามบินเชียงใหม่ จังหวัดลาวไก ซาปา  หมู่บ้านชาวเขา นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน Moana Sapa ตลาดซาปา ฮานาม จุดเช็คอินแห่งใหม่ “วัดตามจุ๊ก” ฮานอย จัตุรัสบาดิ่ญ โบสถ์ฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ สะพานแสงอาทิตย์  วันหง๊อกซิน ถนน 36 สาย
สายการบิน :  AIR ASIA (FD)
Code:   ABT-CNXHAN14-4D3N-FD

06-09 เม.ย. 66    ราคา    16,999
12-15 เม.ย. 66  ราคา 16,999
13-16 เม.ย. 66  ราคา 17,999
14-17 เม.ย. 66  ราคา 16,999
15-18 เม.ย. 66  ราคา16,999
20-23 เม.ย. 66    ราคา    14,999
27-30 เม.ย. 66    ราคา    16,999
28 เม.ย.-01 พ.ค. 66    ราคา    16,999
04-07 พ.ค. 66    ราคา    16,999
11-14 พ.ค. 66    ราคา    14,999
18-21 พ.ค. 66    ราคา    14,999
25-28 พ.ค. 66    ราคา    15,999
01-04 มิ.ย. 66    ราคา    16,999
03-06 มิ.ย. 66   ราคา 16,999
08-11 มิ.ย. 66    ราคา    14,999
15-18 มิ.ย. 66    ราคา    14,999
22-25 มิ.ย. 66    ราคา    15,999
29 มิ.ย.-02 ก.ค. 66    ราคา    15,999
06-09 ก.ค. 66    ราคา    14,999
13-16 ก.ค. 66    ราคา    15,999
20-23 ก.ค. 66    ราคา    14,999
27-30 ก.ค. 66   ราคา 16,999
28-31 ก.ค. 66    ราคา    16,999
29 ก.ค.-01 ส.ค. 66    ราคา    16,999
03-06 ส.ค. 66    ราคา    14,999
10-13 ส.ค. 66   ราคา 16,999
11-14 ส.ค. 66  ราคา 16,999
12-15 ส.ค. 66  ราคา 16,999
17-20 ส.ค. 66    ราคา    14,999
24-27 ส.ค. 66    ราคา    14,999
31 ส.ค.-03 ก.ย. 66    ราคา    15,999
07-10 ก.ย. 66    ราคา    14,999
14-17 ก.ย. 66    ราคา    15,999
21-24 ก.ย. 66    ราคา    15,999
28 ก.ย.-01 ต.ค. 66    ราคา    14,999


รีวิวโปรแกรม
ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์...เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน พักดี 4 ดาว (บินตรงเชียงใหม่-ฮานอย) 4 วัน 3 คืน (CNXHAN14)

วันแรก    ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ - สนามบินนอยไบ  - จังหวัดลาวไก
วันที่สอง    ซาปา - หมู่บ้านชาวเขา - นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน - Moana Sapa - ตลาดซาปา
วันที่สาม    ฮานาม - จุดเช็คอินแห่งใหม่ “วัดตามจุ๊ก” - ฮานอย    
วันที่สี่    จัตุรัสบาดิ่ญ - โบสถ์ฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ - สะพานแสงอาทิตย์  วันหง๊อกซิน - ถนน 36 สาย - สนามบินนอยไบ - ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่         

 แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม


หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม **

ในกรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ทำการจองไว้กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชำระเงินค่าตั๋วดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

โปรแกรมทัวร์เวียดนาม ราคาถูก

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล


ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมกำแพงหิมะ 1ปีมีครั้งเดียว...

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมกำแพงหิมะ 1ปีมีครั้งเดียว JAPAN ALPS KAMIKOCHI PINKMOSS 7D4N(TG)ชมความงามกับเส้นทาง “เจแปนแอลป์ (กำแพงหิมะ),หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ,ทุ่งพิงค์มอส...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ คามิโคจิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall 2024 กรุงโตเกียว วัดเซ็นโซจิ ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ-เมืองมัตสึโมโต้ ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก) ถนนนาคามาชิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ นาโกย่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall 2024 ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ สะพานนาคะบาชิ มัตสึโมโต้...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ JAPAN...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ 2567ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ คารุยซาว่า เอ้าท์เล็ต ออนเซน กำแพงหิมะ เจแปนแอลป์ ออนเซน ...

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด HOKKAIDO ชิกิไซโนะโอกะ...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 2567 เมืองบิเอะ บ่อน้ำสีฟ้า หมู่บ้านนิงเกิ้ล เทอเรซ...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ JAPAN...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall 2567 นากาโนะ ชมหมู่บ้านโบราณสึมาโกะจุคุ เส้นทางนาคาเซ็นโด (Nakasendo)...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ JAPAN...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall 2567 กิฟุ ชม หมู่บ้านชิราคาวาโก เดินชมเขตเมืองเก่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ 2567 ประเทศญี่ปุ่น เมืองกิฟุ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมืองมัตสึโมโตะ อุทยานคามิโคจิ เส้นทางอัลไพน์ทาเทยาม่า คุโรเบะ...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPINE...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall 2567 ชมความงามกับเส้นทาง “เจแปนแอลป์ (กำแพงหิมะ)” สุดยอดของการท่องเที่ยวที่ถูกขนานนามว่า “หลังคาแห่งญี่ปุ่น”...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPINE...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ 2567 ชมความงามกับเส้นทาง “เจแปนแอลป์ (กำแพงหิมะ)” สุดยอดของการท่องเที่ยวที่ถูกขนานนามว่า “หลังคาแห่งญี่ปุ่น” ...

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์...JAPAN กำแพงหิมะ...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ 2567 เมืองเกียวโต วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้ายาซากะ มิตซุยเอ้าท์เล็ต หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมืองทาคายาม่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ OSAKA...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ ฟูจิ โตเกียว ตื่นตาตื่นใจกับกำแพงหิมะ บนเส้นทางเจแปนแอลป์...

«
»