ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หยางซั่ว 2561
logo-chinasouth 
ทัวร์กุ้ยหลิน เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง ทัวร์กุ้ยหลิน หยั่งซั่ว ทัวร์กุ้ยหลิน ล่องแม่น้ำลี่เจียง

ทัวร์กุ้ยหลิน 2018 กุ้ยหลิน เขาเหยาซาน (รวมนั่งกระเช้า) ร้านผ้าไหม สวนฉวนซาน ถ้ำทะลุ ร้านบัวหิมะ ชมโชว์ DREAM LIKE LIJIANG SHOW เขางวงช้าง (รวมนั่งรถกล์อฟ) ร้านหยก เขาเซียงกง เมืองหยางซั่ว ถนนฝรั่งเมืองหยางซัว (OPTIONAL TOUR ชมโชว์ IMPRESSION LIU SANJIE) ล่องแพแม่น้ำอี๋หลง ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา  เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง ช้อปปิ้งถนนคนเดิน และตลาดใต้ดิน
สายการบิน :  CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
Code:  A2-KWL-5D4N-CZ

วันเดินทาง  ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
11-15 ก.ค./ 1-5, 22-26 ส.ค.61 13,900 6,900
 5-9, 26-30 ก.ย.61 14,900 6,900
 17-21 ต.ค./ 31 ต.ค.-4 พ.ย.61 15,900 7,900


รีวิวโปรแกรมทัวร์จีน กุ้ยหลิน หยางซั่ว 2561


วันแรก    กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองกุ้ยหลิน  CZ6100 (13.10 - 18.10)
วันที่สอง    กุ้ยหลิน – เขาเหยาซาน (รวมนั่งกระเช้า) – ร้านผ้าไหม – สวนฉวนซาน – ถ้ำทะลุร้านบัวหิมะ – ชมโชว์ DREAM LIKE LIJIANG SHOW
วันที่สาม    เขางวงช้าง (รวมนั่งรถกล์อฟ) – ร้านหยก – เขาเซียงกง  - เมืองหยางซั่ว - ถนนฝรั่งเมืองหยางซัว (OPTIONAL TOUR : ชมโชว์ IMPRESSION LIU SANJIE)
วันที่สี่    ล่องแพแม่น้ำอี๋หลง – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – กุ้ยหลิน – เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน และตลาดใต้ดิน
วันที่ห้า    สนามบินกุ้ยหลิน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  CZ6099 (08.40 - 12.10)

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ฮอกไกโด


โปรแกรมทัวร์กุ้ยหลิน ราคาถูก