วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567
ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี 2567 หวงหลง ภูเขาสี่ดรุณี 6วัน 5คืน * ไม่เข้าร้านช้อป * (TFU-SL001)  logo lion
jiuzhaigou ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี 2567 chengdu อุทยานหวงหลง ทัวร์ภูเขาสี่ดรุณี ใบไม้เปลี่ยนสี 2024  

ทัวร์จีน เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ฤดูกาลสวยสุด 2567 เฉิงตู ทะเลสาบเตี๋ยซี ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน จิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (ใช้รถเวียนของอุทยาน) อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าขึ้น+รถแบตเตอรี่ 1 ขา) เมืองเม่าเสี้ยน เมืองเม่าเสี้ยน ภูเขาสี่ดรุณี ซวงเฉียวโกว (รวมรถอุทยาน) เมืองตูเจียงเยี่ยน เฉิงตู วัดต้าฉือ ถนนไท่กู่หลี ถนนคนเดินชุนซีลู่ หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึกIFS
สายการบิน :   Lion Air (SL)
Code:   A5-TFU-SL001-6D5N-SL

วันเดินทาง  ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
6-11, 13-18, 20-25 ก.ย.67
28,900 6,500
9-14, 11-16, 13-18 ต.ค.67 
33,900 6,500
16-21 ต.ค.67
32,900 6,500
20-25, 23-28 ต.ค.67
33,900 6,500
  25-30 ต.ค./ 27 ต.ค. - 1 พ.ย./ 30 ต.ค. - 4 พ.ย.67 32,900 6,500


รีวิวโปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ภูเขาสี่ดรุณี 6วัน 5คืน * ไม่เข้าร้านช้อป * (TFU-SL001)

วันแรก    กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง (SL932 : 17.30 – 21.15) – สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่
วันที่ 2    เฉิงตู – ทะเลสาบเตี๋ยซี – ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน – จิ่วจ้ายโกว
วันที่ 3    อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (ใช้รถเวียนของอุทยาน)
วันที่ 4    อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าขึ้น+รถแบตเตอรี่ 1 ขา) – เมืองเม่าเสี้ยน
วันที่ 5    เมืองเม่าเสี้ยน – ภูเขาสี่ดรุณี ซวงเฉียวโกว (รวมรถอุทยาน) – เมืองตูเจียงเยี่ยน
วันที่ 6    เฉิงตู – วัดต้าฉือ – ถนนไท่กู่หลี – ถนนคนเดินชุนซีลู่ – หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึกIFS – สนามบินเฉิงตู (SL933 : 22.15 - 00.15+1) กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น


โปรแกรมทัวร์เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี ใบไม้เปลี่ยนสี 2567