วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567
ทัวร์เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว หลวงพ่อโตเล่อซาน ยอดเขาง้อไบ๊ ไม่ลงร้านช้อป 8 วัน 7 คืน ตุลาคม 2567 (TFU-TG010) logo thai 
ยอดเขาจินติ่ง ง้อไบ๊ 2567 jiuzhaigou หวงหลง ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี 2024 จิ่วจ้ายโกว ฤดูกาลสวยสุด  

ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ง้อไบ๊ เล่อซาน ตุลาคม 2567 เฉิงตู เมืองเม่าเสี้ยน อุทยานหวงหลง (นั่งกระเช้าขึ้น+รถรางอย่างละ 1 ขา) จิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (ใช้รถเวียนของอุทยาน) ชมโชว์ทิเบต ทะเลสาบเตี๋ยซี เมืองโบราณซงพาน เฉิงตู  เมืองโบราณหวงหลงซี ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ง๊อไบ๊  ยอดเขาง๊อไบ๊จินติ่ง(รวมรถอุทยาน + กระเช้าขึ้น-ลง) วัดเป้ากั๋ว ถนนโบราณซอยกว้างซอยแคบ+ร้าน POP MAR สวนสวรรค์ดอกไม้ Manhua Manor วัดต้อฉือ ช้อปปิ้งถนนชุนซีลู่  เมนูพิเศษสุกี้หมาล่าเสฉวน ถนนโบราณจิ่งหลี่
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
Code:  A5-TFU-TG010-8D7N-TG

วันเดินทาง  ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
10-17, 11-18, 12-19, 13-20, 14-21, 15-22, 17-24,  24 ต.ค.-1 พ.ย./ 28 ต.ต. -4 พ.ย./ 29 ต.ต. -5 พ.ย./ 30 ต.ต. -6 พ.ย./ 31 ต.ต.-7 พ.ย.67 49,900 7,900


รีวิวโปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว หลวงพ่อโตเล่อซาน ยอดเขาง้อไบ๊ ไม่ลงร้านช้อป 8 วัน 7 คืน ตุลาคม 2567 (TFU-TG010)

วันแรก    กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – เฉิงตู (TG618:10.50-15.00) – เมืองเม่าเสี้ยน
วันที่ 2    อุทยานหวงหลง(นั่งกระเช้าขึ้น+รถรางอย่างละ 1 ขา) – จิ่วจ้ายโกว
วันที่ 3    อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (ใช้รถเวียนของอุทยาน) – ชมโชว์ทิเบต
วันที่ 4    ทะเลสาบเตี๋ยซี – เมืองโบราณซงพาน – เฉิงตู  
วันที่ 5    เมืองโบราณหวงหลงซี  – ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน – ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก – ง๊อไบ๊  
วันที่ 6    ยอดเขาง๊อไบ๊จินติ่ง(รวมรถอุทยาน + กระเช้าขึ้น-ลง) – วัดเป้ากั๋ว
วันที่ 7    ถนนโบราณซอยกว้างซอยแคบ+ร้าน POP MART– สวนสวรรค์ดอกไม้ Manhua Manor – วัดต้อฉือ – ช้อปปิ้งถนนชุนซีลู่   *เมนูพิเศษสุกี้หมาล่าเสฉวน
วันที่ 8    ถนนโบราณจิ่งหลี่– สนามบินเฉิงตู (TG619 : 16.15 – 18.20) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น


โปรแกรมทัวร์จิ่วจ้ายโกว เฉิงตู ตุลาคม 2567