วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567
ทัวร์เฉิงตู อุทยานสี่ดรุณี อุทยานธารน้ำแข็งต๋ากู่ 6 วัน 5 คืน 8L ไม่ลงร้านช้อป (BCTFU06-8L) logo lucky 
ทัวร์เฉิงตู ศูนย์วิจัยการพัฒนาแพนด้า ตุลาคม 2567 ทัวร์ต๋ากู่ปิงชวน ตุลาคม 2567 ทัวร์เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2567  

ทัวร์จีน เฉิงตู สี่ดรุณี ต๋ากู่ปิงชวน ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2567 ไม่เข้าร้านช้อป ตูเจียงเอี้ยน ห้องสมุดจงซูเก๋อ(ตูเจียงเอี้ยนจงซูเก๋อ) จัตุรัสหย่างเทียนวู่ มาสคอตแพนด้าเซลฟี่ เมืองโบราณเมืองตูเจียงเอี้ยน เดินทางสู่ภูเขาสี่ดรุณี ภูเขาสี่ดรุณี (อุทยานฉางผิง) อุทยานเฉียวโกว(รวมรถอุทยาน) เดินทางสู่เม่าเสี้ยน เมืองเอยสุ่ย อุทยานน้ำแข็งต๋ากู๋(รวมกระเช้าขึ้น-ลง) สู่เมืองเม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า เฉิงตู แพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS ถนนคนเดินไท่กู๋หลี่ วัดต้าฉือ สะพานโบราณอันซูน วัดเหวินซู ถนนโบราณจิ๋นลี่

สายการบิน :   Lucky Air (8L)
Code:  ABC-BCTFU06-8L-6D5N-8L

วันเดินทาง  ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
16-21, 18-23 ต.ค.67
28,900 4,500
13-18, 23-28 พ.ย.67 24,900  4,500


รีวิวโปรแกรม ทัวร์เฉิงตู อุทยานสี่ดรุณี อุทยานธารน้ำแข็งต๋ากู่ 6 วัน 5 คืน 8L ไม่ลงร้านช้อป (BCTFU06-8L)

วันแรก    กรุงเทพฯ - สนามบินเฉิงตู 8L812 20.25-00.05+1 เดินทางสู่ที่พัก
วันที่ 2    เดินทางสู่ ตูเจียงเอี้ยน( 1ชม)  - ห้องสมุดจงซูเก๋อ(ตูเจียงเอี้ยนจงซูเก๋อ) – จัตุรัสหย่างเทียนวู่ – มาสคอตแพนด้าเซลฟี่ – เมืองโบราณเมืองตูเจียงเอี้ยน- เดินทางสู่ภูเขาสี่ดรุณี
วันที่  3    ภูเขาสี่ดรุณี (อุทยานฉางผิง) -อุทยานเฉียวโกว(รวมรถอุทยาน) - เดินทางสู่เม่าเสี้ยน
วันที่ 4    เมืองเอยสุ่ย-อุทยานน้ำแข็งต๋ากู๋(รวมกระเช้าขึ้น-ลง) -สู่เมืองเม่าเสี้ยน
วันที่ 5    ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า -เฉิงตู -แพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS - ถนนคนเดินไท่กู๋หลี่ – วัดต้าฉือ -สะพานโบราณอันซูน
วันที่ 6    วัดเหวินซู -ถนนโบราณจิ๋นลี่ - สนามบินเฉิงตู – สุวรรณภูมิ 8L811 17.10-19.10

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น


โปรแกรมทัวร์เฉิงตู สี่ดรุณี ต๋ากู่ปิงชวน 2567