วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

ทัวร์จีน ขึ้นสนามบินเชียงใหม่ 2567 / 2024 ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์คุนหมิง เริ่มเชียงใหม่ จิ่วจ้ายโกว ฤดูกาลสวยสุด หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ ฉงชิ่ง เชียงใหม่ ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง คุนหมิง ภูเขาหิมะมังกรหยก

CNXTFU 3U002 ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี บินตรงจาเชียงใหม่ทัวร์จีน ขึ้นสนามบินเชียงใหม่ เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ใบไม้เปลี่ยนสี 2567 เฉินตู สถานีรถไฟความเร็วสูง อุทยานหวงหลง จิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติ จิ่วจ้ายโกว  (โดยรถของอุทยาน) เมืองโบราณซงพาน ผ่านชม ทะเลสาบเต๋อซี เมืองตูเจียงเยี่ยน จัตุรัสหย่างเทียนวู รูปปั้นหมีแพนด้ายักษ์ เมืองเฉินตู ถนนคนเดินซุนซีลู่ ถนนไท่กู๋หลี วัดต้าฉือ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก วัดเหวินซู ถนนโบราณจินลี่
วันเดินทาง :
  18-23, 25-30 ต.ค./ 22-27 พ.ย./ 6-11 ธ.ค./ 27 ธ.ค. - 1 ม.ค.68
ราคาเริ่มต้น:    27,999  บาท
สายการบิน :   SICHUAN AIRLINES (3U)
Code:   A5-CNXTFU-3U002-6D5N-3U

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

อ่านเพิ่มเติม...

CNXKMG MU005 ทัวร์หมิง บินตรงเชียงใหม่ ทัวร์จีน เที่ยวคุนหมิง บินตรงเชียงใหม่ ต้าหลี่ ผ่านชมเจดีย์สามองค์ วัดเจ้าแม่กวนอิม แชงกรีลา เมืองโบราณแชงกรีลา ทุ่งหญ้าน่าพ่าไห่ ปาลาเก๋อจง วัดธิเบต ระเบียงกระจก วัดลามะซงจ้านหลิน ช่องแคบเสือกระโจน (รวมบันไดเลื่อน) พิพิธภัณฑ์จามรี ลี่เจี่ยง สระน้ำมังกรดำ เมืองเก่าลี่เจี่ยง ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่)โชว์ IMPRESSOIN LIJIANG หุบเขาน้ำเงิน (รวมรถราง) อุทยานน้ำหยก ลี่เจียง  คุนหมิง(นั่งรถไฟความเร็วสูง) วัดหยวนทง ตำหนักทอง ช้อปปิ้งย่านจินปี้ลู่(ซุ้มประตูม้าทองไก่มรกต)
วันเดินทาง21-26 มิ.ย./ 24-29 ก.ค./ 9-14 ส.ค./ 19-24 ก.ย./ 10-15 ต.ค.67
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  29,900  บาท
สายการบินChina Eastern Airlines (MU)
Code:   A5-KMG-MU005-6D5N-MU

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์คุนหมิง

อ่านเพิ่มเติม...

CNXTFU 3U003 ทัวร์เฉิงตู ฉงชิ่ง ขึ้นสนามบินเชียงใหม่ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู ฉงชิ่ง อู่หลง ขึ้นสนามบินเชียงใหม่  เฉิงตู ฉงชิ่ง อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถไฟเล็ก) อู่หลง อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+ลิฟต์แก้ว+รถแบตเตอรี่) ระเบียงแก้ว รถไฟฟ้าทะลุตึก หงหย้าต้ง ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย ฉงชิ่ง เล่อซาน ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน ง้อไบ๊ ขึ้นยอดง้อไบ๊จินติ่ง (รวมกระเช้าขึ้น-ลง+รถอุทยาน)-นมัสการพระโพธิสัตว์ผู่เสียน วัดต้าฉือ หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก ถนนคนเดินชุนชีลู่ ถนนโบราณจิ๋นหลี่

วันเดินทาง :  20-25 ก.ย./ 29 พ.ย.- 4 ธ.ค./ 20-25 ธ.ค.67
ราคาทัวร์ :  26,900 บาท
สายการบิน :  Sichuan Airlines (3U)
Code :  A5-CNXTFU-3U003-3U


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ฉงชิ่ง

อ่านเพิ่มเติม...

CNXTFU01 ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว ขึ้นจากสนามบินเชียงใหม่ทัวร์จีน ขึ้นสนามบินเชียงใหม่ เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ใบไม้เปลี่ยนสี 2567 เมืองตูเจียงเยี่ยน ร้านหนังสือจงซูเก๋อ ผ่านชม ทะเลสาบเต๋อซี เมืองโบราณซงพาน จิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติ จิ่วจ้ายโกว (โดยรถของอุทยาน) ร้านหยก อุทยานแห่งชาติหวงหลง เมืองตูเจียงเยี่ยน ร้านชา จัตุรัสหย่างเทียนวู รูปปั้นหมีแพนด้ายักษ์ เมืองเฉินตู ร้านยางพารา ถนนคนเดินซุนซีลู่ ถนนไท่กู๋หลี วัดต้าฉือ ร้านบัวหิมะ วัดเหวินซู ถนนโบราณจินลี่
วันเดินทาง :
  13-18 ก.ย./ 11-16 ต.ค.67
ราคาเริ่มต้น:    28,999  บาท
สายการบิน :   SICHUAN AIRLINES (3U)
Code:   ABT-CTXTFU01-6D5N-3U

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

อ่านเพิ่มเติม...

CNXTFU02 3U ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว ขึ้นจากสนามบินเชียงใหม่ทัวร์จีน ขึ้นสนามบินเชียงใหม่ เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ใบไม้เปลี่ยนสี 2567 เฉินตู สถานีรถไฟความเร็วสูง อุทยานหวงหลง จิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติ จิ่วจ้ายโกว  (โดยรถของอุทยาน) เมืองโบราณซงพาน ผ่านชม ทะเลสาบเต๋อซี เมืองตูเจียงเยี่ยน จัตุรัสหย่างเทียนวู รูปปั้นหมีแพนด้ายักษ์ เมืองเฉินตู ถนนคนเดินซุนซีลู่ ถนนไท่กู๋หลี วัดต้าฉือ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก วัดเหวินซู ถนนโบราณจินลี่
วันเดินทาง :
  14-19 มิ.ย./ 13-18, 20-25 ก.ย./ 11-16, 18-23 ต.ค.67
ราคาเริ่มต้น:    27,999  บาท
สายการบิน :   SICHUAN AIRLINES (3U)
Code:   ABT-CTXTFU02-6D5N-3U

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

อ่านเพิ่มเติม...