วันศุกร์, 22 มีนาคม 2562

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ราคาถูก สงกรานต์ 2562 / 2019 ทัวร์ยุโรปตะวันออก ปีใหม่ ถูกมาก ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรป การบินไทย ทัวร์ปราก ทัวร์ออสเตรีย เวียนนา ทัวร์ฮังการี แพคเกจทัวร์ ยุโรปตะวันออก บริษัททัวร์

ทัวร์ออสเตรีย ฮัลล์สตัททัวร์ยุโรปตะวันออก ราคาถูก สงกรานต์ 2562  ฟุสเซ่น ปราสาทนอยชวานสไตน์ มิวนิค มิวนิค จัตุรัสมาเรียน ซาลบูร์ก สวนมิราเบล บ้านเกิดโมสาร์ท (เยอรมัน-ออสเตรีย) ฮัลล์สตัทท์ เวียนนา ถนนคาร์นท์เนอร์ วิหารเซนต์สตีเฟน เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ McArthurGlen Designer Outlet เชสกี้ ครุมลอฟ ปราสาทครุมลอฟ กรุงปร๊าก อิสระช้อปปิ้ง ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก โบสถ์เซนต์ไวตัส สะพานชาร์ลส์ นาฬิกาดาราศาสตร์
วันเดินทาง :   2-9, 7-14, 9-16, 11-18, 13-20 เม.ย./ 29 เม.ย.- 6 พ.ค./ 11-18, 18-25 พ.ค./ 25 พ.ค.-1 มิ.ย.62
ราคาทัวร์  :   47,900 - 55,900  บาท
สายการบิน :   สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)
Code:  ACT-EK007-8D-EK

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

ทัวร์ออสเตรีย ฮัลล์สตัททัวร์ยุโรปตะวันออก ราคาถูก สงกรานต์ 2019 ฟุสเซ่น ปราสาทนอยชวานสไตน์ มิวนิค มิวนิค จัตุรัสมาเรียน ซาลบูร์ก สวนมิราเบล บ้านเกิดโมสาร์ท (เยอรมัน-ออสเตรีย) ฮัลล์สตัทท์ เวียนนา ถนนคาร์นท์เนอร์ วิหารเซนต์สตีเฟน เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ McArthurGlen Designer Outlet เชสกี้ ครุมลอฟ ปราสาทครุมลอฟ กรุงปร๊าก อิสระช้อปปิ้ง ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก โบสถ์เซนต์ไวตัส สะพานชาร์ลส์ นาฬิกาดาราศาสตร์
วันเดินทาง :   3-9, 9-15, 13-19 เม.ย./ 2-8, 16-22, 23-29 พ.ค.62
ราคาทัวร์  :   41,900 - 49,900 บาท
สายการบิน :   สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)
Code:  ACT-EK013A-7D-EK

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เยุโรป

austria_hallstat_team10 ทัวร์ยุโรป 2019 NEXT STOP : EASTERN EUROPE เชก  ออสเตรีย  สโลวัก  ฮังการี 7 วัน 4 คืน (EK)  
•  สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย
•  เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดสวยที่คาร์โลวี วารี (Karlovy Vary)
•  เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตาอันโด่งดังของออสเตรีย
•  อิสระช้อปปิ้ง McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf สินค้าแบรนด์เนมมากมาย
•  พักกรุงบราติสลาว่า (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค
•  ชมกรุงบูดาเปสต์ (Budapest) เมืองหลวงของฮังการี (Hungary) ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ
***ล่องเรือทะเลสาปฮัลสตัท***
***เมนูพิเศษ,, เป็ดอบโบฮีเมียน***
วันเดินทาง :   5-11 ก.พ. 62, 11-17, 25-31 มี.ค. 62, 1-7 เม.ย. 62, 12-18 เม.ย. 62, 25 เม.ย.-1 พ.ค. 62, 2-8, 16-22, 23-29 พ.ค. 62
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   45,900 - 55,900 บาท
สายการบิน :   Emirates Airlines (EK)
Code:  A5-PRG-EK006-7D4N-EK


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

ทัวร์เยอรมัน ปราสาทนอยชวานสไตน์ทัวร์ยุโรป  เยอรมนี ออสเตรีย สวิตฯ ฝรั่งเศส เข้าชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก ปราสาทเก่าแก่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา มีถังไวน์เก่าที่ใหญ่ที่สุดในโลก เข้าชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ พิชิตยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe นั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูง แห่งแอลป์
เมืองลูเซิร์น  เมืองเล็กๆอันแสนน่ารัก ชมสัญลักษณ์ประจำเมือง สะพานไม้ชาเปล  และ สิงโตหินแกะสลัก  สวิสเซอร์แลนด์ พักเมือง Interlaken สถานตากอากาศที่นักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกชื่นชอบมากที่สุด พระราชวังแวร์ซายส์ (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยาย ในแต่ละห้อง ที่สำคัญเที่ยวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว  
วันเดินทาง :   21-28, 24-31 มี.ค./ 28 มี.ค.- 4 เม.ย./ 30 มี.ค.- 6 เม.ย.62
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   66,555 บาท
สายการบิน :   QATAR AIRWAYS (QR)
Code:  A9-GG15-8D5N-QR


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เทศกาลสงกรานต์ 2019 ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เช็ค สโลวาเกีย ออสเตรีย Charming East Europe 10 วัน (TG)
** การบินไทย บินตรงสู่นครแฟร้งค์เฟิร์ตกลับที่เวียนนา ไม่ย้อนเส้นทาง **
ชมบรรยากาศเมืองเก่านูเรมเบิร์ก
เที่ยวเมืองน้ำแร่ร้อนคาร์โลวีวารี่ เข้าชมหมู่ปราสาทปราค
เดินเล่นเมืองคุทนาโฮราและเชสกี้ครุมลอฟ
ชมวิวสวยแบบพาโนรามาที่ฮอลสตัท สนุกสนานกับเหมืองเกลือซอลท์วัลเท่น
เข้าชมพระราชวังเชิร์นบรุน
พร้อมช้อปปิ้ง McArthurGlen Parndorf Outlet
กับการบินไทย (TG)

วันเดินทาง :   11-20 เม.ย.2562 (เทศกาลสงกรานต์)
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   79,900  บาท
สายการบิน :   การบินไทย (TG)
Code:  A1-VIE-10D7N-TG


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

ทัวร์เยอรมัน ปราสาทนอยชวานสไตน์ ทัวร์ยุโรป ตะวันออก บิน การบินไทย สงกรานต์ 2019 เมืองโฮเฮนชวานเกา ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองอินส์บรูค ประเทศออสเตรีย ถนนมาเรียเทเรซ่า หอคอยประจำเมือง เสาอันนาเซาเลอ หลังคาทองคำ เมืองฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท เมืองซาลส์บูร์ก บ้านเกิดโมสาร์ท ถนนเก็ตเตรียกาสเซส  เมืองซาลส์บูร์ก ประเทศออสเตรีย - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - ถนนเก็ตเตรียกาสเซส - เมืองปราก - ปราสาทปราก - มหาวิหารเซนต์วิตัส พระราชวังหลวง ย่านช่างทองโบราณ สะพานชาร์ล ประตูเมืองเก่า ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า หอนาฬิกาดาราศาสตร์ เมืองปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย พาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ท ถนนสายวงแหวน พระราชวังฮอฟเบิร์ก โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น พระราชวังเชินบรุนน์ ถนนคาร์นท์เนอร์
วันเดินทาง :    26 ม.ค. - 2 ก.พ.62, 16 - 23 ก.พ.62, 23 ก.พ. - 2 มี.ค.62, 9 - 16 มี.ค.62, 16 - 23 มี.ค.62, 23 - 30 มี.ค.62,9 - 16 เม.ย.62, 12 - 19 เม.ย.62, 13 - 20 เม.ย.62, 14 - 21 เม.ย.62, 4 - 11 พ.ค.62, 13 - 20 พ.ค.62, 18 - 25 พ.ค.62, 8 - 15 มิ.ย.62, 15 - 22 มิ.ย.62
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   49,999 - 62,999 บาท
สายการบิน :   Thai Airways (TG)
Code:  A2-CZMUC12-8D5N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ยุโรป

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ทัวร์ยุโรปตะวันออก  2019 Harmony of Eastern Europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน (TG)
• บินตรงสู่กรุงเวียนนา  ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา
• ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี
• สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague)
• พักเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย                  
• เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา
• เต็มอิ่มกับธรรมชาติที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลก
เมนูพิเศษ,, ซุปกุลาซ ,เป็ดอบโบฮีเมียน และ ขาหมูเยอรมัน
วันเดินทาง :   19-28 ม.ค. 62, 6-15 ก.พ., 22 ก.พ.-3 มี.ค. 62, 1-10, 15-24, 22-31 มี.ค. 62, 10-19 เม.ย. 62, 1-10, 12-21 พ.ค., 29 พ.ค.-7 มิ.ย. 62, 6-15, 20-29 มิ.ย. 62
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  59,88879,900 บาท
สายการบิน :   THAI AIRWAYS (TG)
Code:  A5-VIE-TG002-9D6N-TG


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

switzerland_team_tour36 ทัวร์ยุโรป มนต์รักแม่น้ำดานูบ ฮังการี ออสเตรีย เชก 7 วัน 4 คืน EK (EK003)
• ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ชมรัฐสภาที่สุดแห่งความสวยงามของกรุงบูดาเปสต(Budapest)
• เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) อันวิจิตรตระการตา
• แวะเมืองมรดกโลกที่ เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย
• สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) ซึ่งจะทำให้คุณหลงรักแบบไม่รู้ลืม
*** เมนูพิเศษ....ซุปกูลาซ, หมูทอด และ เป็ดอบ ***

วันเดินทาง :   วันที่  21-27 พ.ค./ 03-09, 10-16, 17-23 มิ.ย. / 10-16, 17-23, 24-30 ก.ย., 28 ก.ย. - 04 ต.ค., 30 ก.ย. - 06 ต.ค./ 07-13, 12-18, 19-25 ต.ค., 26 ต.ค. - 01 พ.ย. 62
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  33,900 - 38,900  บาท
สายการบิน :   Emirate (EK)
Code:  AB2B-EK003-7D4N-EK


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

austria_vienna_team02ทัวร์ยุโรปตะวันออก สงกรานต์ 2019 Europe Scenic Route เยอรมัน-ออสเตรีย-สโลวีเนีย-อิตาลี 10 วัน 7 คืน (TG)
** การบินไทย บินตรงสู่กรุงมิวนิค กลับที่มิลาน ไม่ย้อนเส้นทาง **
เยอรมัน - ออสเตรีย - สโลวีเนีย - อิตาลี ชมบรรยากาศชวนฝันที่งดงามของทะเลสาบเบลด เข้าปราสาทเทพนิยายนอยชวานสไตน์
ชมเมืองสุดโรแมนติกที่เจนัว พร้อมช้อปปิ้งมิลานเมืองแห่งแฟชั่น
วันเดินทาง :  08 - 17 เมษายน 2562 (เทศกาลสงกรานต์)
ราคาทัวร์ยุโรป :   85,900  บาท
สายการบิน :  Thai Airways (TG)
รหัสทัวร์ :   A1-EURO-10D7N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ยุโรป

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO TAKAYAMA ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (ยาวปายยย) 5 วัน 3...

XJ114 Hokkaido Hakodate...

ทัวร์ฮอกไกโด ลาเวนเดอร์ 2019 ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน เมืองฮาโกดาเตะ ช้อปปิ้งตลาดเช้า ฮาโกดาเตะ เทศกาลฤดู...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO FLOWER...

ทัวร์ฮอกไกโด 2019 คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี ถนนซาไกมาจิ โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ซัปโปโร อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า หอนาฬิกาโบราณ สวนสาธารณะโอโดริ...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPINE...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPINE PINKMOSS TOUR 6D 3N TGนาโกย่า , อดีตจวนผู้ว่า...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO LAVENDER...

ทัวร์ฮอกไกโด ชมทุ่งลาเวนเดอร์ 2019 ฮอกไกโด ฟรีเดย์ เพลิดเพลินใจ อิสระช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม เทศกาลฤดู...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SAPPORO...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SAPPORO LAKE TOYA 5 วัน 3 คืน การบินไทย...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฟูราโน่...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฟูราโน่ โอตารุ เลสโก ทุ่งดอกไม้หลากสี 5 วัน 3 คืน...

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO ...

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO TAKAYAMA OSAKA 6D 4N (JAPAN ALPS)เที่ยวสุดคุ้มเจาะลึกสถานที่ท่องเที่ยวแบบเต็มอิ่มตื่นตาตื่นใจกับกำแพงหิมะอันงดงามกับเส้นทางอัลไพน์เที่ยวเมืองเก่านารา เกียวโต...

ทัวร์ญี่ปุ่น SPRING HOKKAIDO...

ทัวร์ญี่ปุ่น SPRING HOKKAIDO 5D 3N TGชิโตเซ่ , โนโบริเบทสึ , หมู่บ้านนินจาดาเตะจิดาอิมุระ...

ทัวร์ญี่ปุ่น GOAL JAPAN...

ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2562 คาวาโกเอะ สวนซากปราสาททาคาโตะ ออนเซน เจแปนแอลป์ [สถานี OGIZAWA...

ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2562...

ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2562 GOAL JAPAN GRAND TAKAYAMA ALPS ...

ทัวร์ญี่ปุ่น SAKURA HOKKAIDO...

ทัวร์ญี่ปุ่น SAKURA HOKKAIDO HAKODATE PROGRAM 5D 3N XJชิโตเซ่ , โนโบริเบทสึ...

«
»