วันพุธ, 26 มิถุนายน 2562

ทัวร์ยุโรปตะวันออก 33900 ราคาถูก 2562 / 2019 ทัวร์ยุโรปตะวันออก ถูกมาก ทัวร์ยุโรปตะวันออก ปีใหม่ 2020 / 2563 เที่ยวยุโรป การบินไทย ทัวร์ปราก ทัวร์ออสเตรีย เวียนนา ทัวร์ฮังการี แพคเกจทัวร์ ยุโรปตะวันออก บริษัททัวร์

ทัวร์ออสเตรีย ฮัลล์สตัททัวร์ยุโรป เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ มิวนิค  เซนท์วูล์ฟกัง ฮัลสตัท ปราสาทนอยชวานสไตน์ ป่าดำพิชิต 2 ยอดซุกสปิตเซ่และจุงฟราวด์ ลูเซิร์น ซาลส์บวร์ก ฟุสเซ่น การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น น้ำตกไรน์ อินเทอลาเคน ยอดเขาจุงฟราวด์
วันเดินทาง :   1-9 ธ.ค.// 4-12 ธ.ค.// 30 ธ.ค.62 -7 ม.ค. 63
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่  :  65,900 บาท
สายการบิน :  THAI AIRWAYS (TG)
Code:  A5B-MUC-9D6N-TG005

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เยุโรป

ทัวร์ยุโรป สวัตเซอร์แลนด์ ขึ้นจุงฟราวน์ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค-เช็ค-เยอรมัน East Europe 5 Contries with 3 Castles 8 วัน 5 คืน TG
ยุโรปตะวันออก 3 ปราสาทดัง
ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค-เช็ค-เยอรมัน 8 วัน
** การบินไทย บินตรงสู่กรุงเวียนนาและกลับที่มิวนิค**
เข้าชม 3 ปราสาทดัง พระราชวังเชิร์นบรุน,
หมู่ปราสาทปราคและปราสาทนอยชวานสไตน์
ชมทัศนียภาพที่งดงามในบราติสลาวา ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบที่บูดาเปสต์
พร้อมช้อปปิ้ง โดยสายการบินไทย (TG)
วันเดินทาง :    วันที่  7-14 ก.ย. , 21-28 ก.ย. / 9-16 พ.ย. , 23-30 พ.ย.2562
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   49,900   บาท
สายการบิน :  Thai Airways (TG)
Code:   A1-EURO-8D5N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ยุโรป

austria_hallstat_team10ทัวร์ยูโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี เวียนนา - ฮัลสตัทท์ - เชสกี้ คุมลอฟ - เชสกี้ บูเดอโจวิช - ปร๊าก - ปราสาทปร๊าก - มหาวิหารเซนต์วิตัส - สะพานชาร์ลส์ - บราติสลาวา - ปราสาทบราติสลาวา – บูดาเปสต์ - ฮีโร่สแควร์ คาสเซิ่ลฮิลล์ - Outlet Parndorf – พระราชวังเชินบรุนน์ - ถนนคาร์ทเนอร์ - โบสถ์เซนต์สตีเฟน
วันเดินทาง : 19-25, 24-30 ก.ย.// 28 ก.ย.-04 ต.ค.// 08-14, 10-16, 15-21 ต.ค.// 05-11 พ.ย, 06-12, 12-18, 14-20, 21-27พ.ย.// 28พ.ย.-04 ธ.ค.// 05-11, 07-13, 10-16 ธ.ค.2562// 16-22, 21-27, 23-29 ม.ค. // 28 ม.ค.-03 ก.พ.// 06-12, 11-17, 13-19, 18-24, 20-26 ก.พ.// 10-16, 17-23, 19-25, 21-27, 24-30 มี.ค.//26 มี.ค.-01 เม.ย.//28 มี.ค.-03 เม.ย. 2563
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   35,900 บาท
สายการบิน :   QATAR AIRWAYS (QR))
Code:  AWC-VIE-7D-QR

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

ทัวร์เยอรมัน ปราสาทนอยชวานสไตน์ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออกเตรีย เช็ก (เลสโก เมอร์คิวรี่) 8 วัน 5 คืน (MUC18)
ปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา, เสาอันนาเซาเลอ, หลังคาทองคำ, โบสถ์แห่งเมืองเซนต์วูฟกัง, โรงแรมเดอะไวท์เฮ้าส์อินน์, บ้านเกิดโมสาร์ท, ปราสาทครุมลอฟ, แท่นน้ำพุอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเฮลเดน แซมซัน, ย่านช่างทองโบราณ, สะพานชาร์ล, หอนาฬิกาดาราศาสตร์, อาคารรัฐสภา ออสเตรีย, น้ำพุพัลลัส อะธีน่า, พระราชวังเบลวีเดียร์, พระราชวังฮอฟบวร์ค, โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น, โบสถ์เซนต์ ชาร์ลส์
วันเดินทาง :   วันที่ 21 - 28 ก.ย. / 12 - 19 ต.ค. (13 ต.ค. คล้ายวันสวรรคต ร. 9 และ วันออกพรรษ / 14 ต.ค. วันหยุดชดเชย) , 19 - 26 ต.ค. (23 ต.ค. วันปิยมหาราช) / 09 - 16 , 23 - 30 พ.ย.62
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   66,555 บาท
สายการบิน :   QATAR AIRWAYS (QR)
Code:  A2-MUC18-8D5N-QR


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี มิวนิค – โอเบอรามาเกา - โฮเฮนชวานเกา –  ปราสาทนอยชวานชไตน์ – จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ - ซาลส์บวร์ก– อุทยานมิราเบลล์ ฮัลสตัทท์ -  พัสเซา – เชสกี้คลุมลอฟ – ปราสาทคลุมลอฟ - ปราสาทปร๊าก – เขตเมืองเก่า -  สะพานชาร์ลส์- ปร๊าก - ปราสาทบราติสลาวา - บูดาเปสต์– มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – ฮีโร่ สแควร์ - คาสเซิ่ล ฮิลล์ - ป้อมฟิชเชอร์แมน  ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ - ช้อปปิ้ง Outlet Parndorf–เวียนนา – ชมพระราชวังเชินบรุนน์ - สวนสาธารณะสตัดปาร์ค - โบสถ์เซนต์สตีเฟน 
วันเดินทาง : 14-21 ก.ย.//18-25 ก.ย.//21-28 ก.ย.//25 ก.ย.-02 ต.ค.//28 ก.ย.-05 ต.ค.//12-19 ต.ค.//20-27 ต.ค.//02-09 พ.ย.//06-13 พ.ย.//09-16 พ.ย.//13-20 พ.ย.//16-23 พ.ย.//20-27 พ.ย.//23-30 พ.ย.//27 พ.ย.-04 ธ.ค.//30 พ.ย.-07 ธ.ค.//04-11 ธ.ค.//07-14 ธ.ค.//09-16 ธ.ค. 2562//28 ธ.ค.-04 ม.ค.//29 ธ.ค.-05 ม.ค.//30 ธ.ค.-06 ม.ค. 2563
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   43,900 บาท
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
Code:  AWC-MUC-8D-QR

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมนี เช็ก ออสเตรีย ฮังการี สโลวาเกีย พักดี 4 ดาว ปราสาทปราก เชสกี คลุมลอร์ฟ พระราชวังและสวนเซินน์บรุน ถนนคนเดินคาร์ทเนอร์ ปราสาทบราทิสลาว่า ล่องเรือพร้อมดินเนอร์สุดหรูบนแม่น้ำดานูบ ฮัลล์สตัท พักริมน้ำสุดโรแมนติกที่เซ็นท์วูฟกัง สวนมิราเบล ปราสาทนอยชวานชไตน์ พิชิตยอดเขาซุกชพิตเซ่อ Allianz Arena
วันเดินทาง :   10-18 ต.ค.// 03-11, 18-26 พ.ย.// 30 พ.ย.-08 ธ.ค.// 26 ธ.ค.-03 ม.ค.63, 28 ธ.ค.- 05 ม.ค.63
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  69,900 บาท
สายการบิน :   THAI AIRWAYS (TG)
Code:   ABI-EUR01-9D6N-TG


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ทัวร์ยุโรป ฮังการี ออสเตรีย เชค บูดาเปสต์ กรุงเวียนนา ซาลส์บูร์ก ฮัลล์สตัทท์ เชสกี้ครุมลอฟ กรุงปราก สะพานชาร์ลส์ ปราสาทปราก นาฬิกาดาราศาสตร์ ช้อปปิ้ง Parndorf Outlet ล่องเรือแม่น้ำดานูบ พระราชวังเชินบรุนน์
วันเดินทาง :   13-20 ก.ย. // 27 ก.ย.-4 ต.ค.// 4-11, 9-16, 10-17, 11-18, 17-24, 19-26 ต.ค.// 8-15, 13-20, 15-22 พ.ย.// 3-10, 4-11 ธ.ค.62        
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   40,900 บาท
สายการบิน :   Emirate (EK)
Code:  A5-MXP-9D6N-EK

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO TAKAYAMA ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (ยาวปายยย) 5 วัน 3...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO สุดโรแมนติก...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO สุดโรแมนติก ฉลองคริสต์มาส 6 วัน 4 คืนหุบเขานรก , นั่งกระเช้าชมเมืองฯ...

ทัวร์ฮอกไกโด ชมใบไม้เปลี่ยนสี ซัปโปโร...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO AUTUMN ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สะพานฟุตามิ” สะพานสีแดงที่ทอดข้ามแม้น้ำโทโยฮิระท่ามกลางใบไม้เปลี่ยนสี ชมใบไม้เปลี่ยนสี “ถนนต้นแปะก๊วย ณ...

ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี ซัปโปโร...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO AUTUMN ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สะพานฟุตามิ สะพานสีแดงที่ทอดข้ามแม้น้ำโทโยฮิระท่ามกลางใบไม้เปลี่ยนสี ชมใบไม้เปลี่ยนสี ถนนต้นแปะก๊วย ณ...

ทัวร์ปีใหม่ 2020 ทัวร์ญี่ปุ่น...

ปีใหม่ 2020 ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ เซเลบริตี้ หิมะ 5...

NAGOYA TAKAYAMA มันส์นะจ๊ะ...

ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA TAKAYAMA สัมผัสกับความสวยงามของสะพานคัปปะบาชิสวิตเซอร์แลนด์แห่งญี่ปุ่น ชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะ ท่ามกลางหุบเขาอันมีเอกลักษณ์หลังคาสามเหลี่ยมชิราคาวาโกะ เที่ยวชมด้านหน้าที่ว่าการเมืองเก่าทาคายาม่าและบริเวณสะพานแดงข้ามแม่น้ำกลางเมืองทาคายาม่า ช้อปปิ้งถนนสายซันมาจิ ซูจิ ที่มีฉายาว่า...

ทัวร์ปีใหม่ 2020 ทัวร์ญี่ปุ่น...

ปีใหม่ 2020 ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA SHIRAKAWA TOTTORI ซุปตาร์ ยอดนักสืบ (หิมะขาว) 6...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO AUTUMN...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO AUTUMN หลงรัก โจซังเค ในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี 6 วัน 4 คืนฟุราโนะ...

ทัวร์ฮอกไกโด เที่ยวเหนือ จรดใต้...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด หน้าหนาว วันซัปโปโร (ชิโทเซ่) โนโบริเบ็ตสึ หุบเขานรกจิโกกุดานิ เมืองฮาโกดาเตะ ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ-โกดังอิฐแดง...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืนหุบเขานรก , นั่งกระเช้าชมเมืองฯ ,...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ เที่ยวเมืองเก่าสไตล์ลิตเติ้ล เอโดะ ณ เมืองทาคายาม่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ASAHIKAWA...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ASAHIKAWA 5D3N ซุปตาร์ ใบไม้เปลี่ยนสี หวานเย็น (XJ119)โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)ฮอกไกโด...

«
»