วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564
ทัวร์อิตาลี สโลวีเนีย ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี FANTASTIC EASTERN EUROPE 10 วัน 7 คืน [GQ3MXP-EK035] logo emiraets
germany team tour16 เชสกี้คลุมลอฟ innsbruck tour01
ทัวร์เยอรมนีตอนใต้ PERFECT SOUTHERN GERMANY 10 วัน 7 คืน [GQMUC-TG006] มิลาน | เวนิส | ถ้ำโพสตอยน่า | ล่องเรือทะเลสาบเบลด | ฮัลสตัท | เชสกี้ ครุมลอฟ | กรุงปราก | ช้อปปิ้ง OUTLET | พระราชวังเชินบุรนน์ | ล่องเรือแม่น้ำดานูบ

สายการบิน :  Emirates (EK)
Code :
A5B-GQ3MXP-10D7N-EK

วันเดินทาง  ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
10-19 พ.ย. 62 / 25 พ.ย. - 04 ธ.ค. 62 / 04 - 13 ธ.ค. 62 55,900 7,900
09 - 18 ธ.ค. 62 59,900 7,900
29 ธ.ค. 62-07 ม.ค. 63 74,900 12,900
04 – 13 ก.พ. 63 / 09 – 18 มี.ค. 63 56,900 7,900
29 มี.ค. – 07 เม.ย. 63 58,900 7,900


รีวิวโปรแกรมทัวร์อิตาลี สโลวีเนีย ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี FANTASTIC EASTERN EUROPE 10 วัน 7 คืน [GQ3MXP-EK035]

วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. ดูไบ - มิลาน – มหาวิหารดูโอโม่ – โคโม่ – เวโรน่า
วันที่ 3. เวโรน่า – ชมเมือง - เกาะเวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค - เมสเต้
วันที่ 4. เวนิส – OUTLET – โพสตอยน่า – ถ้ำโพสตอยน่า – ลูบลิยานา
วันที่ 5. ลูบลิยานา – เบลด – ล่องเรือทะเลสาบเบลด – ฮัลสตัท – ซาลส์บวร์ก
วันที่ 6. ซาลส์บวร์ก – สวนมิราเบล – เชสกี้ครุมลอฟ – ปราก – เมืองเก่าปราก
วันที่ 7. ปราสาทแห่งปราก – บราติสลาว่า – เมืองเก่าบราติสลาว่า
วันที่ 8. OUTLET – บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
วันที่ 9. บูดาเปสต์ - เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – สนามบิน
วันที่ 10.ดูไบ – กรุงเทพฯ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ยุโรปตะวันออกเอกสารในการขอวีซ่า (โดยยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตเยอรมัน) ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15-20 วัน

กรณียื่นเดี่ยวต้องนัดหมายก่อนยื่นโดยต้องไปแสดงตัวต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานทูตหรือตัวแทนสถานทูต)

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น Hello Nagoya...

ทัวร์ญี่ปุ่น สุดคุ้ม!!! พาเที่ยวทุกวัน บุฟเฟ่ต์ BBQ YAKINIKU บุฟเฟ่ต์ขาปูไม่อั้น! พักออนเซ็น พักฟูจิออนเซ็น...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า นากาโน่ ชมความน่ารักของลิงแช่ออนเซ็น ณ เมืองนากาโน่ ท้าทายกิจกรรมสุดมันส์ ณ...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ อิออน มอลล์ เส้นทางสายโรแมนติค...

«
»