วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564
ทัวร์ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี EASTERN EUROPE FANTASY 7 วัน 4 คืน [GQ3VIE-TG031] ทัวร์ยุโรปตะวันออก Qatar Airways
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ฮอลสตัท เชสกี้คลุมลอฟ เที่ยวฮังการี บูดาเปส

ทัวร์ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี EASTERN EUROPE FANTASY 7 วัน 4 คืน [GQ3VIE-TG031]
เวียนนา | ล่องเรือแม่น้ำดานูบ | บราติสลาวา | ปราก | เชสกี้ คลุมลอฟ | ฮัลสตัท | มิวนิค  

สายการบิน :   Thai Airways (TG)
Code:  A5B-GQ3VIE-7D4N-TG

วันเดินทาง  ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
10-16 , 24-30 มี.ค. 63 45,900 3,900
20 – 26 พ.ค. 63 / 3-9 , 17-23 มิ.ย. 63 46,900 5,900


รีวิวโปรแกรมทัวร์ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี EASTERN EUROPE FANTASY 7 วัน 4 คืน [GQ3VIE-TG031]

วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. กรุงเทพฯ – เวียนนา – บูดาเปสต์
วันที่ 3. บูดาเปสต์ – บราติสลาวา – ปราก
วันที่ 4.ปราก – เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสกี้ บูดาโจวิค
วันที่ 5. เชสกี้ บูดาโจวิค – ฮัลสตัท – มิวนิค
วันที่ 6. มิวนิค – สนามบิน
วันที่ 7. กรุงเทพฯ


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ยุโรปตะวันออก


 

เอกสารในการขอวีซ่า (โดยยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตเยอรมัน) ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15-20 วัน
กรณียื่นเดี่ยวต้องนัดหมายก่อนยื่นโดยต้องไปแสดงตัวต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานทูตหรือตัวแทนสถานทูต)

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น Hello Nagoya...

ทัวร์ญี่ปุ่น สุดคุ้ม!!! พาเที่ยวทุกวัน บุฟเฟ่ต์ BBQ YAKINIKU บุฟเฟ่ต์ขาปูไม่อั้น! พักออนเซ็น พักฟูจิออนเซ็น...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า นากาโน่ ชมความน่ารักของลิงแช่ออนเซ็น ณ เมืองนากาโน่ ท้าทายกิจกรรมสุดมันส์ ณ...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ อิออน มอลล์ เส้นทางสายโรแมนติค...

«
»