วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564
ทัวร์ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี HARMONY OF EASTERN EUROPE 10 วัน 7 คืน [GQ3VIE-TG022] logo thai
europe tour19 austria tour02 CeskyKrumlov team tour03
ทัวร์ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี HARMONY OF EASTERN EUROPE 10 วัน 7 คืน [GQ3VIE-TG022]
เวียนนา | ฮัลสตัท | ปราสาทนอยชวานสไตน์| ปราสาทปราก|อินส์บรูก| คาร์โลวี วารี | เชสกี้ครุมลอฟ

สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
Code:   A5B-GQ3VIE-10D7N-TG

วันเดินทาง  ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
25 ม.ค. – 3 ก.พ. 63 56,900 8,900
5-14 มี.ค. 63 54,900 8,900
4-13 , 5-14 เม.ย 63 /12-21 เม.ย 63 69,900 9,900
8-16 เม.ย. 63 67,900 9,900
9-18 , 10-19 , 11-20 เม.ย 63 76,900 9,900
1-10 , 16-25 พ.ค. 63 59,900 9,900


รีวิวโปรแกรมทัวร์ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี HARMONY OF EASTERN EUROPE 10 วัน 7 คืน [GQ3VIE-TG022]

วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
วันที่ 3. บูดาเปสต์ – บราติสลาวา - Outlet – เบอร์โน
วันที่ 4. เบอร์โน – ปราก – ปราสาทปราก
วันที่ 5. ปราก – คาร์โลวี วารี – เชสกี้ครุมลอฟ
วันที่ 6. เชสกี้ครุมลอฟ – มิวนิค – ฟุสเซ่น
วันที่ 7.ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรูก
วันที่ 8. อินส์บรูก – ฮัลสตัท – เวียนนา
วันที่ 9.เวียนนา – สนามบิน
วันที่ 10 กรุงเทพ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ยุโรปตะวันออกเอกสารในการขอวีซ่า (โดยยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตเยอรมัน) ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15-20 วัน

กรณียื่นเดี่ยวต้องนัดหมายก่อนยื่นโดยต้องไปแสดงตัวต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานทูตหรือตัวแทนสถานทูต)

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น Hello Nagoya...

ทัวร์ญี่ปุ่น สุดคุ้ม!!! พาเที่ยวทุกวัน บุฟเฟ่ต์ BBQ YAKINIKU บุฟเฟ่ต์ขาปูไม่อั้น! พักออนเซ็น พักฟูจิออนเซ็น...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า นากาโน่ ชมความน่ารักของลิงแช่ออนเซ็น ณ เมืองนากาโน่ ท้าทายกิจกรรมสุดมันส์ ณ...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ อิออน มอลล์ เส้นทางสายโรแมนติค...

«
»