วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567
ทัวร์ยุโรป 2567 เที่ยวยุโรปตะวันออก ฮังการี ออสเตรีย  เชก 7 วัน 4 คืน (BUD-TK003) logo turkish ทัวร์ยุโรป 2567
ทัวร์ยุโรปตะวันออก คาร์โลวีวารี ยุโรปตะวันออก เชสกี้ครุมลอฟ ทัวร์ปราก เที่ยวยุโรปตะวันออก

 
ทัวร์ยุโรป 2567 ทัวร์ยุโรปตะวันออก บูดาเปสท์ ป้อมชาวประมง ล่องเรือแม่น้ำดานูบ เวียนนา เวียนนา ถนนคาร์ทเนอร์ Arthur Glen Designer Outlet in Parndorf เวียนนา กรุงเวียนนา ฮัลสตัท เชสกี้ครุมลอฟ เชสกี้บูดาโจวิช เชสกี้ บูดาโจวิช คาร์โลวีวารี ปราก ปราก ปราสาทปราก สะพานชาร์ล
สายการบิน :   Turkish Airlines (TK)
Code:  A5-BUD-TK003-7D4N-TK

วันเดินทาง  ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
26 มิ.ย.- 2 ก.ค./ 3 - 9 ก.ค.67 59,900 7,900
17 - 23, 24 - 30 ก.ค./ 7 - 13, 21 - 27 ส.ค./ 28 ส.ค.- 1 ก.ย./ 25 ก.ย.- 1 ต.ค./ 2-8 ต.ค.67
60,900 7,900
18-24 ต.ค.67 
62,900 7,900
 30 ต.ค.- 5 พ.ย.67   
59,900 7,900


รีวิวโปรแกรม ทัวร์ยุโรป 2567 เที่ยวยุโรปตะวันออก ฮังการี ออสเตรีย  เชก 7 วัน 4 คืน (BUD-TK003)

วันแรก    กรุงเทพ
วันที่ 2    อิสตันบูล - บูดาเปสท์ - ป้อมชาวประมง – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - เวียนนา
วันที่ 3    เวียนนา - ถนนคาร์ทเนอร์ - Arthur Glen Designer Outlet in Parndorf   - เวียนนา
วันที่ 4    กรุงเวียนนา – ฮัลสตัท – เชสกี้ครุมลอฟ - เชสกี้บูดาโจวิช
วันที่ 5    เชสกี้ บูดาโจวิช - คาร์โลวีวารี - ปราก
วันที่ 6    ปราก - ปราสาทปราก  - สะพานชาร์ล - สนามบิน - อิสตันบูล
วันที่ 7    อิสตันบูล - กรุงเทพ

 แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ยุโรปตะวันออกเอกสารในการขอวีซ่า (โดยยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตเยอรมัน) ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15-20 วัน

กรณียื่นเดี่ยวต้องนัดหมายก่อนยื่นโดยต้องไปแสดงตัวต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานทูตหรือตัวแทนสถานทูต)

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล


ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALP...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall 2024 วัดเบียวโดอิน ปราสาทนาโกย่า ล่องเรือชมหุบเขาเอนะ ออนเซ็นหมู่บ้านสึมาโกะจูกุ คามิโคจิ ออนเซ็น...

ทัวร์ฮอกไกโด อาโอโมริ ใบไม้เปลี่ยนสี...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อาโอโมริ ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2567 เนินแห่งพระพุทธเจ้า หุบเขานรกจิโงคุดานิ ล่องเรือชมทะเลสาบโตยะ ออนเซ็น...

ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้แดง 2567...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี 2567 สัมผัสความโรแมนติกใบไม้เปลี่ยนสีของฮอกไกโด เช็คอินโกดังอิฐแดง ขึ้นกระเช้าเขาฮาโกดาเตะ เนินฮาจิมันซากะ ตลาดปลาฮาโกดาเตะ บ่อหมีสีน้ำตาล...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ JAPAN...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ 2024 วัดเบียวโดอิน ปราสาทนาโกย่า ล่องเรือชมหุบเขาเอนะ - ออนเซ็น หมู่บ้านสึมาโกะจูกุ...

ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี 2567...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี 2567 ชมความงามใบไม้เปลี่ยนสีก่อนใคร ณ เกาะฮอกไกโด หุบเขานรกจิโกคุดานิ สะพานแดงโจซังเค ขึ้นกระเช้าอุสุซัง...

ทัวร์ฮอกไกโด 2567 ใบไม้เปลี่ยนสี...

ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี 2567 นินเขาแห่งพระพุทธเจ้า รูปปั้นหินจำลองโมอาย เมืองฟุราโน่-หมู่บ้านเทพนิยายนิงเกิ้ลเทอเรส เมืองอาซาฮิกาว่า อิสระช้อปปิ้ง AEON MALL...

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด ชมใบไม้เปลี่ยนสี JOZANKEI...

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด ชมใบไม้เปลี่ยนสี JOZANKEI BEAUTIFUL TIME ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี 5วัน3คืน (XJ) ทัวร์ฮอกไกโด...

ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี 2024...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี 2567 เมืองโนโบริเบทสึ หุบเขานรกจิโกกุดานิ เมืองฮาโกดาเตะ ฮาโกดาเตะไนท์วิว เมืองฮาโกดาเตะ ...

ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี HOKKAIDO...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี 2567 หุบเขาจิโกคุดานิ ศาลเจ้ามูโรรัง ล่องเรือชมทะเลสาบโตยะ ออนเซน เขื่อนโฮเฮเคียว สวนผลไม้...

ทัวร์ฮอกไกโด อาซาฮิคาว่า ฮาโกดาเตะ...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด มกราคม 2025 หมู่บ้านนิงเกิลเทอเรส ลานหิมะฟุราโนะ หมู่บ้านราเมงอาซาฮิคาว่า ศาลเจ้าคามิกาว่า สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ชมขบวนพาเหรดเพนกวิน...

ทัวร์ฮอกไกโด การบินไทย ชมทุ่งดอกไม้หลากสี...

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 2567 ลาเวนเดอร์ โรงงานช็อคโกแลต เมืองโอตารุ คลองโอตารุ นั่งกระเช้าเทงกุชมวิวเมืองโอตารุ ...

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด HOKKAIDO ชิกิไซโนะโอกะ...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 2567 เมืองบิเอะ บ่อน้ำสีฟ้า หมู่บ้านนิงเกิ้ล เทอเรซ...

«
»