ทัวร์ยุโรป อิตาลี Amazing Itary 11 วัน (EUR07A)
logo thai
ทัวร์อิตาลี โคลอสเซี่ยม ทัวร์ยุโรป ปอมเปอี ทัวร์อิตาลี เกาะคาปรี


ทัวร์อิตาลี มิลาน เจนัว อิตาเลียน ริเวียร่า ปอร์โตฟิโน่ ซานตา มาร์เกริตา อิตาเลียนริเวียร่า ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี ซานตา มาร์เกริตา นครฟลอเร้นซ์ จตุรัสซินญอเรีย นั่งรถไฟด่วนสู่นาโปลี นาโปลี พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี นั่งเรือสู่เกาะคาปรี (พักบนเกาะคาปรี) เกาะคาปรี ถ้ำบลูกร็อตโต้ ซอเรนโต้ โพสิตาโน่ อะมัลฟี่ เที่ยวชมเมืองอามาลฟี่ คาเซอต้า พระราชวังคาเซอต้า นครรัฐวาติกัน พิพิธภัณฑ์วาติกัน กรุงโรม เที่ยวกรุงโรม โคลอสเซียม จตุรัสนาโวน่า น้ำพุจตุมหานที น้ำพุเทรวี่ บันไดสเปน
สายการบิน :  THAI Airways (TG)
Code :   ADS-EUR07A-TG

วันเดินทาง  ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
17-27 ม.ค.63/31ม.ค.-10 ก.พ.63/7-17 ก.พ.63/21ก.พ.- 2มี.ค.63/6-16 มี.ค.63 104,000 15,000
20-30 มี.ค.63/24เม.ย.- 4พ.ค.63/1-11, 8-18 พ.ค.63/29 พ.ค.-8 มิ.ย.63/19-29 มิ.ย.2563 106,000 15,000
9-19 เม.ย.63 113,000 15,000


รีวิวโปรแกรมทัวร์ยุโรป อิตาลี Amazing Itary 11 วัน (EUR07A)


วันแรก    ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิลาน (อิตาลี)
วันที่สอง    มิลาน - เจนัว - อิตาเลียน ริเวียร่า - ปอร์โตฟิโน่ - ซานตา มาร์เกริตา
วันที่สาม    อิตาเลียนริเวียร่า - ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี
วันที่สี่    ซานตา มาร์เกริตา - นครฟลอเร้นซ์ - จตุรัสซินญอเรีย - นั่งรถไฟด่วนสู่นาโปลี
วันที่ห้า    นาโปลี - พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี - นั่งเรือสู่เกาะคาปรี (พักบนเกาะคาปรี)
วันที่หก    เกาะคาปรี - ถ้ำบลูกร็อตโต้ - ซอเรนโต้
วันที่เจ็ด    ซอเรนโต้ - โพสิตาโน่ - อะมัลฟี่ – เที่ยวชมเมืองอามาลฟี่ - คาเซอต้า
วันที่แปด    พระราชวังคาเซอต้า - นครรัฐวาติกัน - พิพิธภัณฑ์วาติกัน – กรุงโรม
วันที่เก้า    เที่ยวกรุงโรม - โคลอสเซียม - จตุรัสนาโวน่า - น้ำพุจตุมหานที - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน
วันที่สิบ    เดินทางสู่สนามบิน
วันที่สิบเอ็ด    เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์อิตาลี

รีวิวโปรแกรมทัวร์ยุโรป |รีวิวโปรแกรมทัวร์แกรนด์อิตาลี