ทัวร์อิตาลี แกรนด์ อิตาลี 9 วัน (EUR07) logo thai
ทัวร์อิตาลี ทัวร์ยุโรป ทัวร์อิตาลี ทัวร์อิตาลี


ทัวร์แกรนด์อิตาลี มิลาน ดูโอโม่ เวอโรน่า เวนิสเมสเตร้ เที่ยวเกาะเวนิสอันแสนโรแมนติก ล่องเรือกอนโดล่า เที่ยวหอเอนปิซ่า นครฟลอเร้นซ์ จตุรัสซินญอเรีย นั่งรถไฟด่วนสู่นาโปลี นาโปลี นั่งเรือสู่เกาะคาปรี ถ้ำบลูกร็อตโต้ (พักบนเกาะคาปรี) เกาะคาปรี ซอเรนโต้ พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี กรุงโรม พิพิธภัณฑ์วาติกัน โคลอสเซียม น้ำพุเทรวี่ บันไดสเปน
สายการบิน :   Thai Airways (TG)
Code : ADS-EUR07-9D-TG

วันเดินทาง  ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

17-25 ม.ค. 63/24 ม.ค. – 1 ก.พ. 63/31 ม.ค. – 8 ก.พ. 63/7-15, 14-22, 21-29 ก.พ. 63/28 ก.พ. – 7 มี.ค. 63/6 – 14, 13-21, 20–28 มี.ค. 63/27 มี.ค. – 4 เม.ย. 2563
90,000 12,500
 
**10-18 เม.ย. **
99,000 12,500
17-25 เม.ย. 2563/24 เม.ย. – 2 พ.ค. 2563/1-9, 8-16, 15-23, 22-30 พ.ค. 2563/29 พ.ค. – 6 มิ.ย. 2563/5-13,12-20, 19-27 มิ.ย. 2563/26 มิ.ย. – 4 ก.ค. 2563 92,000 12,500


รีวิวโปรแกรมทัวร์อิตาลี แกรนด์ อิตาลี 9 วัน (EUR07)


วันที่ 1    ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ-มิลาน (อิตาลี)
วันที่ 2    มิลาน-ดูโอโม่-เวอโรน่า-เวนิสเมสเตร้
วันที่ 3    เที่ยวเกาะเวนิสอันแสนโรแมนติก-ล่องเรือกอนโดล่า-เดินทางสู่เมืองปิซ่า
วันที่ 4    เที่ยวหอเอนปิซ่า-นครฟลอเร้นซ์-จตุรัสซินญอเรีย-นั่งรถไฟด่วนสู่นาโปลี
วันที่ 5    นาโปลี-นั่งเรือสู่เกาะคาปรี-ถ้ำบลูกร็อตโต้ (พักบนเกาะคาปรี)
วันที่ 6    เกาะคาปรี-ซอเรนโต้-พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี-กรุงโรม
วันที่ 7    พิพิธภัณฑ์วาติกัน - โคลอสเซียม-น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน
วันที่ 8    เดินทางสู่สนามบิน
วันที่ 9    เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์อิตาลี

 

รีวิวโปรแกรมทัวร์ยุโรป |รีวิวโปรแกรมทัวร์แกรนด์อิตาลี