วันจันทร์, 19 สิงหาคม 2562

รวมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ 2019 / 2562 บินตรง ราคาถูก เที่ยวรัสเซีย ฤดูพระอาทิตย์เที่ยงคืน ทัวร์มอสโคว์ ปีใหม่ 2020 / 2563 เซนปีเตอร์เบิร์ก ซากอส บินตรง การบินไทย แพคเกจทัวร์ รัสเซีย แสงเหนือ เที่ยวมอสโคว์ โปรโมชั่น รัสเซีย Aurora แสงเหนือ

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ทัวร์รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ทัวร์รัสเซีย ล่าแสงเหนือ


รวมทัวร์รัสเซียทุกเส้นทาง ดาวนโหลดรายละเอียดโปรแกรมจากชื่อโปรแกรมได้เลยค่ะ

เดินทาง กรกฎาคม - ธันวาคม 2562 ปีใหม่ 2563

AHR - ทัวร์รัสเซีย Perfect russia ตอน summer อากาศดี๊ดี 7 วัน 5 คืน บินตรง SU กรกฎาคม - สิงหาคม 2562
AHR - ทัวร์รัสเซีย Perfect russia ตอน autumn ใบไม้เปลี่ยนสี ส้วยสวย 7 วัน 5 คืน บินตรง SU ตุลาคม 2019
A1 - ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ - เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พุชกิ้น Highlight Russia 3 Cities 7 วัน 5 คืน บินตรง SU กันยายน - ตุลาคม 2562
A2 - ทัวร์รัสเซีย ชมแสงเหนือ รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ [เลสโก ราชินีแสงเหนือ] 7 วัน 5 คืน พฤศจิกายน - ปีใหม่ 2020 (DME01)
A9 - ทัวร์รัสเซีย 2019 มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 8 วัน 5 คืน วันหยุดปิยะ วันหยุดวันพ่อ QR กันยายน - ธันวาคม 2562
A1- ทัวร์รัสเซีย ล่าแสงเหนือ Northern Light Explorer 8 วัน บินตรง SU พฤศจิกายน - ธันวาคม 2019
ACT - ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน EK ราคาเริ่ม 57,900 มิถุนายน - ตุลาคม 2562 (EK002)
AGS - ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน W5 ราคาเริ่ม 37,999 มิถุนายน - ตุลาคม 2562 ((VKO02)
AGS - ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส RUSSIA MOSCOW ZAGORSK 6 วัน 3 คืน W5 มิถุนายน - ตุลาคม 2562 (VKO01)
ACT - ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน EK ราคาเริ่ม 37,900 พฤษภาคม - ตุลาคม 2562 (EK001A)
ABI - ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์..RUSSIA มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน EK ราคาเริ่ม 55,900 กรกฎาคม - กันยายน 2019 (DME03)
ABI - ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์...รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน QR ราคาเริ่ม 52,900 มิถุนายน - กันยายน 2019 (DME03)
A2 - ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม [เลสโก ช็อคโกแลตปั่น] 6 วัน 3 คืน EY ราคาเริ่ม 33,900 กรกฎาคม - พฤศจิกายน 2019 (DME05)
A2- ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม [เลสโก ช็อคโกแลตเปลี่ยนสี] 6 วัน 3 คืน EY ราคาเริ่ม 33,900 กันยายน - ตุลาคม 2019 (DME06)
A5B - ทัวร์รัสเซีย VDNKH PAVILLION AND MOSCOW ZAGOSK รัสเซีย [มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส] 6 วัน 3 คืน (EK) ราคาเริ่ม 35,900 มิถุนายน - ตุลาคม 2562
A5B - ทัวร์รัสเซีย มอสโคว ซากอส ล่องเรือแม่น้ำ Moskva 5 วัน 3 คืน บินตรง TG ราคา 41,900 สิงหาคม - พฤศจิกายน 2019
A5B - ทัวร์รัสเซีย CLASSIC RUSSIA รัสเซีย มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน บินตรง TG ราคาเริ่ม 55,900 กรกฎาคม - พฤศจิกายน 2562
A2 - ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก [เลสโก ไฮไลท์เปลี่ยนสี] 7 วัน 5 คืน บินตรง TG ราคาเริ่ม 57,999 กันยายน - ตุลาคม 2562 (DME03)
AIT - RUSSIA ทัวร์รัสเซีย ล่าแสงเหนือ มอสโคว์ เมอร์มังส์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน บินตรง TG ราคา 69,900 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 (TG812)
A2 - ทัวร์รัสเซีย มอสโคว ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม 5วัน3คืน [เลสโก ช็อกไพร์ซรีเทิร์น] BY QR เริ่ม 29,999 กรกฎาคม - พฤศจิกายน 2562 (DME10)
A2 - ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก [เลสโก มอสเซนต์เที่ยวครบ] 8 วัน 5 คืน EY เริ่ม 49,999 กรกฎาคม - พฤศจิกายน 2562 (DME08)
A2 - ทัวร์รัสเซีย มอสโคว ซากอร์ช นิวเยรูซาเรม [เลสโก มอสโคว์จัดเต็ม] 7 วัน 4 คืน SQ เริ่ม 39,999 กรกฎาคม - ตุลาคม 2562 (DME11)
ASM - ทัวร์รัสเซีย ตามล่าแสงเหนือ มอสโคว์ มูร์มันสค์ GREEN RUSSIA AURORA HUNTING 7 วัน 5 คืน AC เริ่ม 52,900 ตุลาคม - ปีใหม่ 2020
AWC - ทัวร์รัสเซีย ล่าแสงเหนือ มอสโคว์ - มูร์มันสค์ 7 วัน เริ่ม 68,900 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 (DME-TG)
AWC - ทัวร์รัสเซีย ล่าแสงเหนือ แกรนด์รัสเซีย มอสโคว์-มูร์มันสค์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน QR เริ่ม 69,900 พฤศจิกายน - ปีใหม่ - มีนาคม 2563 (QR1009D)
A5B - ทัวร์รัสเซีย We are in Russia มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน TG เริ่ม 69,900 กันยายน - ปีใหม่ 2020 (DME-TG014)
AHR - ทัวร์รัสเซีย Moscow Crimea St Peter 8 วัน 6 คืน SU เริ่ม 74,900 พฤศจิกายน - ปีใหม่ 2563
AHR - ทัวร์รัสเซีย ล่าแสงเหนือ มูร์มันสก์ Sparkling Russia Aurora 7 วัน 5 คืน SU ราคา 72,900 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562
AHR - ทัวร์รัสเซีย ล่าแสงเหนือ มูร์มันสก์ Russia Celebrate Aurora 7 วัน 5 คืน TG ราคา 72,900 พฤศจิกายน 2562 - กุมภาพันธ์ 2563
AHR - ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก RUSSIA MAX 7 วัน 5 คืน TG เริ่ม 64,900 สิงหาคม - ตุลาคม 2562
AGS - ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ แสงเหนือ RUSSIA AURORA HUNTING MOSCOW ZAGORSK GOLDEN RING 8 วัน 5 คืน W5 ธันวาคม 2562
ASM - ทัวร์รัสเซีย Super Cool Aurora Russia เที่ยว 3 เมือง มอสโคว์ มูร์มันสค์ ซากอร์ส ตามล่าแสงเหนือ 7 วัน 5 คืน TG พฤศจิกายน - ปีใหม่ 2563
A5B - ทัวร์รัสเซีย RUSSIA AURORA HUNTING รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ตามล่าแสงเหนือ 9 วัน 7 คืน ปีใหม่ 2563
A5B - ทัวร์รัสเซีย Siberian Husky, Reindeer and Aurora Hunting ตามล่าแสงเหนือ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินแอร์ไชน่า (CA)
 


add line teamtravel
   line@ teamtravel 

ทัวร์รัสเซีย แสงเหนือทัวร์รัสเซีย ตามล่าแสงเหนือ 2019  เยือนเมืองมอสโคว์ เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย ศูนย์กลางทั้งทางเศรษฐกิจ การเงิน และการศึกษา
ชม พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ถ่ายรูปแลนด์มาร์คที่ วิหารเซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักกันในนามโดมหัวหอม ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันสวยงามและตื่นตาตื่นใจกับการล่าแสงเหนือ Aurora ชม พิพิธภัณฑ์แอร์มิทาช ที่เก็บรวมรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลก ชม พระราชวังแคทเธอรีน (CATHERINE PALACE) อิสระช้อปปิ้ง OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA พิเศษ!! ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด!!!! พิเศษ ตุ๊กตาแม่ลูกดก matryoshka ท่านละ1 ชิ้น
วันเดินทาง :   16-22, 23-29, 30 ม.ค. - 5 ก.พ./ 13-19, 20-26 ก.พ./ 27 ก.พ.- 5 มี.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มที่ :    69,900   บาท
สายการบินThai Airways (TG)
Code:   AIT-RUS-TG201-7D5N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์รัสเซีย

russia tour39ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 3 คืน วิหารเซนต์บาซิล จัตุรัสอดง พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังแคทเธอรีน นั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsan พิเศษ! ชมโชว์ละครสัตว์ พิเศ!! ทานอาหาร ชมวิว Panorama ที่ตึก Ostankino Tower
วันเดินทาง : 06-12, 13-19, 20-26 ธ.ค.62 // 26 ธ.ค.-01 ม.ค., 28 ธ.ค.-03 ม.ค., 29 ธ.ค.-04 ม.ค.63 // 20-26 ก.พ.63
ราคาทัวร์เริ่มที่55,900  บาท
สายการบินAEROFLOT (SU)
Code: ABI-DME007-7D3N-SU

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์รัสเซีย

russia tour36ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เมอมังค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 6 คืน วิหารเซนต์บาซิล จัตุรัสแดง ชมฟาร์มฮัสกี้ Sami Village พระราชวังฤดูหนาว โบสถ์หยดเลือด พระราชวังแคทเธอรีน สัมผัสบรรยาการศทะเลขั้วโลกเหนือ Teliberka ตามล่าหาแสงเหนือ AUROLAR HUNTING นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน ขับ SnowMobile พิเศษ! ชมโชว์ละครสัตว์
วันเดินทาง : 05-12, 14-31 ธ.ค.62 // 08-15 ม.ค.63 // 06-13, 20-27 ก.พ.63
ราคาทัวร์เริ่มที่72,900  บาท
สายการบินAEROFLOT (SU)
Code: ABI-DME09-8D6N-SU

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย แสงเหนือทัวร์รัสเซีย Perfect russia ตอน summer อากาศดี๊ดี 7 วัน 5 คืน SU
Highlight : พระราชวังเครมลิน , พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ , จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล , ละครสัตว์รัสเซีย , ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล , มหาวิหารเซนต์ไอแซค , พระราชวังฤดูร้อน (ปีเตอร์ฮอฟ) , พระราชวังแคทเธอรีน , พระราชวังฤดูหนาว  (พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ)

วันเดินทางวันที่ : 15-21 มิ.ย. / 11-17 ก.ย. / 13-19 ก.ค. / 8-14 ส.ค.62 (วันแม่)
ราคาทัวร์เริ่มที่ :  62,900 - 64,900  บาท
สายการบินAEROFLOT (SU)
Code:  AHR-russia-7D5N-SU

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย บินตรงทัวร์รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก เที่ยวเมืองพุชกิ้น ชมพระราชวังแคทเธอรีนที่งดงามที่สุด ล่องเรือแม่น้ำเนวาในนครเซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ชมละครสัตว์ชื่อดังก้องโลกชมพระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจและโบสถ์เซ้นต์ไอแซค จัตุรัสแดง-พระราชวังเครมลินและสถานีรถไฟใต้ดินที่งดงาม ถ่ายรูปวิหารเซนต์บาซิล โบสถ์เซ้นต์เซเวียร์ ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุมและตลาดสินค้าพื้นเมือง
วันเดินทาง7-13, 21-27 ก.ย./ 12-18, 23-29 ต.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มที่ :    57,900  บาท
สายการบินAeroflot (SU)
Code:   A1-DME-7D5N-SU

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย ชมแสงเหนือทัวร์รัสเซีย ล่าแสงเหนือ มอสโคว์ มูร์มันสค์ เข้าชม “พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่” ซึ่งรวบรวมสมบัติที่ล้ำค่าในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 สัมผัสความงดงามทางธรรมชาติของแสงเหนือ ณ เมืองมูร์มันสค์ เข้าชมพิพิธภัณฑ์ทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ สนุกสนานกับการขับสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน
วันเดินทาง18-24 พ.ย. // 25 พ.ย.-01 ธ.ค.// 02-08, 04-10, 07-13 ธ.ค.62
ราคาทัวร์ เริ่มที่68,900 บาท
สายการบินThai Airways (TG)
Code:     AWC-DME-7D5N-TG
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูกทัวร์รัสเซีย ปีใหม่ 2019 เมืองมอสโคว์ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ถนนอารบัต เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ เมืองมอสโคว์ ตลาดอิสไมโลโว่ ชมการแสดงละครสัตว์ จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์ บาซิล  หอนาฬิกาซาวิเออร์ ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน สถานีรถไฟความเร็วสูง เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก เมืองพุชกิน พระราชวังแคทเทอรีน เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ โบสถ์หยดเลือด ป้อมปีเตอร์ และ ปอล มหาวิหารเซนต์ ไอแซค ถนนเนฟกี้
วันเดินทาง10-14, 13-17, 16-20, 25-29 ก.ค./ 8-12 ส.ค./ 4-8, 11-15, 14-18, 18-22 ก.ย./ 9-13, 10-14, 12-16, 16-20, 23-27, 26-30 ต.ค./ 6-10 พ.ย.62
ราคาทัวร์ เริ่มที่29,999 - 32,999 บาทบาท
สายการบินQatar Airways (QR)
Code:   A2-DME10-8D5N-QR

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย แสงเหนือ ปีใหม่ 2020ทัวร์รัสเซีย ตามล่าแสงเหนือเต็มอิ่ม | นั่งรถสุนัขลากเลื่อนและกวางลากเลื่อน | พระราชวังเครมลิน | พิพิธภัณฑ์อวกาศ | ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ | ชมโชว์พระราชวังนิโคลัส| ขับขี่สโนว์โมบิล| เข้าชมพระราชวังฤดูหนาว | เนินเขาสแปร์โรว์ | ชมพิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร์ | ชมอนุสาวรีย์อโลชา | หมู่บ้านซามิ | ชมพระราชวังแคทเธอรีน | ชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองของชาวรัสเซีย ในพระราชวังนิโคลัส | ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล | ชมมหาวิหารเซนต์ไอแซค | พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ | โบสถ์หยดเลือด | ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค | ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ | จัตุรัสแดง | วิหารเซนต์บาซิล ห้างสรรพสินค้ากุม
วันเดินทาง : 23 พ.ย.-01 ธ.ค.62 // 09-17, 18-26 ธ.ค.62 // 26 ธ.ค.-03, 28 ธ.ค.-05 ม.ค., 30 ธ.ค.-07 ม.ค.63
ราคาทัวร์ เริ่มที่79,900 บาท
สายการบินThai Airways (TG)
Code:  A5B-DME-9d7N-TG017

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย แสงเหนือ ปีใหม่ 2020ทัวร์รัสเซีย แสงเหนือ ปีใหม่ 2563 มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ถนนอารบัต เมืองมูร์มันสค์ ชมปรากฎการณ์แสง ออโรร่า หมู่บ้านซามี่ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์เรือทำลายนํ้าแข็งพลัง นิวเคลียร์ เมืองมอสโคว์  พระราชวังเครมลิน  มหาวิหารอัสสัมชัญ มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์ บาซิล หอนาฬิกาซาวิเออร์ ห้างสรรพสินค้ากุม อนุสรณ์สถานเลนิ ชมการแสดงละครสัตว์ DIY ตุ๊กตาแม่ลูกดก - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ สวนโคโลเมนสโกเย ห้างเวกัส
วันเดินทาง20-26 พ.ย./ 27 พ.ย.-3 ธ.ค./ 4-10, 7-13, 9-15, 14-20, 18-24, 21-27, 25-31 ธ.ค./ 28 ธ.ค.- 3 ม.ค./ 30 ธ.ค.- 5 ม.ค./ 1-7 ม.ค.63
ราคาทัวร์ เริ่มที่63,999 - 75,999 บาท
สายการบินThai Airways (TG)
Code:  A2-DME01-7D5N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย แสงเหนือ ปีใหม่ 2020ทัวร์รัสเซีย บินตรง มอสโคว์ - เมอร์มรังส์ วิหารเซนต์บาซิล จัตุรัสแดง นั่งรถเทียมกวางเรียนเดียร์ลากเลื่อน ชมฟาร์มฮัสกี้ Sami Village สัมผัสบรรยากาศทะเลขั้วโลกเหนือ Teriberka รับประทานอาหารสุดหรู ร้าน Turandot Restaurant ชมเรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน ตามล่าหาแสงเหนือ Aurora Hunting ชมโขว์ละครสัตว์ Circus พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ พระราชวังเครมลิน ห้ามสรรพสินค้ากุม พิเศษ!! เมนูขาปูยักษ์ Kamchatka และซีฟู้ด
วันเดินทาง : 04-09, 12-17 ธ.ค.62 // 30 ม.ค.-04 ก.พ.63 // 14-19, 20-25 ก.พ.63
ราคาทัวร์ เริ่มที่65,900 บาท
สายการบิน : Aeroflot Russian Airlines (SU)
Code:  ABI-DME051-6D4N-SU

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย มหาวิหารเซนท์ไอแซค ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก บินตรงการบินไทย ยือนเมืองหลวงศูนย์กลางของประเทศ เมืองมอสโคว์ นำท่านเข้าชมพระราชวังเครมลินเป็นสถานที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองเคยเป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ เข้าชมเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ที่ตกแต่งด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว และหินอ่อน เดินทางไปยังเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก โดยนั่งรถไฟด่วน SAPSAN ถ่ายรูปกับสิ่งก่อสร้างแรกของเมือง St.Petersburg ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลก ถ่ายรูปกับ พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบ  บาร็อค และนีโอคลาสิค ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ วิหารที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียและสูงที่สุดในโลก อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA
วันเดินทาง18-23, 25-30 ก.ย./ 9-14 ต.ค.62
ราคาทัวร์ เริ่มที่58,900 บาท
สายการบินThai Airways (TG)
Code:   AIT-DME-7D5N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย 2019ทัวร์รัสเซีย บินตรง การบินไทย ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ สถานีรถไฟความเร็วสูง เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก วิหารเซนต์ไอแซค ป้อมปิเตอร์ และปอล พระราชวังฤดูร้อน หรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ โบสถ์หยดเลือด ล่องเรือแม่น้ำเนวาฉลองฤดูกาล White Night สถานีรถไฟความเร็วสูง เมืองมอสโคว์  จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล  ห้างสรรพสินค้า GUM ถนนอาร์บัตสตรีท ชมการแสดงละครสัตว์ พระราชวังเคลมลิน โบสถ์อัสสัมชัญ พิพิธภัณฑ์อเมอรี่แชมเบอร์
วันเดินทาง8-13, 20-25 มิ.ย./ 6-11, 25-30 ก.ค.62
ราคาทัวร์ เริ่มที่55,900 - 58,900 บาทบาท
สายการบินThai Airways (TG)
Code:   AHR-RUS-8D5N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์รัสเซีย

russia tour team03ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ พระราชวังเครมลิน การแสดงละครสัตว์ บินภายในสู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังเปโตรวาเรส พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ชมความงดงามของนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังฤดูหนาว ชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ เมืองปีเตอร์ฮอฟ เมืองTsarskoye Selo หรือ เมืองพุชกิ้น ชมพระราชวังแคทเธอรีน มหาวิหารเซนต์ไอแซค ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล ชมห้างสรรพสินค้ากุม ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค
วันเดินทาง11 – 18 ธ.ค. 62// 24 – 31 ธ.ค. 62    
ราคาทัวร์เริ่มที่ :    54,900.-    บาท
สายการบิน : AIR CHINA (CA)
Code:  A5B-SVO-8D5N-CA002

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์รัสเซีย

หมวดหมู่รอง

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO สุดโรแมนติก...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO สุดโรแมนติก ฉลองคริสต์มาส 6 วัน 4 คืนหุบเขานรก , นั่งกระเช้าชมเมืองฯ...

ทัวร์ฮอกไกโด ชมใบไม้เปลี่ยนสี ซัปโปโร...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO AUTUMN ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สะพานฟุตามิ” สะพานสีแดงที่ทอดข้ามแม้น้ำโทโยฮิระท่ามกลางใบไม้เปลี่ยนสี ชมใบไม้เปลี่ยนสี “ถนนต้นแปะก๊วย ณ...

ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี ซัปโปโร...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO AUTUMN ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สะพานฟุตามิ สะพานสีแดงที่ทอดข้ามแม้น้ำโทโยฮิระท่ามกลางใบไม้เปลี่ยนสี ชมใบไม้เปลี่ยนสี ถนนต้นแปะก๊วย ณ...

ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี ...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO AUTUMN ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี โนโบริเบทสึ หุบเขานรก จิโกกุดานิ สวนหมีโชวะ...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO TAKAYAMA ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (ยาวปายยย) 5 วัน 3...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO AUTUMN...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO AUTUMN หลงรัก โจซังเค ในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี 6 วัน 4 คืนฟุราโนะ...

ทัวร์ฮอกไกโด เที่ยวเหนือ จรดใต้...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด หน้าหนาว วันซัปโปโร (ชิโทเซ่) โนโบริเบ็ตสึ หุบเขานรกจิโกกุดานิ เมืองฮาโกดาเตะ ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ-โกดังอิฐแดง...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืนหุบเขานรก , นั่งกระเช้าชมเมืองฯ ,...

ทัวร์ญี่ปุ่น GOLDEN ROUTE...

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า วัดคิโยมิสึ / วัดปราสาทเงินงินคาคุจิ / ศาลเจ้าฟูจิมิอินาริ / หมู่บ้านชิราคาวาโกะ /...

ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี เกียวโต...

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายามา ใบไม้เปลี่ยนสี 2019 โอซาก้า สะพานโทเกทสึเคียว สวนป่าไผ่อาราชิยาม่า ปราสาททอง...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ASAHIKAWA...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ASAHIKAWA 5D3N ซุปตาร์ ใบไม้เปลี่ยนสี หวานเย็น (XJ119)โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)ฮอกไกโด...

ทัวร์ฮอกไกโด ปีใหม่ HOKKAIDO...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ปีใหม่ 2563 ที่ราบสูงนันไต ทะเลสาบน้ำแข็ง หมู่บ้านไอนุ อะกัง จุดชมวิวทะเลสาบอะกัง...

«
»