วันเสาร์, 25 พฤษภาคม 2562

รวมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ 2019 / 2562 บินตรง ราคาถูก เที่ยวรัสเซีย ฤดูพระอาทิตย์เที่ยงคืน ทัวร์มอสโคว์ เซนปีเตอร์เบิร์ก ซากอส บินตรง การบินไทย แพคเกจทัวร์ รัสเซีย แสงเหนือ เที่ยวมอสโคว์ โปรโมชั่น รัสเซีย Aurora แสงเหนือ

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ทัวร์รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ทัวร์รัสเซีย ล่าแสงเหนือ


รวมทัวร์รัสเซียทุกเส้นทาง ดาวนโหลดรายละเอียดโปรแกรมจากชื่อโปรแกรมได้เลยค่ะ

เดินทาง มิถุนายน - ธันวาคม 2562

AHR - ทัวร์รัสเซีย Perfect russia ตอน summer อากาศดี๊ดี 7 วัน 5 คืน บินตรง SU กรกฎาคม - สิงหาคม 2562
AHR - ทัวร์รัสเซีย Perfect russia ตอน autumn ใบไม้เปลี่ยนสี ส้วยสวย 7 วัน 5 คืน บินตรง SU ตุลาคม 2019
A1 - ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ - เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พุชกิ้น Highlight Russia 3 Cities 7 วัน 5 คืน บินตรง SU กันยายน - ตุลาคม 2562
ABI - ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์ Russia White Night 6 วัน 4 คืน ฤดูแห่งพระอาทิตย์เที่ยงคืน บินตรง TG กรกฎาคม 2562
A9 - ทัวร์รัสเซีย 2019 มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 8 วัน 5 คืน วันหยุดปิยะ วันหยุดวันพ่อ QR กันยายน - ธันวาคม 2562
A1- ทัวร์รัสเซีย ล่าแสงเหนือ Northern Light Explorer 8 วัน บินตรง SU พฤศจิกายน - ธันวาคม 2019
ACT - ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน EK ราคาเริ่ม 57,900 มิถุนายน - ตุลาคม 2562 (EK002)
AGS - ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน W5 ราคาเริ่ม 37,999 มิถุนายน - ตุลาคม 2562 ((VKO02)
AGS - ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส RUSSIA MOSCOW ZAGORSK 6 วัน 3 คืน W5 มิถุนายน - ตุลาคม 2562 (VKO01)
ACT - ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน EK ราคาเริ่ม 37,900 พฤษภาคม - ตุลาคม 2562 (EK001A)
ABI - ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์..RUSSIA มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน EK ราคาเริ่ม 55,900 กรกฎาคม - กันยายน 2019 (DME03)
ABI - ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์...รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน QR ราคาเริ่ม 52,900 มิถุนายน - กันยายน 2019 (DME03)
A2 - ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม [เลสโก ช็อคโกแลตปั่น] 6 วัน 3 คืน EY ราคาเริ่ม 33,900 กรกฎาคม - พฤศจิกายน 2019 (DME05)
A2- ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม [เลสโก ช็อคโกแลตเปลี่ยนสี] 6 วัน 3 คืน EY ราคาเริ่ม 33,900 กันยายน - ตุลาคม 2019 (DME06)
A5B - ทัวร์รัสเซีย VDNKH PAVILLION AND MOSCOW ZAGOSK รัสเซีย [มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส] 6 วัน 3 คืน (EK) ราคาเริ่ม 35,900 มิถุนายน - ตุลาคม 2562
A5B - ทัวร์รัสเซีย มอสโคว ซากอส ล่องเรือแม่น้ำ Moskva 5 วัน 3 คืน บินตรง TG ราคา 41,900 สิงหาคม - พฤศจิกายน 2019
A5B - ทัวร์รัสเซีย CLASSIC RUSSIA รัสเซีย มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน บินตรง TG ราคาเริ่ม 55,900 กรกฎาคม - พฤศจิกายน 2562
A2 - ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก [เลสโก ไฮไลท์เปลี่ยนสี] 7 วัน 5 คืน บินตรง TG ราคาเริ่ม 57,999 กันยายน - ตุลาคม 2562 (DME03)
 


add line teamtravel
   line@ teamtravel 

ทัวร์รัสเซีย แสงเหนือทัวร์รัสเซีย Perfect russia ตอน summer อากาศดี๊ดี 7 วัน 5 คืน SU
Highlight : พระราชวังเครมลิน , พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ , จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล , ละครสัตว์รัสเซีย , ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล , มหาวิหารเซนต์ไอแซค , พระราชวังฤดูร้อน (ปีเตอร์ฮอฟ) , พระราชวังแคทเธอรีน , พระราชวังฤดูหนาว  (พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ)

วันเดินทางวันที่ : 15-21 มิ.ย. / 11-17 ก.ย. / 13-19 ก.ค. / 8-14 ส.ค.62 (วันแม่)
ราคาทัวร์เริ่มที่ :  62,900 - 64,900  บาท
สายการบินAEROFLOT (SU)
Code:  AHR-russia-7D5N-SU

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย บินตรงทัวร์รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก เที่ยวเมืองพุชกิ้น ชมพระราชวังแคทเธอรีนที่งดงามที่สุด ล่องเรือแม่น้ำเนวาในนครเซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ชมละครสัตว์ชื่อดังก้องโลกชมพระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจและโบสถ์เซ้นต์ไอแซค จัตุรัสแดง-พระราชวังเครมลินและสถานีรถไฟใต้ดินที่งดงาม ถ่ายรูปวิหารเซนต์บาซิล โบสถ์เซ้นต์เซเวียร์ ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุมและตลาดสินค้าพื้นเมือง
วันเดินทาง7-13, 21-27 ก.ย./ 12-18, 23-29 ต.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มที่ :    57,900  บาท
สายการบินAeroflot (SU)
Code:   A1-DME-7D5N-SU

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย 2019ทัวร์รัสเซีย บินตรง การบินไทย ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ สถานีรถไฟความเร็วสูง เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก วิหารเซนต์ไอแซค ป้อมปิเตอร์ และปอล พระราชวังฤดูร้อน หรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ โบสถ์หยดเลือด ล่องเรือแม่น้ำเนวาฉลองฤดูกาล White Night สถานีรถไฟความเร็วสูง เมืองมอสโคว์  จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล  ห้างสรรพสินค้า GUM ถนนอาร์บัตสตรีท ชมการแสดงละครสัตว์ พระราชวังเคลมลิน โบสถ์อัสสัมชัญ พิพิธภัณฑ์อเมอรี่แชมเบอร์
วันเดินทาง8-13, 20-25 มิ.ย./ 6-11, 25-30 ก.ค.62
ราคาทัวร์ เริ่มที่55,900 - 58,900 บาทบาท
สายการบินThai Airways (TG)
Code:   AHR-RUS-8D5N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย ปีเตอร์ฮอฟทัวร์รัสเซีย บินตรง สงกรานต์ เมืองมอสโคว์ จุดชมวิวสแปโร่ฮิลล์ พระราชวังเครมลิน มหาวิหารอัสสัมชัญ มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์ บาซิล หอนาฬิกาซาวิเออร์ ห้างสรรพสินค้ากุม อนุสรณ์สถานเลนิน เมืองมอสโคว์ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ ถนนอารบัต ชมโชว์ละครสัตว์ สถานีรถไฟความเร็วสูง เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก เมืองพุชกิน พระราชวังแคทเทอรีน เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ถนนเนฟกี้ มหาวิหารเซนต์ ไอแซค เมืองมอสโคว์
วันเดินทาง :   22-29 ก.ย./ 2-9, 20-27 ต.ค./ 28 ต.ค.- 4 พ.ย./ 20-27 พ.ย./ 24 พ.ย.- 1 ธ.ค./ 3-10 ธ.ค.62
ราคาทัวร์ เริ่มที่53,500 - 54,500 บาท
สายการบิน :   Qatar Airway (QR)
Code:   A9-DME-8D5N-QR

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย มหาวิหารเซนต์ไอแซค ทัวร์รัสเซีย 2019 Russia - Moscow - ST.Petersburg เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) เมืองซากอร์สได้เป็นที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ตื่นเต้นกับพิพิธภัณฑ์อวกาศ ที่แสดงถึงความล้ำ หน้าทางด้านเทคโนโลยีอวกาศของรัสเซีย เยือนพระราชวังเปโตรวาเรส (Peterhof Palace) ที่งดงาม เข้าชมพระราชวังยูซูปอฟ (Yusupov Palace) สถานที่วางยาและวางแผนสังหารรัสปูติน ชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองของชาวรัสเซียในพระราชวังนิโคลัส  ชิมว้อดก้า, ไข่ปลาคาร์เวียร์ รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์ (Dinner Cruise by Radisson Blu)
วันเดินทาง :  1-9, 8-16, 15-23, 22-30 มิ.ย./ 29 มิ.ย.-7 ก.ค./ 13 -21 ก.ค./ 10 -18, 17-25 ส.ค./ 2-10, 21-29 ก.ย./ 12 -20,19 -27 ต.ค./ 23 พ.ย. - 1 ธ.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   69,900 - 72,900  บาท
สายการบินThai Airways (TG)
Code:     A5B-RUS-9D6N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย ล่าแสงเหนือ 2019ทัวร์รัสเซีย ล่าแสงเหนือ 2562 มอสโคว์ Moscow เมืองหลวงของสหพันธรัฐรัสเซีย และมีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่และยาวนาน เมอร์มังส์ Murmansk เมืองท่าทางตอนเหนือของรัสเซีย ตั้งอยู่บริเวณอ่าวโคลา Kola Bay เป็นเมืองที่อยู่ติดกับประเทศ ฟินแลนด์และนอร์เวย์ ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สำคัญในการมุ่งหน้าสู่เขตอาร์คติก และเป็นสถานที่ที่ สามารถชมปรากฏการณ์ธรรมชาติแสงเหนือ เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญและยังเป็นเมืองหลวงเก่าของสหพันธรัฐรัสเซีย ตั้งแต่สมัยของพระเจ้า St.Petersberg  ปีเตอร์มหาราช ที่นำความเจริญมาสู่ประเทศรัสเซียแบบยุคใหม่ พุชกิ้น Pushkin เมืองที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของประเทศหลายๆ แห่ง ไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ พระราชวัง สวนสาธารณะ และอื่นๆ อีกมากมาย
วันเดินทาง23-30 พ.ย./ 3-10 ธ.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   77,500  บาท
สายการบินAeroflot (SU)
Code:     A1-DME-6D4N-SU
    
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย ล่าแสงเหนือทัวร์รัสเซีย Perfect russia ตอน autumn ใบไม้เปลี่ยนสี ส้วยสวย 7 วัน 5 คืน SU
Highlight : พระราชวังเครมลิน , พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ ,จัตุรัสแดง , วิหารเซนต์บาซิล , ละครสัตว์รัสเซีย , ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล , มหาวิหารเซนต์ไอแซค , พระราชวังฤดูร้อน (ปีเตอร์ฮอฟ) , พระราชวังแคทเธอรีน , พระราชวังฤดูหนาว (พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ) , ล่องเรือแม่น้ำเนวา , เรือรบหลวงออโรร่า , มหาวิหารคาซาน , โบสถ์หยดเลือด , เนินเขาสแปร์โร่

วันเดินทาง :    วันที่ : 17-23 , 22-28 ต.ค. 62
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   62,900  บาท
สายการบินAEROFLOT (SU)
Code:    AHR-russia-7D5N-SU

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย 2019ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มอสโคว์ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ อารบัท พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ โบสถ์อัสสัมชัญ ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ หอระฆังพระเจ้าอีวาน สแปร์โร่ฮิลล์ รัส เซี่ยนเซอร์คัส สถานีรถไฟใต้ดิน ตลาดอิสมายลอฟกี้ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล หอนาฬิกาซาวิเออร์ ห้างสรรพสินค้ากุม ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โบสถ์หยดเลือด พระราชวังฤดูหนาว
พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล กาล่าดินเนอร์ พร้อมการแสดงพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัสพระราชวังแคทเธอรีน มหาวิหารเซนต์ไอแซค Pulkovo Outlet Village       

ราคาทัวร์เริ่มที่ :   57,900 บาท
วันเดินทาง :  12-19, 14-21, 21-28 มิ.ย./ 10-17, 11-18, 24-31 ก.ค./ 26 ก.ค.-2 ส.ค./ 7-14, 9-16 ส.ค./ 4-11, 18-25 ก.ย./ 27 ก.ย.- 4 ต.ค./ 2-9, 9-16, 10-17, 11-18, 15-22, 16-23, 19-26, 22-29 ต.ค.62 

สายการบิน สายการบินเอมิเรตส์ (EK)
Code:     ACT-DME-EK002-8D5N-EK

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย แสงเหนือ ปีใหม่ 2562ทัวร์รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (เลสโก ไฮไลท์เปลี่ยนสี) 7 วัน 5 คืน TG (ZDME03) ก.ย. - ต.ค.62
เมืองมอสโคว์ , สถานีรถไฟความเร็วสูง , เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก , เมืองพุชกิน , พระราชวังแคทเทอรีน , ป้อมปีเตอร์ และ ปอล, พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ , พระราชวังฤดูหนาว , พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ , โบสถ์หยดเลือด , ถนนเนฟกี้, มหาวิหารเซนต์ ไอแซค , สถานีรถไฟความเร็วสูง , เมืองมอสโคว์ , DIY ตุ๊กตาแม่ลูกดก , พระราชวังเครมลิน , มหาวิหารอัสสัมชัญ , มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล , ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ , ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ , พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ , จัตุรัสแดง , มหาวิหารเซนต์ บาซิล , หอนาฬิกาซาวิเออร์ , ห้างสรรพสินค้ากุม , อนุสรณ์สถานเลนิน , ถนนอารบัต , การแสดงละครสัตว์ , สวนโคโลเมนสโกเย , สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ , มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์

วันเดินทาง :  วันที่ 11 - 17, 14 - 20, 18 - 24 ก.ย., 25 ก.ย. - 01 ต.ค., 28 ก.ย. - 04 ต.ค. / 09 - 15, 12 - 18, 14 - 20, 16 - 22 ต.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   57,999  บาท
สายการบิน :  Thai Airways (TG)
Code :  N2-(ZDME03)-7D5N-TG
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ 2019ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ 2562  เมืองมอสโคว์  มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ ถนนอารบัตเมืองมอสโคว์ พระราชวังเครมลิน มหาวิหารอัสสัมชัญ มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ ห้างสรรพสินค้ากุม อนุสรณ์สถานเลนิน ถ่ายรูปกับสุนัขฮัสกี้ ขี่สุนัขลากเลื่อน เมืองซาร์กอร์ส โบสถ์อัสสัมชัญ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ โบสถ์ทรินิตี้ เมืองมอสโคว์ ตลาดอิสไมโลโว่  จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ พิพิธภัณฑ์อวกาศ เมืองมอสโคว์ โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม ห้างเวกัส เมกะ สโตร์
วันเดินทาง3-10, 10-17, 17-24 มิ.ย./ 15-22 ก.ค./ 29 ก.ค.-5 ส.ค./ 12-19 ส.ค./ 26 ส.ค.-2 ก.ย./ 9-16, 16-23 ก.ย./ 7-14 ต.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มที่  37,999 - 41,999  บาท
สายการบิน :  MAHAN AIR (W5)
Code:  AGS-CKO02-8D5N-W5

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย ซากอสทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ สงกรานต์ 2019  เมืองมอสโคว์ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ ถนนอารบัต เมืองซาร์กอร์ส โบสถ์อัสสัมชัญ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์  โบสถ์ทรินิตี้ เมืองมอสโคว์ ตลาดอิสไมโลโว่ พระราชวังเครมลิน มหาวิหารอัสสัมชัญ มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์  ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์  จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์ บาซิล หอนาฬิกาซาวิเออร์ ห้างสรรพสินค้ากุม อนุสรณ์สถานเลนิน จุดชมวิว สแปโรฮิลล์  พิพิธภัณฑ์อวกาศ เมืองมอสโคว์ โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม เมืองมอสโคว์  ห้างเวกัส เมกะ สโตร์
วันเดินทาง3-9, 11-17 เม.ย./ 29 เม.ย. -5 พ.ค./ 8-14, 15-21, 22-28 พ.ค./ 5-11  มิ.ย./ 27 มิ.ย. -3 ก.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มที่  36,888 - 4,888  บาท
สายการบินSingapore Airline (SQ)
Code:  A2-DME14-7D4N-SQ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ 2019ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอส 2562  สแปร์โร่ฮิลล์  มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ สถานีรถไฟใต้ดิน ถนนอารบัต เมืองซากอร์ส โบสถ์อัสสัมชัญ โบสถ์ทรินิตี้ ตลาดอิสไมโลโว่ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์ บาซิล ห้างกุม
วันเดินทาง8-13, 15-20 มิ.ย./ 29 มิ.ย. -4 ก.ค./ 6-11, 13-18 ก.ค./ 27 ก.ค. -1 ส.ค./ 10-15, 17-22 ส.ค./ 7-12, 12-17, 21-26 ก.ย./ 5-10 ต.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มที่  27,999 - 31,999  บาท
สายการบิน :  MAHAN AIR (W5)
Code:  AGS-VKO01-6D3N-W5

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กทัวร์รัสเซียร์ 2019 มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก  เมืองมอสโคว์ ล่องเรือแม่น้ำมอสกาว่า สถานีรถไฟความเร็วสูง เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก เมืองพุชกิน พระราชวังแคทเทอรีน ป้อมปีเตอร์ และ ปอล เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ โบสถ์หยดเลือด ถนนเนฟกี้ มหาวิหารเซนต์ ไอแซค สถานีรถไฟความเร็วสูง เมืองมอสโคว์ เมืองมอสโคว์ พระราชวังเครมลิน มหาวิหารอัสสัมชัญ มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์ บาซิล หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม อนุสรณ์สถานเลนิน ถนนอารบัต จุดชมวิว สแปโรฮิลล์- สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
วันเดินทาง1-7, 5-11, 8-14, 12-18, 15-21, 19-25, 22-28 มิ.ย./ 26 มิ.ย. -2 ก.ค./ 14-20 ส.ค./ 28 ส.ค.-3 ก.ย./ 4-10 ก.ย.62
ราคาทัวร์เริ่มที่  57,999 - 56,999 บาท
สายการบินTHAI AIRWAYS (TG)
Code:  A2-DME02-7D5N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์รัสเซีย

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ASAHIKAWA...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ASAHIKAWA 5D3N ซุปตาร์ ใบไม้เปลี่ยนสี หวานเย็น (XJ119)โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)ฮอกไกโด...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO TAKAYAMA ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (ยาวปายยย) 5 วัน 3...

ทัวร์ฮอกไกโด ทุ่งดอกไม้ เที่ยวเหนือ...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ลาเวนเดอร์ 2019 ฮาโกดาเตะ เมืองโรแมนติก ย่านสถาปัตยกรรมยุโรป โมโตมาจิแบบใกล้ชิด ขึ้นหอคอยชมป้อม 5...

NAGOYA TAKAYAMA มันส์นะจ๊ะ...

ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA TAKAYAMA สัมผัสกับความสวยงามของสะพานคัปปะบาชิสวิตเซอร์แลนด์แห่งญี่ปุ่น ชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะ ท่ามกลางหุบเขาอันมีเอกลักษณ์หลังคาสามเหลี่ยมชิราคาวาโกะ เที่ยวชมด้านหน้าที่ว่าการเมืองเก่าทาคายาม่าและบริเวณสะพานแดงข้ามแม่น้ำกลางเมืองทาคายาม่า ช้อปปิ้งถนนสายซันมาจิ ซูจิ ที่มีฉายาว่า...

XJ114 Hokkaido Hakodate...

ทัวร์ฮอกไกโด ลาเวนเดอร์ 2019 ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน เมืองฮาโกดาเตะ ช้อปปิ้งตลาดเช้า ฮาโกดาเตะ เทศกาลฤดู...

ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี HOKKAIDO...

ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี 2019 เที่ยวเต็มทุกวัน ไม่มีวันอิสระ นั่งกระเช้าชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ ภูเขาคุโรดาเกะและตื่นเต้นบวกโรแมนติกไปกับกระเช้าห้อยขา ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของบ่อน้ำสีฟ้าและน้ำตกริวเซย์กับน้ำตกกิงกะ ชมความสวยงามของหุบเขานรกจิโกกุดานิ ช้อป...

ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้แดง ฮาโกดาเตะ...

ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ใบไม้เปลี่ยนสี 2019 เที่ยวเต็มทุกวันไม่มีวันอิสระ นั่งกระเช้าชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ ภูเขาคุโรดาเกะและตื่นเต้นบวกโรแมนติกไปกับกระเช้าห้อยขา นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวทิวทัศน์เมืองฮาโกดาเตะ ...

ทัวร์ฮอกไกโด หน้าหนาว HOKKAIDO...

ทัวร์ฮอกไกโด ปีใหม่ 2020 ชมความสวยงามของหุบเขานรกจิโกกุดานิ สนุกสนานกับกิจกรรมรูปแบบต่างๆ มากมายภายในลานสกีหิมะเย็นฉ่ำ ช้อป ชิม ชิว คลองโอตารุ...

วร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี HOKKAIDO...

ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี 2019 เที่ยวทุกวันไม่มีอิสระ เยือนดินแดน ใต้สุดของเกาะฮอกไกโด ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน เมืองฮาโกดาเตะ...

ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี AUTUMN...

ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี 2019 ชิโตเซ่ อาซาฮิกาว่า หมู่บ้านราเม็ง อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง น้ำตกกิงกะ ...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO LAVENDER...

ทัวร์ฮอกไกโด ชมทุ่งลาเวนเดอร์ 2019 ฮอกไกโด ฟรีเดย์ เพลิดเพลินใจ อิสระช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม เทศกาลฤดู...

ทัวร์ฮอกไกโด วันแม่ 2562...

ทัวร์ฮอกไกโด 2019 นั่งกระเช้าไฟฟ้า เมืองฮาโกดาเตะ ชมวิวทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่สวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น เที่ยวชมเมืองย่านโมโตมาจิ...

«
»