วันอาทิตย์, 21 ตุลาคม 2561

ล่าแสงเหนือ ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ 2018 / 2561 ราคาถูก เที่ยวรัสเซีย ทัวร์มอสโคว์ เซนปีเตอร์เบิร์ก ซากอส บินตรง การบินไทย แพคเกจทัวร์ รัสเซีย ปีใหม่ 2562 / 2019 แสงเหนือ เที่ยวมอสโคว์ โปรโมชั่น รัสเซีย Aurora แสงเหนือ พฤศจิกายน - มีนาคม 2562

ทัวร์รัสเซีย แสงเหนือทัวร์รัสเซีย ตามล่าแสงเหนือ เยือนเมืองมอสโคว์ เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย ศูนย์กลางทั้งทางเศรษฐกิจ การเงิน และการศึกษา ชม พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ถ่ายรูปแลนด์มาร์คที่ วิหารเซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักกันในนามโดมหัวหอม ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันสวยงามและตื่นตาตื่นใจกับการล่าแสงเหนือ Aurora สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน (Deer sledding) แบบชาวพื้นเมืองซามิ ตื่นเต้นกับการขับสโนโมบิว (Snow mobile) ตะลุยหิมะ ชม พิพิธภัณฑ์แอร์มิทาช ที่เก็บรวมรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลก ชม พระราชวังแคทเธอรีน (CATHERINE PALACE) นำท่านนั่งรถไฟด่วน (Sapsan Train) จากเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg) สู่ เมืองมอสโคว์(Moscow) อิสระช้อปปิ้ง OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA พิเศษ!! ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด
วันเดินทาง :   5-11 พ.ย.61
ราคาทัวร์เริ่มที่ :    66,900   บาท
สายการบินThai Airways (TG)
Code:   AIT-RUS-TG94-7D5N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย แสงเหนือทัวร์รัสเซีย ตามล่าแสงเหนือ บินภายใน 2 ขา เมืองมูรมันสก์ (Murmansk)ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัสเซีย ติดกับฟินแลนด์และนอร์เวย์ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สําคัญในการมุ่งหน้าออกสู่มหาสมุทรอาร์คติก ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ชมพระราชวังเครมลิน เมืองมอสโคว์ 
วันเดินทาง :   1-6, 15-20 ธ.ค.61
ราคาทัวร์เริ่มที่ :    60,900 - 61,900  บาท
สายการบินThai Airways (TG)
Code:   A8-RUS-6D4N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย แสงเหนือทัวร์รัสเซีย ตามล่าแสงเหนือ บินภายใน 2 ขา + นั่งรถไฟความเร็วสูง 1 เที่ยว  เมืองมูร์มันสก์ (Murmansk)ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัสเซีย ติดกับฟินแลนด์และนอร์เวย์ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สําคัญในการมุ่งหน้าออกสู่มหาสมุทรอาร์คติก ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ชมพระราชวังเครมลิน เมืองมอสโคว์ รถไฟฟ้าใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก เที่ยวเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ชมพระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ
วันเดินทาง :   15-20, 22-27 พ.ย./ 6-11 ธ.ค.61
ราคาทัวร์เริ่มที่ :    67,900   บาท
สายการบินThai Airways (TG)
Code:   A8-RUS-6D4N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย มหาวิหารเซนท์ไอแซค ทัวร์รัสเซีย บินตรง การบินไทย มอสโก เนินเขาสแปร์โร่ โบสถ์เซนต์ซาเวียร์ จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล (ถ่ายรูปด้านนอก) ห้างสรรพสินค้ากุม Metro Tours ถนนอารบัต อาหารเย็นบนเรือ Radission Cruise พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ ตลาดอิสไมลอฟ การแสดงละครสัตว์ Train to St.Petersburg โบสถ์หยดเลือด (ถ่ายรูปด้านนอก) มหาวิหารคาซาน (ถ่ายรูปด้านนอก) เรือรบหลวงออโรร่า ถนนเนฟสกี้ พระราชวังฤดูร้อน (ปีเตอร์ฮอฟ) พระราชวังฤดูหนาว (พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ) เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พุชกิ้น พระราชวังแคทเธอรีน  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล  มหาวิหารเซนต์ไอแซค อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช
วันเดินทาง9-16, 22-29 พ.ย./ 30 พ.ย.- 7 ธ.ค./ 11-18 ธ.ค.61
ราคาทัวร์ เริ่มที่67,900 - 71,900 บาทบาท
สายการบินThai Airways (TG)
Code:   AHR-RUS-8D5N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย โบสถ์หยดเลือดทัวร์รัสเซีย ปีใหม่ 2019 อาหารเย็นบนเรือ Radission Cruise พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ จัตุรัสแดง  วิหารเซนต์บาซิล (ถ่ายรูปด้านนอก) ห้างสรรพสินค้ากุม โบสถ์เซนต์ซาเวียร์ ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ การแสดงละครสัตว์ Metro Tours ถนนอารบัต Train to St.Petersburg พระราชวังฤดูร้อน (ปีเตอร์ฮอฟ) พระราชวังฤดูหนาว (พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ) ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล เรือรบหลวงออโรร่า มหาวิหารเซนต์ไอแซค (ถ่ายรูปด้านนอก) โบสถ์หยดเลือด (ถ่ายรูปด้านนอก) ถนนเนฟสกี้ Train to Moscow ตลาดอิสไมลอฟ
วันเดินทาง9-16, 22-29 พ.ย./ 30 พ.ย.- 7 ธ.ค./ 11-18 ธ.ค.61
ราคาทัวร์ เริ่มที่67,900 - 71,900 บาทบาท
สายการบินThai Airways (TG)
Code:   AHR-RUS-8D5N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย มหาวิหารเซนท์ไอแซค ทัวร์รัสเซีย บินตรง การบินไทย ปีใหม่ 2562 เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม  เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ นำท่านสู่เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg) เมืองของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชด้วยรถไฟด่วน(Sapsan Train) เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น เยือนพระราชวังเปโตรวาเรส (Peterhof Palace) ที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ำพุ  พิเศษเมนู  ไข่ปลาคาร์เวียร์และว้อดก้า ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด พิเศษรถไฟตู้นอนระดับเฟิร์สคลาส จากเซนท์ปีเตอร์เบิร์กสู่มอสโคว์
วันเดินทาง1-7, 8-14, 12-18, 15-21, 22-28 ก.ย., 29 ก.ย.-5 ต.ค./ 6-12, 10-16, 17-23, 20-26, 24-30 ต.ค. , 27 ต.ค.-2 พ.ย,/ 31 ต.ค.-6 พ.ย./ 3-9, 14-20, 17-23 , 24-30 พ.ย., 28 พ.ย.-4 ธ.ค./ 8-14, 12-18, 15-21, 19-25, 22-28, 24-30 ธ.ค./ 26 ธ.ค.-1 ม.ค. 62, 29 ธ.ค.-4 ม.ค. 62, 31 ธ.ค.-6 ม.ค.62
ราคาทัวร์ เริ่มที่63,900 - 77,900 บาทบาท
สายการบินThai Airways (TG)
Code:   A5-RUS-7D-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย ปีเตอร์ฮอฟทัวร์รัสเซีย บินตรง การบินไทย เที่ยวทั้งมอสโคว์ และ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ชมเมืองมอสโคว์ จัตุรัสแดง รถไฟฟ้าใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก เข้าชมพระราชวังเครมลิน ต้นกำเนิดของประวัติศาสตร์รัสเซีย ชมละครสัตว์อันเลื่องชื่อของรัสเซีย (Russian Circus) เที่ยวเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ
วันเดินทาง18-23 ต.ค./ 1-6, 15-20, 22-27 พ.ย./ 22 พ.ย.-4 ธ.ค./ 6-11 ธ.ค.61
ราคาทัวร์ เริ่มที่55,900 - 64,900 บาทบาท
สายการบินThai Airways (TG)
Code:   A8-RUS-6D-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย ทัวร์มหัสจรรย์ รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก 6 วัน 4 คืน (TG)
ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล   เมืองมอสโคว์ พระราชวังเคลมลิน•โบถส์อัสสัมชัญ•พิพิธภัณฑ์อเมอรี่แชมเบอร์ จัตุรัสแดง •ห้างสรรพสินค้า GUM•ถนนอาร์บัตสตรีท •ชมการแสดงละครสัตว์ สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก• วิหารเซนต์ไอแซค •ป้อมปิเตอร์ และปอล พระราชวังฤดูหนาว •พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ • โบสถ์หยดเลือด • พระราชวังฤดูร้อน หรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองมอสโคว์•ตลาดอิสไมโลโว่
วันเดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   54,900  บาท
สายการบินThai Airways (TG)
Code:     ABI-RUS01-6D4N-TG
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย ทัวร์  HASHTAG RUSSIA MOSCOW ST.PETERBURG 7 วัน 5 คืน [TG]
• บินตรง สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - โดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์  เดินทางโดยสายการบินประจำชาติไทย THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG)  สะสมไมล์ 50%  พร้อมบริการอาหารแบบ FULL SERVICE
ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลับ 30 กิโลกรัม
• พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว พร้อมอาหารเช้า
• ชมโชว์การแสดงพื้นบ้านที่พระราชวังนิโคลัส และชมการแสดงที่โรงละครสัตว์ (Circus)
• เที่ยวครบทุกไฮไลท์ พระราชวังเครมลิน  จัตุรัสแดง  วิหารเซนต์บาซิล  ชมห้างสรรพสินค้ากุม  ห้องอำพัน(แอมเบอร์รูม) พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์  มหาวิหารเซนต์ไอแซค  พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ  โบสถ์หยดเลือด (ภายนอก) ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล  เรือลาดตระเวนอะวโรระ พระราชวังแคทเธอรีน  ถนนอารบัต   เนินเขาสแปร์โรว์  วิหารเซนต์ซาเวียร์
วันเดินทาง : 29 Dec 2018 - 04 Jan 2019
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   69,991  บาท
สายการบินThai Airways (TG)
Code:     ADK-RUS-7D5N-TG    
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์รัสเซีย

russia_tour_team02ทัวร์รัสเซีย  Big...Moscow-Murmansk Northern lights 6 วัน 4 คืน  (TG)
มอสโคว์    จัตุรัสแดง    มหาวิหารเซนต์บาซิล (ถ่ายรูปด้านนอก)   วิหารเซ็นต์ เดอ ซาร์เวีย    พระราชวังเคลมลิน    พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์    นั่งรถไฟความเร็วสูง   เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ-อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช Decembrists’ Square มหาวิหารเซนต์ไอแซค-โบสถ์หยดเลือด บินภายใน    มูรมันสก์    ตามล่าหาแสงเหนือ
เมืองมูรมันสก์   ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้   นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน    วัมูรมันสก์    บินภายใน    มอสโคว์   ถนนอารบัท   สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์    สนามบินโดโมเดโดโว
วันเดินทาง : 1 – 6 พฤศจิกายน 2561 // 15 – 20 พฤศจิกายน 2561 // 22 – 27 พฤศจิกายน 2561 // 29 พ.ย. – 4 ธ.ค. 2561 // 6 - 11 ธ.ค. 2561
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   66,900  บาท
สายการบินThai Airways (TG)
Code:     A8-RUS-6D4N-TG      
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย ทัวร์ยุโรป  รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส  5 วัน 3 คืน  (TG)
•ชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม
•เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace)  ที่ประทับของพระเจ้าซาร์
•ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก
•ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ
•ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel over the Well) ที่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk)   
***ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด***
***ล่องเรือชมความสวยงามสองฝั่งแม่น้ำ Moskva ดื่มด่ำรับบรรยากาศแบบสบายๆ***
วันเดินทาง :  8-12, 22-26 ส.ค. 61 // 5-9, 19-23, 26-30 ก.ย 61 // 7-11, 21-25 พ.ย. 61 // 5-9, 10-14, 12-16, 17-21, 19-23 ธ.ค. 61
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   41,900  บาท
สายการบินThai Airways (TG)
Code:    A5-RUS-5D3N-TG    
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)(RUS03)
•เทือกเขาสแปร์โรว์ฮิล•มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวีย
ตลาดอิสไมโลโว่ •สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์•ล่องเรือแม่น้ำมอสโควา
พระราชวังเคลมลิน•โบถส์อัสสัมชัญ•พิพิธภัณฑ์อเมอรี่แชมเบอร์ • จัตุรัสแดง•มหาวิหารเซนต์บาซิล•
ถนนอาร์บัตสตรีท •การแสดงละครสัตว์
สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก•พระราชวังฤดูหนาว•พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ •โบสถ์หยดเลือด
วิหารเซนต์ไอแซค • ป้อมปิเตอร์และปอล •พระราชวังฤดูร้อนหรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ•รับประทานอาหารเย็น ณ พระราชวังนิโคลัส พร้อมชมการแสดงพื้นบ้านของชาวรัสเซีย
พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์•ชอปปิ้งที่เอาท์เลต วิลเลจ
วันเดินทาง : 7 พ.ย. 61 // 21 พ.ย. 61 // 28 พ.ย. 61
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   57,900  บาท
สายการบิน สายการบินเอมิเรตส์ (EK)
Code:     ABI-RUS03-8D5N-EK
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย สุนัขลากเลื่อนทัวร์รัสเซีย AURORA HUNTER IN RUSSIA 7 วัน 5 คืน (KC) ตามล่าหา แสงเหนือ Northern Lights หรือแสงออโรร่า ที่เมืองมูร์มันสค์ สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพื้นเมือง ณ หมู่บ้านซามิ นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน สนุกตื่นเต้นกับการ ขับรถสโนโมบิล ตะลุยหิมะ ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้ ณ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้ ชม พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ ชมการตกแต่งภายในของ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ แต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา ชม วิหารเซนต์บาซิล โดมประดับประดาสีสันสวยงาม ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย ชม พระราชวังเครมลิน ความยิ่งใหญ่ของระบอบอัตตาธิปไตยของประเทศรัสเซีย ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ วิหารสำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์ ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม, ถนนอารบัต ย่านการค้าสินค้าที่มีชื่อเสียง
วันเดินทาง :     9-15, 16-22, 17-23 พ.ย./ 25 พ.ย. -1 ธ.ค./ 30 พ.ย. - 6 ธ.ค./ 7-13, 9-15 ธ.ค./ 31 ธ.ค.- 6 ธ.ค./ 9-15 ม.ค./ 31 ม.ค.- 6 ธ.ค./ 17-23 ม.ค./ 7-13, 21-27 ก.พ./ 28 ก.พ.- 6 มี.ค./ 3-10 มี.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   52,555 บาท
สายการบินAIR ASTANA (KC)
Code:   ASM-RUS-7D5N-KC

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย สุนัขลากเลื่อนทัวร์รัสเซีย ล่าแสงเหนือ มอสโคว์ ถนนอารบัท สแปร์โร่ฮิลล์-มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ เมืองมูร์มันสค์ ชมปรากกฏการณ์แสงออโรร่า หมู่บ้านซามี่ Husky Sledding สุนัขลากเลื่อน ชมปรากกฏการณ์ แสงออโรร่า มูรมันสค์  พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น เรือทำลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์ มอสโคว์ จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล ห้างสรรพสินค้ากุม พระราชวังเครมลิน-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ โบสถ์อัสสัมชัญ ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ หอระฆัง รัสเซี่ยนเซอร์คัส สถานีรถไฟใต้ดิน ตลาดอิสมายลอฟกี้ ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
วันเดินทาง :    30 พ.ย.-7 ธ.ค./ 5-12 ธ.ค.61 / 17-24 ม.ค./ 29 ม.ค.-5 ก.พ./ 14-21, 20-27 ก.พ./ 27 ก.พ.-6 มี.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   62,900 บาท
สายการบินEmirate  (EK)
Code:   ACT-RUS-8D5N-EK003

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์รัสเซีย

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายามา 2019 เกียวโต ฟูชิมิ อินาริ วัดคิโยมิสึ ดูไฟหมู่บ้าน Nabana...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายามา โอซาก้า เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ วัดคินคะคุจิปราสาททอง นาโกย่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5 วัน 3 คืน (SNOWY) ซุปตาร์...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO HAKODATE...

ทัวร์ฮอกไกโด 2019 อิสระเล่นสกี ณ ลานชิคิไซโนะโอกะ ท่ามกลางหิมะขาวโพลน ถ่ายรูปกับสุนัขลากเลื่อน ฟรี ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO HAKODATE...

ทัวร์ฮอกไกโด อิสระเล่นสกี ณ ลานชิคิไซโนะโอกะ ท่ามกลางหิมะขาวโพลน ถ่ายรูปกับสุนัขลากเลื่อน ฟรี ชมป้อม ดาว โกเรียวคาคุ...

ทัวร์ฮอกไกโด GO HOKKAIDO...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HOKKAIDO 2019 สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกี Snow Mobile เก็บภาพสวยงาม ชัตเตอร์กันรัวรัว...

ทัวร์ฮอกไกโด เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว GO...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO 2019 ชมเทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว ชมโชว์เดินขบวนพาเหรดของนกเพนกวินสุดน่ารัก ณ “สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า”สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกี พิเศษ !!!...

ทัวร์ฮอกไกโด 2019 GO...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE 2019 นั่งกระเช้าไฟฟ้า เมืองฮาโกดาเตะ ชมวิวทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่สวยติดอันดับ 1 ใน...

ทัวร์ฮอกไกโด ปีใหม่ 2019...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE ปีใหม่ 2019 นั่งกระเช้าไฟฟ้า เมืองฮาโกดาเตะ ชมวิวทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่สวยติดอันดับ 1...

ทัวร์ฮอกไกโด เทศกาลเทียนโอตารุ GO...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HOKKAIDO 2019 ชม 3 เทศกาลที่สวยงามไม่แพ้ SNOW FESTIVAL เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว...

ทัวร์ญี่ปุ่น WONDERFUL SNOW...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายามา ชิราคาวาโกะ .นาโกย่า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ UNSEEN...

ทัวร์ฮกไกโด ปีใหม่ 2562...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ปีใหม่ 2019 โนโบริเบทสึ หุบเขานรกจิโกกุดานิ หมู่บ้านนินจาดาเตะจิดาอิมุระ...

«
»