ทัวร์ยุโรป MILAN-AMSTERDAM Tulips Festival อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน (EK) พ.ค.61 (MXP-EK003)
ทัวร์ยุโรป บินตรง Thai Airways
natherland ส่วนเคอเค่นฮอฟ ืทัวร์เนเธอร์แลนด์ หมู่บ้างกังหันลม belgium tour03

ทัวร์ยุโรป MILAN-AMSTERDAM Tulips Festival อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน (EK) มี.ค.-พ.ค.61 (MXP-EK003)
• นำท่านบินลัดฟ้าสู่ นครมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก 
• แวะเที่ยวลูเซิร์น (Lucerne) เมืองยอดนิยม 
• พาขึ้นกะเช้าพิชิตยอดเขาทิตลิส (Tilis) 
• เที่ยวปารีส (Paris) เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติก 
• เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace) อันยิ่งใหญ่ 
• ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส 
• เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) จัตุรัสที่กล่าวขานว่าสวยที่สุดในยุโรปใจกลางกรุงบรัสเซลส์ (Brussels) ประเทศเบลเยี่ยม (Belgium)
สายการบิน :  เอมิเรตส์ (EK)
Code:   A55-MXP-EK003-9D6N-(EK)

วันเดินทาง  ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
 15-23 มี.ค 61 59,900 11,500
 24 เม.ย.-2 พ.ค. 61 64,900 11,500
 1-9, 2-10 พ.ค. 61 62,900 11,500


รีวิวโปรแกรมทัวร์ยุโรป MILAN-AMSTERDAM Tulips Festival อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน (EK) พ.ค.61 (MXP-EK003)

 

วันแรก         กรุงเทพฯ – ดูไบ
วันที่สอง      ดูไบ – มิลาน – ลูเซิร์น
วันที่สาม      ลูเซิร์น – แองเกิ้ลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – ดิจอง
วันที่สี่          ดิจอง – ปารีส – หอไอเฟล – พิพิธภัณฑ์น้ำหอม
วันที่ห้า        ปารีส – พระราชวังแวร์ซายน์ – ช้อปปิ้ง
วันที่หก        ปารีส – บรูกก์ – บรัสเซลส์ – แอนท์เวิร์ป
วันที่เจ็ด       แอนท์เวิร์ป – เทศกาลดอกไม้ – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ – อัมสเตอร์ดัม
วันที่แปด      ล่องเรือหลังคากระจก – อิสระช้อปปิ้ง – สนามบิน
วันที่เก้า       ดูไบ – กรุงเทพฯแอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี


รีวิวทัวร์ยุโรปราคาถูก | รีวิวทัวร์ยุโรป