วันอาทิตย์, 01 พฤศจิกายน 2563
ทัวร์ไทย ทัวร์เชียงใหม่ เหนือเมฆ … เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม 3วัน 2คืน โดย AIR ASIA (FD) logo airasia ทัวร์เชียงใหม่ นั่งเครื่อง ITH06ทัวร์เชียงใหม่ พักม่อนแจ่ม 1คืน เมืองเชียงใหม่ 1คืน ข้าวซอยร้านอร่อยเชียงใหม่ เมนูสุดฟินส์!หมูกระทะบนดอย วัดพระธาตุดอยคำ ร้านอุตสาชงที่บ้าน แม่กำปอง The Giant Chiangmai ม่อนแจ่ม ม่อนแจ่ม Sky Walk ม่อนแจ่ม สวนดอกไม้ไร่ลมหนาว ห้วยตึงเฒ่า  วัดต้นเกว๋น วัดพระธาตุดอยสุเทพ  ถนนคนเดินท่าแพ ร้านโกเหน่ง วัดศรีสุพรรณ บ้านข้างวัด One Nimman ถนนนิมมานเหมินทร์ ตลาดวโรรส
ยานพาหนะ  :
Air Asia (FD)
Code:  
AIT-3D2N-ITH06

 

 

วันเดินทาง 4 ท่าน
ท่านละ

พักเดี่ยว

27-28 ก.ค.63 6,900 1,500
3-4, 10-11, 17-18, 24-25 ส.ค./ 31 ส.ค. -1 ก.ย./ 7-8, 14-15, 21-22, 28-29 ก.ย.63 5,900 1,500
5-6 ต.ค.63
6,900 1,500
12-13 ต.ค.63
7,900 1,500
19-20, 26-27 ต.ค./ 2-3 พ.ย.63 6,900 1,500
9-10 พ.ย.63
5,900 1,500
16-17, 23-24 พ.ย./ 30 พ.ย.- 1 ธ.ค./ 7-8, 14-15, 21-22 พ.ย.63 6,900 1,500
28-29 ธ.ค.63 8,900
1,500


รีวิวโปรแกรมทัวร์ไทย ทัวร์เชียงใหม่ เหนือเมฆ … เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม 3วัน 2คืน โดย AIR ASIA (FD)

วันแรก     พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบิน THAI AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD3445  07.30-08.45 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – วัดพระธาตุดอยคำ - ร้านอุตสาชงที่บ้าน - แม่กำปอง – The Giant Chiangmai – ม่อนแจ่ม
 เที่ยง /เย็น (หมูกระทะ)

วันที่ 2     ม่อนแจ่ม - Sky Walk ม่อนแจ่ม – สวนดอกไม้ไร่ลมหนาว – ห้วยตึงเฒ่า – วัดต้นเกว๋น – วัดพระธาตุดอยสุเทพ – ถนนคนเดินท่าแพ  อาหารเช้า / เที่ยง

วันที่ 3    ร้านโกเหน่ง – วัดศรีสุพรรณ - บ้านข้างวัด - One Nimman – ถนนนิมมานเหมินทร์ – ตลาดวโรรส – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – ท่าอากาศยานดอนเมือง เที่ยวบิน FD3430 CNX-DMK 19.55-21.05  อาหารเช้า / เที่ยง (ข้าวซอย)

 

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไทย


โปรแกรมทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ ราคาถูก