วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564
ทัวร์ไทย ทัวร์เชียงใหม่ สงกรานต์ 2564 เหมาลำแอ่วเหนือ เชียงใหม่ ม่วนขนาด 4 วัน 3 คืน-FD logo airasia ทัวร์เชียงใหม่ สงกรานต์ นั่งเครื่องทัวร์เชียงใหม่ สงกรานต์ 2564 นั่งเครื่องจากหาดใหญ่ บินตรงเชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล ตลาดม้ง พระธาตุจอมทอง แม่กำปอง โบสถ์กลางน้ำ (วัดแม่กำปอง)-TEDDU COFFEE พระธาตุดอยสุเทพ ไนท์บาซาร์ วัดพระสิงห์ วัดพระธาตุดอยคำ ร้านของฝาก-เชียงใหม่-หาดใหญ่
ยานพาหนะ  :
Air Asia (FD)
Code:  
AFT-4D2N-CNXCT01-FD

 

 

วันเดินทาง 4 ท่าน
ท่านละ

พักเดี่ยว

12–15 เมษายน 2564 (วันหยุด สงกรานต์) 10,990 2,500


รีวิวโปรแกรม ทัวร์เชียงใหม่ สงกรานต์ 2564 เหมาลำแอ่วเหนือ เชียงใหม่ ม่วนขนาด 4 วัน 3 คืน-FD

วันแรก           หาดใหญ่-เชียงใหม่
วันที่สอง       ดอยอินทนนท์-พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล-ตลาดม้ง-พระธาตุจอมทอง
วันที่สาม       แม่กำปอง-โบสถ์กลางน้ำ (วัดแม่กำปอง)-TEDDU COFFEE-พระธาตุดอยสุเทพ-ไนท์บาซาร์
วันที่สี่           วัดพระสิงห์-วัดพระธาตุดอยคำ-ร้านของฝาก-เชียงใหม่-หาดใหญ่

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไทย


โปรแกรมทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ ราคาถูก