วันอาทิตย์, 01 พฤศจิกายน 2563
ทัวร์ไทย ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม แม่แตง 3 วัน 2 คืน ปีใหม่ 2564 ทัวร์เชียงใหม่ ปีใหม่ Nok Air ทัวร์เชียงใหม่ ปีใหม่ 2021ทัวร์เชียงใหม่ ปีใหม่ 2564 เชียงใหม่ บ้านแม่กำปอง โครงการหลวงตีนตก ร้าน Teddu Coffee ชมแหล่งผลิตหมอนสุขภาพจากใบชา วัดแม่กำปอง อิสระเดินเล่นน้ำตกแม่กำปอง ร้านระเบียงวิว ม่อนแจ่ม ดอยม่อนแจ่ม ทุ่งดอกไม้ไร่ดอกลมหนาว Sky walk ม่อนแจ่ม คาเฟ่ฮิมน้ำแม่จะ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ วัดป่าดารา ภิรมย์(วัดที่ถ่ายทำละครเรื่องเพลิงพระนาง) แม่แตง ชมไร่ชาลุงเดช  แวะถ่ายรูปสเตย์ไวล์ด &คาเฟ่  ไหว้พระขอพรก่อนกลับ ณ วัดบ้านเด่น แวะซื้อของฝาก
ยานพาหนะ 
Nok Air (DD)
Code:  
AST-CMI-3D2N-DD

 

 

วันเดินทาง 4 ท่าน
ท่านละ

พักเดี่ยว

31 ธ.ค. – 2 ม.ค.64 13,900 1,500
26-28 ก.พ.64 11,900 1,500


รีวิวโปรแกรมทัวร์ไทย ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม แม่แตง 3 วัน 2 คืน ปีใหม่ 2564

วันแรก    สนามบินเชียงใหม่ - บ้านแม่กำปอง – โครงการหลวงตีนตก – ร้าน Teddu Coffee - ชมแหล่งผลิตหมอนสุขภาพจากใบชา - วัดแม่กำปอง - อิสระเดินเล่นน้ำตกแม่กำปอง - ร้านระเบียงวิว – เข้าสู่ที่พัก
วันที่สอง    ม่อนแจ่ม – ดอยม่อนแจ่ม-ทุ่งดอกไม้ไร่ดอกลมหนาว –Sky walk ม่อนแจ่ม - คาเฟ่ฮิมน้ำแม่จะ -สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ – วัดป่าดารา - ภิรมย์(วัดที่ถ่ายทำละครเรื่องเพลิงพระนาง) - เข้าที่พัก
วันที่สาม    แม่แตง  - ชมไร่ชาลุงเดช  - แวะถ่ายรูปสเตย์ไวล์ด &คาเฟ่  - ไหว้พระขอพรก่อนกลับ ณ วัดบ้านเด่น –แวะซื้อของฝาก – สนามบินเชียงใหม่

 

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไทย


โปรแกรมทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ ราคาถูก