วันอาทิตย์, 01 พฤศจิกายน 2563
ทัวร์ไทย ทัวร์เชียงใหม่ ปีใหม่ 2021 เชียงใหม่ ฝาง อ่างขาง 3 วัน 2 คืน NY08
Vietjet ทัวร์เชียงใหม่ ฝาง อ่างขาง ปีใหม่ 2564ทัวร์เชียงใหม่  ปีใหม่ 2564 วัดบ้านเด่น ฮิโนกิแลนด์ สวนส้มธนาธร น้ำพุร้อนฝาง ดอยอ่างขาง สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง ไร่ชา 2000ไร่ ไร่สตอเบอรรี่บ้านนอแล ชมซากุระ (ช่วงปลาย ธ.ค.- ต้นเดือน ม.ค.) ถนนคนเดินท่าแพ วัดพระสิงห์ ม่อนแจ่ม SKY WALK สวนดอกไม้ไร่ลมหนาว พระธาตุดอยคำ CHOM CAFÉ สวนดอกไม้ป้านกเอี้ยง ตลาดวโรรส
ยานพาหนะ 
Thai Vietjet (VZ)
Code:  
AGS-CMI-3D2N-VZ-NY08

 

 

วันเดินทาง 4 ท่าน
ท่านละ

พักเดี่ยว

31 ธ.ค. – 2 ม.ค.64
11,999 3,000
1 – 3 ม.ค.64 10,999 3,000


รีวิวโปรแกรมทัวร์ไทย ทัวร์เชียงใหม่ ปีใหม่ 2021 เชียงใหม่ ฝาง อ่างขาง 3 วัน 2 คืน NY08

วันแรก    กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ – วัดบ้านเด่น – ฮิโนกิแลนด์ – สวนส้มธนาธร – น้ำพุร้อนฝาง
วันที่ 2    ดอยอ่างขาง – สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง – ไร่ชา 2000ไร่ –ไร่สตอเบอรรี่บ้านนอแล – ชมซากุระ (ช่วงปลาย ธ.ค.- ต้นเดือน ม.ค.) -  ถนนคนเดินท่าแพ
วันที่ 3  วัดพระสิงห์ – ม่อนแจ่ม – SKY WALK  – สวนดอกไม้ไร่ลมหนาว – พระธาตุดอยคำ – CHOM CAFÉ - สวนดอกไม้ป้านกเอี้ยง – ตลาดวโรรส -  ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ – กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไทย


โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ ปีใหม่ 2564