วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564
ทัวร์ไทย ทัวร์เชียงใหม่-ฝาง ใจกลางความรัก 3วัน2คืน CNX01 Vietjet CNX01 ทัวร์เชียงใหม่ สงกรานต์ 2021ทัวร์เชียงใหม่  วัดบ้านเด่น ฮิโนกิแลนด์ สวนส้มธนาธร น้ำพุร้อนฝาง ดอยอ่างขาง สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง ไร่ชา 2000ไร่ ไร่สตอเบอรรี่บ้านนอแล ชมซากุระ (ช่วงปลาย ธ.ค.- ต้นเดือน ม.ค.)  ถนนคนเดินท่าแพ วัดศรีสุพรรณ ม่อนแจ่ม SKY WALK สวนดอกไม้ไร่ลมหนาว I LOVE FLOWER FARM ตลาดวโรรส
ยานพาหนะ 
Thai Vietjet (VZ)
Code:  
AGS-CNX01-3D2N-VZ

 

 

วันเดินทาง 4 ท่าน
ท่านละ

พักเดี่ยว

26-28 ก.พ.64 10,999 2,000
27 ก.พ.- 1 มี.ค./ 6-8, 26-28 มี.ค.64 9,999 2,000
28 ก.พ.- 2 มี.ค./ 9-11, 14-16, 16-18, 18-20, 21-23, 24-26 มี.ค.64 8,999 2,000
4-6 เม.ย.64
10,999 2,000
8-10, 18-20, 21-23, 24-26, 25-27, 27-29 เม.ย./ 29 เม.ย.- 1 พ.ค.64 8,999 2,000


รีวิวโปรแกรมทัวร์ไทย ทัวร์เชียงใหม่-ฝาง ใจกลางความรัก 3วัน2คืน CNX01

วันแรก    กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ – วัดบ้านเด่น – ฮิโนกิแลนด์ – สวนส้มธนาธร – น้ำพุร้อนฝาง
วันที่ 2    ดอยอ่างขาง – สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง – ไร่ชา 2000ไร่ –ไร่สตอเบอรรี่บ้านนอแล – ชมซากุระ (ช่วงปลาย ธ.ค.- ต้นเดือน ม.ค.) -  ถนนคนเดินท่าแพ
วันที่ 3  วัดพระสิงห์ – ม่อนแจ่ม – SKY WALK  – สวนดอกไม้ไร่ลมหนาว – พระธาตุดอยคำ – CHOM CAFÉ - สวนดอกไม้ป้านกเอี้ยง – ตลาดวโรรส -  ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ – กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไทย


โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ ปีใหม่ 2564