วันอาทิตย์, 01 พฤศจิกายน 2563
ทัวร์ไทย ทัวร์เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม ดอยสุเทพ ดอยคำ 3 วัน 2 คืน พักม่อนแจ่ม 1 คืน CMI07(FD) logo airasia ทัวร์เชียงใหม่ 2564ทัวร์เชียงใหม่ 2564 คาเฟ่ชม วัดพระธาตุดอยคำ ม่อนแจ่ม ม่อนแจ่ม SKY WALK ม่อนแจ่ม สวนดอกไม้ไร่ดอกลมหนาว อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ช้อปปิ้ง วัน นิมมาน
วัดอุโมงค์ คาเฟ่ No.39 วัดโลกโมฬี ถ่ายรูปประตูท่าแพ เจดีย์หลวง ตลาดวโรรส
ยานพาหนะ  :
Air Asia (FD)
Code:  
A2-CMI07-3D2N-FD

 

 

วันเดินทาง 4 ท่าน
ท่านละ

พักเดี่ยว

13-15 พ.ย./ 18-20 ธ.ค./ 15-17, 22-24, 29-31 ม.ค./ 5-7, 19-21 ก.พ.64 8,999 2,000
 27-29 พ.ย./ 12-14 ธ.ค./ 8-10 ม.ค./ 12-14, 26-28 ก.พ.64 9,999
2,000


รีวิวโปรแกรมทัวร์ไทย ทัวร์เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม ดอยสุเทพ ดอยคำ 3 วัน 2 คืน พักม่อนแจ่ม 1 คืน CMI07

วันแรก    สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเชียงใหม่ – คาเฟ่ชม – วัดพระธาตุดอยคำ – ม่อนแจ่ม
วันที่สอง    ม่อนแจ่ม – SKY WALK ม่อนแจ่ม – สวนดอกไม้ไร่ดอกลมหนาว – อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย – วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร – ช้อปปิ้ง วัน นิมมาน
วันที่สาม    วัดอุโมงค์ – คาเฟ่ No.39 – วัดโลกโมฬี – ถ่ายรูปประตูท่าแพ – เจดีย์หลวง – ตลาดวโรรส – สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินสุวรรณภูมิ

 

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไทย


โปรแกรมทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ ราคาถูก