วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564
ทัวร์ไทย ทัวร์เชียงใหม่ สงกรานต์ 2564 กึ๊ดเติง เชียงใหม่ อ่างขาง ปาย 3 วัน 2 คืน logo airasia WTCNX FD002 ทัวร์เชียงใหม่ สงกรานต์ 2564 กึ๊ดเติง เชียงใหม่ อ่างขาง ปาย 3 วัน 2 คืนทัวร์เชียงใหม่ สงกรานต์ 2564 สวนดอกไม้ วัดปาดาราภิรมย์ บ่อน้ำพุร้อนฝาง ฝาง ดอยอ่างขาง สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ฐานปฎิบัติการบ้านนอแล วัดบ้านเด่น ปาย ถนนคนเดิน ทะเลหมอกหยุนไหล บ้านสันติชล วัดน้ำฮู วัดพระธาตุแม่เย็น โป่งน้ำร้อนท่าปาย
ยานพาหนะ  :
Air Asia (FD)
Code:  
A5-CNX-3D2N-FD002

 

 

วันเดินทาง 4 ท่าน
ท่านละ

พักเดี่ยว

3-5 เม.ย.64 8,900 2,000
9-11, 10-12, 11-13, 12-14 เม.ย.64 9,900 2,000
30 เม.ย.- 2 พ.ค.64 9,900 2,000


รีวิวโปรแกรม ทัวร์เชียงใหม่ สงกรานต์ 2564 กึ๊ดเติง เชียงใหม่ อ่างขาง ปาย 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1    กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-สวนดอกไม้-วัดปาดาราภิรมย์-บ่อน้ำพุร้อนฝาง-ฝาง
วันที่ 2    ดอยอ่างขาง-สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง-ฐานปฎิบัติการบ้านนอแล - วัดบ้านเด่น-ปาย-ถนนคนเดิน
วันที่ 3    ทะเลหมอกหยุนไหล -บ้านสันติชล – วัดน้ำฮู – วัดพระธาตุแม่เย็น – โป่งน้ำร้อนท่าปาย- เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไทย


โปรแกรมทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ ราคาถูก