วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

ทัวร์เชียงราย สงกรานต์ 2564 / 2021 แอ่วม่วนใจ๋ เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้ วัดร่องเสือเต้น วัดห้วยปลากั้ง เที่ยวเชียงราย ราคาถูก กาแฟห้อยขา ไร่ชาฉุยฟง เชียงรายไนท์บาร์ซ่าร์

CEI09 - ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ Ver.2 ไหว้พระขอพรสุดปัง 3 วัน 2 คืน (CEI09)ทัวร์เเชียงราย 2564 วัดห้วยปลากั้ง ไร่ชาฉุยฟง พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทรามหาสันติคีรี ไร่ชาวังพุดตาล เชียงรายไนท์บาซ่าร์ หอนาฬิกาอ.เฉลิมชัย สวนแม่ฟ้าหลวง พระตำหนักดอยตุง วัดพระธาตุดอยตุง จุดชมวิวฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ บ้านผาฮี้ ร้านกาแฟภูผาฮี้  ถ้ำหลวงวนอุทยานขุนน้ำนางนอน วัดพระแก้ว ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน (ว.วชิรเมธี) RYOKAN CAFÉ วัดร่องขุ่น สิงห์ปาร์ค(นั่งรถราง) วัดร่องเสือเต้น
วันเดินทาง 1-3, 5-7, 19-21, 22-24, 26-28 เม.ย./ 29 เม.ย.- 1 พ.ค./ 4-6, 9-11, 13-15, 17-19, 25-27 พ.ค./ 30 พ.ค.- 1 มิ.ย./ 6-8, 7-9, 8-10, 16-18, 20-22, 23-25, 27-29 มิ.ย.64
ราคาทัวร์ เริ่มต้น 7,999 - 8,999  บาท
ยานพาหนะ Vietjet Air (VZ)
Code:   AGS-CEI09-3D2N-VZ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไทย

CEI08 ทัวร์เชียงราย Ver.2 งามปะล้ำปะเหลือ 3 วัน 2 คืนทัวร์เเชียงราย 2564 วัดห้วยปลากั้ง ไร่ชาฉุยฟง พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทรามหาสันติคีรี ไร่ชาวังพุดตาล เชียงรายไนท์บาซ่าร์ หอนาฬิกาอ.เฉลิมชัย สวนแม่ฟ้าหลวง พระตำหนักดอยตุง วัดพระธาตุดอยตุง จุดชมวิวฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ บ้านผาฮี้ ร้านกาแฟภูผาฮี้  ถ้ำหลวงวนอุทยานขุนน้ำนางนอน วัดพระแก้ว ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน (ว.วชิรเมธี) RYOKAN CAFÉ วัดร่องขุ่น สิงห์ปาร์ค(นั่งรถราง) วัดร่องเสือเต้น
วันเดินทาง 1-3, 7-9, 18-20, 21-23, 28-30 เม.ย./ 3-5, 13-15, 18-20, 20-22 พ.ค./ 30 พ.ค.- 1 มิ.ย./ 8-10, 15-17, 19-21, 23-25, 27-29 มิ.ย.64
ราคาทัวร์ เริ่มต้น 7,999 - 8,999  บาท
ยานพาหนะ Vietjet Air (VZ)
Code:   AGS-CEI08-3D2N-VZ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไทย

CEI07 DMK FD เชียงราย เชียงใหม่ ไหว้พระขอพรสุดปัง 3วัน2คืนทัวร์เเชียงราย สงกรานต์ 2564 ไร่ชาฉุยฟง พระตำหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง วัดพระธาตุดอยตุง วัดห้วยปลากั้ง วัดร่องเสือเต้น สิงห์ปาร์ค(นั่งรถราง) วัดร่องขุ่น ถ่ายรูปกำแพงเมือง ท่าแพ ONE NIMMAN วัดพระธาตุดอยคำ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย คาเฟ่ VERSAILLES DE FLORE วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดศรีสุพรรณ
วันเดินทาง 10-12, 11-13, 12-14, 13-15 เมษายน 2564
ราคาทัวร์ เริ่มต้น 10,999  บาท
ยานพาหนะ Air Asia  (FD)
Code:   AGS-CEI07-3D2N-FD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไทย

CEI06 ทัวร์เชียงราย พะเยา เช็คอินริมกว๊าน 3 วัน 2 คืน สงกรานต์ 2564ทัวร์เเชียงราย สงกรานต์ 2564 วัดร่องเสือเต้น วัดพระนั่งดิน วัดนันตาราม วัดพระธาตุจอมทอง วัดศรีโคมคำ
อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง กว๊านพะเยา ล่องเรือ วัดติโลกอาราม วัดร่องขุ่น สิงห์ปาร์ค หอนาฬิกา อ.เฉลิมชัย เชียงรายไนท์บาซ่าร์ ไร่ฉาฉุยฟง พระตำหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง วัดพระธาตุดอยตุง  วัดห้วยปลากั้ง คาเฟ่ AKHA COTTAGE วัดพระแก้ว
วันเดินทาง 10-12, 11-13, 12-14, 13-15 เมษายน 2564
ราคาทัวร์ เริ่มต้น 10,999  บาท
ยานพาหนะ  :   Air Asia (FD)
Code:   A2-CRI06-3D2N-FD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไทย

CEI10 ทัวร์เชียงราย สงกรานต์ 2564 สีสันเมืองล้านนา 3 วัน 2 คืน (CEI10)ทัวร์เเชียงราย สงกรานต์ 2564 วัดพระแก้ว วัดมิ่งเมือง วัดห้วยทรายขาว สิงห์ปาร์ค(นั่งรถราง) วัดห้วยปลากั้ง เชียงรายไนท์บาซ่าร์ ร้านจูโม้ง วัดร่องเสือเต้น ไร่ชาวังพุดตาล พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทรามหาสันติคีรี พระตำหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง วัดพระธาตุดอยตุง ไร่ชาฉุยฟง
วันเดินทาง 12-14, 13-15 เมษายน 2564
ราคาทัวร์ เริ่มต้น 10,999  บาท
ยานพาหนะ Thai Vietjet (VZ)
Code:   AGS-CRI10-3D2N-VZ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไทย

ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้  3 วัน 2 คืน CRI03ทัวร์เเชียงราย 2564 วัดพระแก้ว วัดร่องเสือเต้น วัดห้วยปลากั้ง ดอยตุง พระตำหนักดอยตุง สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ บ้านผาฮี้ ร้านกาแฟภูผาฮี้ ดอยผาฮี้ ไร่ชาฉุยฟง เชียงรายไนท์บาร์ซ่าร์ พิพิธภัณฑ์บ้านดำ สิงห์ปาร์ค (ราคานี้รวมค่านั่งรถราง) วัดร่องขุ่น
วันเดินทาง 8-10, 14-16, 15-17, 21-23, 22-24, 28-30, 29-31 ม.ค./ 4-6, 5-7, 11-13, 12-14, 18-20, 19-21, 26-28 ก.พ./ 5-6, 12-14, 19-21, 26-28 มี.ค.63
ราคาทัวร์ เริ่มต้น 7,999 - 12,999 บาท
ยานพาหนะ Thai Vietjet (VZ)
Code:   A2-CRI03-3D2N-VZ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไทย