วันอาทิตย์, 01 พฤศจิกายน 2563
ทัวร์ไทย ทัวร์แม่ฮ่องสอน ทุ่งบัวตอง...เหลืองอร่าม แม่ฮ่องสอน ปาย 3วัน 2คืน ITH08 logo airasia ทัวร์แม่ฮ่องสอน ชมทุ่งดอกบัวตองทัวร์แม่ฮ่องสอน ทุ่งดอกบัวตอง วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร สวนสนบ่อแก้ว แม่สะเรียง ทุ่งบัวตอง ดอยแม่เหาะ ขุนยวม ทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคอ วัดจองกลาง จองคำ วัดพระธาตุดอยกองมู ที่พักแม่ฮ่องสอน บ้านรักไทย ปางอุ๋ง บ้านจ่าโบ่ จุดชมวิวกิกอคอบ้านห้วยเฮี๊ยะ แวะจุดชมวิวดอยกิ่วลม ปาย  พระธาตุแม่เย็น ถนนคนเดินปาย  พักปาย ปาย จุดชมหยุ่นไหล วัดน้ำฮู ร้านCoffee Tea Sapan Pai สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย เชียงใหม่ ร้านของฝาก
ยานพาหนะ  :
Air Asia (FD)
Code:  
AIT-ITH09-3D2N-FD

 

 

วันเดินทาง 4 ท่าน
ท่านละ

พักเดี่ยว

30 ต.ค.- 1 พ.ย.63 7,900 1,500
6-8, 13-15, 20-22, 27-29 พ.ย./ 4-6, 11-13 ธ.ค.63 8,900 1,500


รีวิวโปรแกรมทัวร์ไทย ทัวร์แม่ฮ่องสอน ทุ่งบัวตอง...เหลืองอร่าม แม่ฮ่องสอน ปาย 3วัน 2คืน ITH08

วันแรก    ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร – สวนสนบ่อแก้ว – แม่สะเรียง - ทุ่งบัวตอง ดอยแม่เหาะ - ขุนยวม - ทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคอ - วัดจองกลาง จองคำ - วัดพระธาตุดอยกองมู - ที่พักแม่ฮ่องสอน   อาหาร เที่ยง / เย็น
วันที่สอง    บ้านรักไทย - ปางอุ๋ง – บ้านจ่าโบ่ – จุดชมวิวกิกอคอบ้านห้วยเฮี๊ยะ – แวะจุดชมวิวดอยกิ่วลม – ปาย – พระธาตุแม่เย็น – ถนนคนเดินปาย -พักปาย
อาหารเช้า / เที่ยง /เย็น
วันที่สาม    ปาย – จุดชมหยุ่นไหล – วัดน้ำฮู – ร้านCoffee Tea Sapan Pai – สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย – เชียงใหม่ - ร้านของฝาก – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ - ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ
อาหารเช้า / เที่ยง /-

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไทย


โปรแกรมทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ ราคาถูก