วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

ทัวร์น่าน ทัวร์น่านราคาถูก เที่ยวน่าน สงกรานต์ 2564 / 2021 ปัว บ่อเกลือ สปัน ดอยเสมอดาว วัดภูมินทร์ ซุ้มลีลาวดี วัดพระธาตุเขาน้อย อุโมงค์ลีลาวดี ถนนลอยฟ้า1081 จุดชมวิวบ้านสะปัน จุดชมวิวภูคา1715 ทัวร์น่าน นั่งเครื่อง

รวมทัวร์ไทยประเทศ เที่ยวน่าน ทัวร์น่าน สงกรานต์ 2564
>> คลิกรูปเพื่อดูรายละเอียดโปรแกรมได้เลยค่ะ

ทัวร์น่าน ราคาถูก

NAN03  น่าน ปัว บ่อเกลือ สปัน 3 วัน 2 คืน ITHA79 นู่น นี่ น่าน...ไง น่าน ปัว สะปัน บ่อเกลือ 3วัน 2คืน ZNAN07 สงกรานต์ม้วนใจ๋ ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง น่าน ปัว บ่อเกลือ สะปัน 3 วัน 2 คืน
     
ITHA702 ทัวร์น่าน นาน นาน...น่าน ปัว สะปัน บ่อเกลือ 3วัน 2คืน NNT01 DMK DD น่าน-ปัว ปัง ปัง ท้าลมหนาว 3วัน2คืน NNFD00 ทัวร์น่าน สงกรานต์ 2021 น่านไง เปิงใจ๋ขนาด...น่าน ปัว สกาด บ่อเกลือ 3 วัน 2 คืน
     
WTNNT DD004 ทัวร์น่าน ม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋ ... ไปน่านกันเต๊อะ 3 วัน 2 คืน (สงกรานต์)    
     

NNFD00 ทัวร์น่าน สงกรานต์ 2021 น่านไง เปิงใจ๋ขนาด...น่าน ปัว สกาด บ่อเกลือ 3 วัน 2 คืนทัวร์น่าน สงกรานต์ 2564 น่านไง เปิงใจ๋ขนาด... น่าน ปัว สะปัน สกาด บ่อเกลือ 3วัน 2คืน แอ่วเหนือม่วนแต๊ กระซิบรักบันลือโลก ปู่ม่านย่าม่าน ไหว้พระขอพร ลอดซุ้มอุโมงค์ลีลาวดี เที่ยวบ่อเกลือภูเขาแห่งเดียวในประเทศไทย ราคาเริ่มต้น 7,888 บาท เดินทางเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564 พักเมืองน่าน1 คืน ดอยสกาดโฮมสเตย์ 1 คืน
วันเดินทาง 4-6, 11-13, 13-15 เม.ย./ 1-3, 8-10 พ.ค.64
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   7,888 - 9,888  บาท
ยานพาหนะ Air Asia (FD)
Code:    AIT-3D2N-NNFD00-FD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไทย

WTNNT DD003 ทัวร์น่าน สงกรานต์ 2564 กระซิบรักวัยเก๋า 3 วัน 2 คืนทัวร์น่าน สงกรานต์ 2564 วัดศรีมงคล วัดภูเก็ต กาแฟบ้านไทลื้อ ถนนคนเดินปัว อุทยานแห่งชาติดอยภูคา-ถนนลอยฟ้า ชมวิวจุดชมวิวดอยภูคา 1715 หมู่บ้านสะปัน บ่อเกลือสินเธาว์ โค้งหมายเลข3 สุดกองคาเฟ่ ถนนคนเดินน่าน ดอยเสมอดาว ผาหัวสิงห์ เสาดินนาน้อย อุโมงค์ลีลาวดี วัดภูมินทร์-วัดพระธาตุเขาน้อย ศาลหลักเมือง วัดศรีพันต้น พระธาตุแช่แห้ง
วันเดินทาง  5-7, 12-14 มี.ค./ 10-12, 11-13, 12-14 เม.ย./ 30 เม.ย.- 2 พ.ค./ 7- 9, 21-23 พ.ค.64
ราคาทัวร์ เริ่มต้น 8,900 - 9,900  บาท
ยานพาหนะ Nok Air (DD)
Code:   A5-NNT-3D2N-FD003

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไทย

ทัวร์น่าน นะ ณ น่าน น่าน ปัว สกาด สะปัน บ่อเกลือ 4วัน 3คืน ITHV703ทัวร์น่าน เนินมะปราง จุดชมวิวค้างคาว ภูเขาหินปูน พิษณุโลก แคมป์หมาบ้าใจดี (ทานเที่ยง) จังหวัดน่าน ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่านที่พัก: เมืองน่าน เมืองน่าน จุดชมวิว คาเฟ่เดอะวิวกิ่วม่วง ถนนหมายเลข 3 ชมวิวสะพานหมู่บ้านสะปัน บ่อเกลือโบราณ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา 1715  ปัว ที่พัก: ปัว ชมวิวดอยสกาด สกาด กม. 8 สกาดดีโฮมสเตย์ วัดภูเก็ต ลําดวนผ้าทอ กาแฟไทลื้อ ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ วัดศรีมงคล (ก๋ง)  ปัว ปัว - วัดภูมินทร์ อุโมงค์ต้นไม้ลีลาวดี วัดศรีพันต้น วัดมิ่งเมือง ศาลหลักเมือง วัดพระธาตุแช่แห้ง วัดพระธาตุเขาน้อย
วันเดินทาง 5-8, 12-15, 26-29 มี.ค.64
ราคาทัวร์ เริ่มต้น 6,900  บาท
ยานพาหนะ Nok Air (DD)
Code:   AIT-ITHV703-4D3N-DD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไทย

สงกรานต์ม้วนใจ๋ ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง น่าน ปัว บ่อเกลือ สะปัน 3 วัน 2 คืน NAN07ทัวร์น่าน จังหวัดน่าน เดอะวิว@กิ่วม่วง ถนนหมายเลข 3 บ่อเกลือสินเธาว์ บ้านสะปัน จุดชมวิวดอบภูคา 1715 วัดภูเก็ต ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) อำเภอเมืองน่าน บ้านนาก๋างโต้ง พระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง วัดพระธาตุเขาน้อย  ถนนคนเดินเมืองน่าน หรือ ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่านวัดศรีพันตัน วัดมิ่งเมือง วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ซุ้มต้นลีลาวดีหรือต้นลั่นทม เฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน วัดภูมินทร์ พระอุโบสถจตุรมุข
วันเดินทาง  11-13, 13-15 เมษายน 2564
ราคาทัวร์ เริ่มต้น 9,999 - 10,999  บาท
ยานพาหนะ Nok Air (DD)
Code:   A2-NAN07-3D2N-DD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไทย

NAN03 ทัวร์น่าน ปัว บ่อเกลือ สปัน 3 วัน 2 คืนทัวร์น่าน 2564 จังหวัดน่าน เดอะวิว@กิ่วม่วง  ถนนหมายเลข 3  บ่อเกลือสินเธาว์ บ้านสะปัน  จุดชมวิว 1715  วัดภูเก็ต กาแฟ บ้านไทลื้อ วัดศรีมงคล (วัดก๋ง)  คาเฟ่ เฮือนฮังต่อ พระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง วัดศรีพันตัน  ซุ้มต้นลีลาวดีหรือต้นลั่นทม วัดมิ่งเมือง  วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร วัดภูมินทร์ ถนนคนเดินเมืองน่าน
วัดพระธาตุเขาน้อย
วันเดินทาง 8-10, 15-17, 20-22, 22-24, 29-31 ม.ค./ 5-7, 12-14, 17-19, 19-21, 26-28 ก.พ./ 5-7, 12-14, 19-21, 24-26 มี.ค.64
ราคาทัวร์ เริ่มต้น 8,999 - 11,999 บาท
ยานพาหนะ Thai Smile (WE)
Code:    A2-NAN03-3D2N-WE

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไทย

NNT01 ทัวร์น่าน-ปัว ปัง ปัง ท้าลมหนาว 3 วัน 2 คืนทัวร์น่าน ตรุษจีน 2021 วัดศรีพันต้น วัดมิ่งเมือง วัดภูมินทร์ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ซุ้มต้นลีลาวดี วัดพระธาตุเขาน้อย ถนนคนเดินน่าน ถนนลอยฟ้า โค้งเลข 3 โคตรสูง ก.ม.48 บ่อเกลือสินเธาว์ ดอยภูคา วัดภูเก็ต ร้านลำดวนผ้าทอ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ วัดศรีมงคล พระบรมธาตุแช่แห้ง
วันเดินทาง 5-7, 10-12, 12-14, 17-19, 19-21, 24-26, 25-27, 26-28 ก.พ./ 3-5, 5-7, 10-12, 12-14, 17-19, 19-21, 24-26 มี.ค.64
ราคาทัวร์ เริ่มต้น 8,999 - 11,999 บาท
ยานพาหนะ Nok Air (DD)
Code:   AGS-NNT01-3D2N-DD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไทย

ZNAN08 ทัวร์สงกรานต์ 2564 แอ่วน่านวันหยุด ปัว บ่อเกลือ สะปัน  3 วัน 2 คืน NAN08ทัวร์น่าน จังหวัดน่าน เดอะวิว@กิ่วม่วง ถนนหมายเลข 3 บ่อเกลือสินเธาว์ บ้านสะปัน จุดชมวิวดอบภูคา 1715 วัดภูเก็ต ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) อำเภอเมืองน่าน บ้านนาก๋างโต้ง พระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง วัดพระธาตุเขาน้อย  ถนนคนเดินเมืองน่าน หรือ ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน
วัดศรีพันตัน วัดมิ่งเมือง วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ซุ้มต้นลีลาวดีหรือต้นลั่นทม เฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน วัดภูมินทร์ พระอุโบสถจตุรมุข
วันเดินทาง  1-3, 2-4 พฤษภาคม 2564
ราคาทัวร์ เริ่มต้น 9,999  บาท
ยานพาหนะ Nok Air (DD)
Code:   A2-NAN08-3D2N-DD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไทย

NNT03 ทัวร์แพร่-น่าน กระซิบรัก ถิ่นรักพระลอ 3 วัน 2 คืนทัวร์น่าน ปีใหม่ 2021 วัดภูมินทร์ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ซุ้มต้นลีลาวดี วัดพระธาตุเขาน้อย ถนนคนเดินน่าน ถนนลอยฟ้า โค้งเลข 3 โคตรสูง ก.ม.48 บ่อเกลือสินเธาว์  ดอยภูคา วัดภูเก็ต ร้านลำดวนผ้าทอ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ วัดศรีมงคล พระบรมธาตุแช่แห้ง
วันเดินทาง 19-21, 26-28 ม.ค./ 2-4, 8-10, 15-17, 22-24 ก.พ./ 2-4, 9-11, 16-18, 23-25 มี.ค.64
ราคาทัวร์ เริ่มต้น 8,999 บาท
ยานพาหนะ Air Asia (FD)
Code:   AGS-NNT03-3D2N-FD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไทย

ITHA702 ทัวร์น่าน นาน นาน...น่าน ปัว สะปัน บ่อเกลือ 3วัน 2คืนทัวร์น่าน 2564 ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน  เดอะวิว@กิ่วม่วง บ่อเกลือ ถนนลอยฟ้า โค้งหมายเลข3 สะปัน บ่อเกลือสินเธาว์ ชมวิวสะพานบ้านสะปัน หยุดเวลาคาเฟ  จุดชมวิวภูคา1715 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ดอกชมพูภูคา ถนนลอยฟ้า1256 อำเภอปัว ร้านกาแฟบ้านไทลื้อและลำดวนผ้าทอ วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) ดอยเสมอดาว ชมหมอก  พระธาตุเขาน้อย วัดพระธาตุแช่แห้ง วัดภูมินทร์ อุโมงค์ลีลาวดี - Swensen’s@กาดน่าน
วันเดินทาง 24-26 ม.ค./ 31 ม.ค.- 2 ก.พ./ 4-6, 14-16, 21-23 ก.พ./ 28 ก.พ.- 2 มี.ค./ 4-6, 18-20, 21-23, 25-27 มี.ค.64
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   6,888 บาท
ยานพาหนะ Air Asia (FD)
Code:    AIT-3D2N-ITHA702-FD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไทย