วันอาทิตย์, 01 พฤศจิกายน 2563
ทัวร์ไทย ทัวร์น่าน น น่าน...นอนนา น่าน ปัว สะปัน บ่อเกลือ 3วัน 2คืน logo airasia ทัวร์น่าน โดยเครื่องทัวร์น่าน ปัว สะปัน บ่อเกลือ เมืองเล็กๆ  สุดแสนโรแมนติก ไหว้พระขอพร ถ่ายรูปเช็คอินสุดชิค!!! ชมบ่อเกลือสินเธาว์  แห่งเดียวในประเทศไทย
ยานพาหนะ  :
Air Asia (FD)
Code:  
AIT-3D2N-ITH04

 

 

วันเดินทาง 4 ท่าน
ท่านละ

พักเดี่ยว

7-9, 14-16, 21-23, 28-30 ส.ค./ 4-6, 11-13, 18-20, 25-27 ก.ย.63 6,888 2,000
2-4, 9-11 ก.ย.63 7,888 2,000
16-18, 23-25 ต.ค./ 30 ต.ค.-1 พ.ย./ 6-8, 13-15, 20-22, 27-29, 4-6 พ.ย./ 11-13, 18-20 ธ.ค.63
7,888 2,000
 25-27 ธ.ค.63  8,888
2,000


รีวิวโปรแกรมทัวร์ไทย ทัวร์น่าน น น่าน...นอนนา น่าน ปัว สะปัน บ่อเกลือ 3วัน 2คืน

วันแรก    พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมืองเคาน์เตอร์สายการบิน  AIR ASIA  (FD) ออกเดินทางสู่จังหวัดน่าน - วัดพระธาตุเขาน้อย - วัดภูมินทร์ - ถ่ายรูปซุ้มลีลาวดี– ปัว – วัดภูเก็ต - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ    //  อาหารเที่ยง ,เย็น
วันที่สอง    ปัว – บ่อเกลือ – ถนนลอยฟ้า - จุดชมวิว1715 – หมู่บ้านสะปัน – น้ำตกสะปัน - บ่อเกลือสินเธาว์  // อาหารเช้า,เที่ยง ,เย็น
วันที่สาม      บ่อเกลือ – เมืองน่าน – วัดพระธาตุแช่แห้ง – วัดมิ่งเมือง – ท่าอากาศยานน่าน - ท่าอากาศยานดอนเมือง   AIR ASIA  (FD)

 

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไทย


โปรแกรมทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ ราคาถูก