วันอาทิตย์, 01 พฤศจิกายน 2563
ทัวร์ไทย ทัวร์น่านนะจ๊ะ !!... น่าน ปัว บ่อเกลือ 2 วัน 1 คืน logo airasia ITH03 ทัวร์น่าน นั่งเครื่องทัวร์น่าน กระซิบรักบันลือโลก แอ่วเหนือลำขนาด ไหว้พระขอพร ลอดซุ้มอุโมงค์ต้นลีลาวดี เที่ยวบ่อเกลือภูเขาแห่งเดียวในประเทศไทย พิเศษ!! พักโฮมสเตย์ 1 คืน ทานอาหารพื้นเมือง
ยานพาหนะ  :
Air Asia (FD)
Code:  
AIT-2D1N-ITH03

 

 

วันเดินทาง 4 ท่าน
ท่านละ

พักเดี่ยว

3-4, 10-11, 17-18, 24-25 ส.ค./ 31ส.ค.-1 ก.ย./ 7-8, 14-15, 21-22, 28-29 ก.ย.63 5,900 1,500
5-6, 12-13, 19-20, 26-27 ต.ค./ 2-3, 9-10, 16-17, 23-24 พ.ย./ 30 พ.ย.-1 ธ.ค./ 7-8, 14-15, 21-22, 28-29 ธ.ค.63 6,900 1,500


รีวิวโปรแกรมทัวร์ไทย ทัวร์น่านนะจ๊ะ !!... น่าน ปัว บ่อเกลือ 2 วัน 1 คืน

วันแรก    พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมืองเคาน์เตอร์สายการบิน  AIR ASIA  (FD) ออกเดินทางสู่จังหวัดน่าน เที่ยวบิน  FD3554 DMK-NNT 07.40-08.55 น. ปัว-วัดภูเก็ต-กาแฟบ้านไทลื้อ-น้ำตกศิลาเพชร  // อาหารเที่ยง,เย็น

วันที่สอง     บ่อเกลือสินเธาว์-วัดภูมินทร์-ซุ้มลีลาวดี-ท่าอากาศยานน่าน-ท่าอากาศยานดอนเมือง เที่ยวบิน FD3557 16.15-17.25 น.  // อาหารเช้า,เที่ยง

 

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไทย


โปรแกรมทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ ราคาถูก