วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564
ทัวร์ไทย ทัวร์น่าน นาน นาน...น่าน ปัว สะปัน บ่อเกลือ 3วัน 2คืน ITHA702 logo airasia ITHA702 ทัวร์น่าน นาน นาน...น่าน ปัว สะปัน บ่อเกลือ 3วัน 2คืนทัวร์น่าน 2564 ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน  เดอะวิว@กิ่วม่วง บ่อเกลือ ถนนลอยฟ้า โค้งหมายเลข3 สะปัน บ่อเกลือสินเธาว์ ชมวิวสะพานบ้านสะปัน หยุดเวลาคาเฟ  จุดชมวิวภูคา1715 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ดอกชมพูภูคา ถนนลอยฟ้า1256 อำเภอปัว ร้านกาแฟบ้านไทลื้อและลำดวนผ้าทอ วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) ดอยเสมอดาว ชมหมอก  พระธาตุเขาน้อย วัดพระธาตุแช่แห้ง วัดภูมินทร์ อุโมงค์ลีลาวดี - Swensen’s@กาดน่าน
ยานพาหนะ  :
Air Asia (FD)
Code:  
AIT-3D2N-ITHA702-FD

 

 

วันเดินทาง 4 ท่าน
ท่านละ

พักเดี่ยว

24-26 ม.ค./ 31 ม.ค.- 2 ก.พ./ 4-6, 14-16, 21-23 ก.พ./ 28 ก.พ.- 2 มี.ค./ 4-6, 18-20, 21-23, 25-27 มี.ค.64 6,888 1,500


รีวิวโปรแกรมทัวร์ไทย ทัวร์น่าน นาน นาน...น่าน ปัว สะปัน บ่อเกลือ 3วัน 2คืน ITHA702

วันที่ 1    พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบิน  AIR ASIA  (FD) -
ท่าอากาศยานน่านนคร - ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน   - ที่พัก: เมืองน่าน  
วันที่ 2    เดอะวิว@กิ่วม่วง - บ่อเกลือ - ถนนลอยฟ้า โค้งหมายเลข3 - สะปัน - บ่อเกลือสินเธาว์ – ชมวิวสะพานบ้านสะปัน – หยุดเวลาคาเฟ่ - จุดชมวิวภูคา1715 - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ดอกชมพูภูคา - ถนนลอยฟ้า1256 - อำเภอปัว - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อและลำดวนผ้าทอ – วัดศรีมงคล (วัดก๋ง)  -  ที่พัก: เมืองน่าน
วันที่ 3     ดอยเสมอดาว ชมหมอก – พระธาตุเขาน้อย - วัดพระธาตุแช่แห้ง – วัดภูมินทร์ - อุโมงค์ลีลาวดี - Swensen’s@กาดน่าน – ท่าอากาศยานน่านนคร - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ        

 

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไทย


โปรแกรมทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ ราคาถูก