วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564
ทัวร์ไทย ทัวร์แพร่-น่าน กระซิบรัก ถิ่นรักพระลอ 3 วัน 2 คืน NNT03 logo airasia NNT03 ทัวร์แพร่-น่าน กระซิบรัก ถิ่นรักพระลอ 3 วัน 2 คืนทัวร์น่าน ปีใหม่ 2021 วัดภูมินทร์ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ซุ้มต้นลีลาวดี วัดพระธาตุเขาน้อย ถนนคนเดินน่าน ถนนลอยฟ้า โค้งเลข 3 โคตรสูง ก.ม.48 บ่อเกลือสินเธาว์  ดอยภูคา วัดภูเก็ต ร้านลำดวนผ้าทอ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ วัดศรีมงคล พระบรมธาตุแช่แห้ง
ยานพาหนะ  :
Air Asia (FD)
Code:  
AGS-NNT03-3D2N-FD

 

 

วันเดินทาง 4 ท่าน
ท่านละ

พักเดี่ยว

19-21, 26-28 ม.ค./ 2-4, 8-10, 15-17, 22-24 ก.พ./ 2-4, 9-11, 16-18, 23-25 มี.ค.64 8,999 1,500


รีวิวโปรแกรมทัวร์ไทย ทัวร์แพร่-น่าน กระซิบรัก ถิ่นรักพระลอ 3 วัน 2 คืน NNT03

วันแรก  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานน่านนคร – จังหวัดแพร่ – วนอุทยานแพะเมืองผี – คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ – พระธาตุอินทร์แขวน  – วัดพระธาตุช่อแฮ  
วันที่ 2  วัดจอมสวรรค์ – บ้านทุ่งโฮ้ง – จังหวัดน่าน – อุทยานแห่งชาติศรีน่าน (ดอยเสมอดาว) - ถนนคนเดิน
วันที่ 3  พระบรมธาตุแช่แห้ง – วัดมิ่งเมือง – วัดภูมินทร์ - ซุ้มลีลาวดี  - ร้านกาแฟอาราบีกา - ท่าอากาศยานน่านนคร – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

 

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไทย


โปรแกรมทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ ราคาถูก