วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564
ทัวร์ไทย ทัวร์สงกรานต์ 2564 แอ่วน่านวันหยุด ปัว บ่อเกลือ สะปัน 3 วัน 2 คืน NAN08 ทัวร์นาน Nok Air ZNAN08 ทัวร์สงกรานต์ 2564 แอ่วน่านวันหยุด ปัว บ่อเกลือ สะปัน  3 วัน 2 คืน NAN08ทัวร์น่าน จังหวัดน่าน เดอะวิว@กิ่วม่วง ถนนหมายเลข 3 บ่อเกลือสินเธาว์ บ้านสะปัน จุดชมวิวดอบภูคา 1715 วัดภูเก็ต ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) อำเภอเมืองน่าน บ้านนาก๋างโต้ง พระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง วัดพระธาตุเขาน้อย  ถนนคนเดินเมืองน่าน หรือ ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน
วัดศรีพันตัน วัดมิ่งเมือง วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ซุ้มต้นลีลาวดีหรือต้นลั่นทม เฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน วัดภูมินทร์ พระอุโบสถจตุรมุข
ยานพาหนะ  :
Nok Air (DD)
Code:  
A2-NAN08-3D2N-DD

 

 

วันเดินทาง 4 ท่าน
ท่านละ

พักเดี่ยว

1-3, 2-4 พฤษภาคม 2564 
9,999 1,500


รีวิวโปรแกรมทัวร์ไทย ทัวร์สงกรานต์ 2564 แอ่วน่านวันหยุด ปัว บ่อเกลือ สะปัน 3 วัน 2 คืน NAN08

วันแรก    สนามบินดอนเมือง – สนามบินน่าน – จังหวัดน่าน – เดอะวิว@กิ่วม่วง – ถนนหมายเลข 3 – บ่อเกลือสินเธาว์ – บ้านสะปัน – จุดชมวิวดอบภูคา 1715 – วัดภูเก็ต
วันที่สอง    ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ – วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) – อำเภอเมืองน่าน – บ้านนาก๋างโต้ง – พระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง – วัดพระธาตุเขาน้อย  – ถนนคนเดินเมืองน่าน หรือ ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน
วันที่สาม    วัดศรีพันตัน – วัดมิ่งเมือง – วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร – ซุ้มต้นลีลาวดีหรือต้นลั่นทม – เฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน – วัดภูมินทร์ – พระอุโบสถจตุรมุข – สนามบินน่าน – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไทย


โปรแกรมทัวร์น่าน 2564 ราคาถูก