วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564
ทัวร์ไทย ทัวร์น่าน-ปัว ปัง ปัง ท้าลมหนาว 3 วัน 2 คืน NNT01 ทัวร์นาน Nok Air NNT01 ทัวร์น่าน-ปัว ปัง ปัง ท้าลมหนาว 3 วัน 2 คืนทัวร์น่าน ตรุษจีน 2021 วัดศรีพันต้น วัดมิ่งเมือง วัดภูมินทร์ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ซุ้มต้นลีลาวดี วัดพระธาตุเขาน้อย ถนนคนเดินน่าน ถนนลอยฟ้า โค้งเลข 3 โคตรสูง ก.ม.48 บ่อเกลือสินเธาว์ ดอยภูคา วัดภูเก็ต ร้านลำดวนผ้าทอ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ วัดศรีมงคล พระบรมธาตุแช่แห้ง
ยานพาหนะ  :
Nok Air (DD)
Code:  
AGS-NNT01-3D2N-DD

 

 

วันเดินทาง 4 ท่าน
ท่านละ

พักเดี่ยว

5-7, 12-14, 19-21, 24-26 ก.พ.
9,999 2,500
10-12, 17-19 ก.พ.64
8,999
2,500
25-27 ก.พ.64
10,999 2,500
26-28 ก.พ.64 11,999 2,500
5-7, 12-14, 19-21 มี.ค.64
9,999 2,500
 3-5, 10-12, 17-19,  24-26 มี.ค.64 8,999 2,500


รีวิวโปรแกรมทัวร์ไทย ทัวร์น่าน-ปัว ปัง ปัง ท้าลมหนาว 3 วัน 2 คืน NNT01

วันแรก    กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานน่านนคร – วัดศรีพันต้น – วัดมิ่งเมือง – วัดภูมินทร์ – วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร – ซุ้มต้นลีลาวดี- วัดพระธาตุเขาน้อย – ถนนคนเดินน่าน
วันที่  2    ถนนลอยฟ้า โค้งเลข 3 – โคตรสูง ก.ม.48 – บ่อเกลือสินเธาว์  - ดอยภูคา – วัดภูเก็ต
วันที่  3    ร้านลำดวนผ้าทอ – ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ – วัดศรีมงคล - พระบรมธาตุแช่แห้ง- ท่าอากาศยานน่านนคร – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

 

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไทย


โปรแกรมทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ ราคาถูก