วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564
ทัวร์ไทย ทัวร์น่าน นะ ณ น่าน น่าน ปัว สกาด สะปัน บ่อเกลือ 4วัน 3คืน ITHV703 ทัวร์นาน Nok Air ทัวร์น่าน นะ ณ น่าน น่าน ปัว สกาด สะปัน บ่อเกลือ 4วัน 3คืน ITHV703ทัวร์น่าน เนินมะปราง จุดชมวิวค้างคาว ภูเขาหินปูน พิษณุโลก แคมป์หมาบ้าใจดี (ทานเที่ยง) จังหวัดน่าน ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่านที่พัก: เมืองน่าน เมืองน่าน จุดชมวิว คาเฟ่เดอะวิวกิ่วม่วง ถนนหมายเลข 3 ชมวิวสะพานหมู่บ้านสะปัน บ่อเกลือโบราณ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา 1715  ปัว ที่พัก: ปัว ชมวิวดอยสกาด สกาด กม. 8 สกาดดีโฮมสเตย์ วัดภูเก็ต ลําดวนผ้าทอ กาแฟไทลื้อ ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ วัดศรีมงคล (ก๋ง)  ปัว ปัว - วัดภูมินทร์ อุโมงค์ต้นไม้ลีลาวดี วัดศรีพันต้น วัดมิ่งเมือง ศาลหลักเมือง วัดพระธาตุแช่แห้ง วัดพระธาตุเขาน้อย       
ยานพาหนะ  :
Nok Air (DD)
Code:   
AIT-ITHV703-4D3N-DD

 

 

วันเดินทาง 4 ท่าน
ท่านละ

พักเดี่ยว

5-8, 12-15, 26-29 มี.ค.64
6,900
2,000


รีวิวโปรแกรมทัวร์ไทย ทัวร์น่าน นะ ณ น่าน น่าน ปัว สกาด สะปัน บ่อเกลือ 4วัน 3คืน ITHV703

วันที่ 1       พร้อมกันที่จุดนัดพบปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ เวลา 06.00 น. – เนินมะปราง จุดชมวิวค้างคาว ภูเขาหินปูน พิษณุโลก - แคมป์หมาบ้าใจดี (ทานเที่ยง) - จังหวัดน่าน – ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่านที่พัก: เมืองน่าน   อาหาร  เที่ยง/--
วันที่ 2       เมืองน่าน – จุดชมวิว คาเฟ่เดอะวิวกิ่วม่วง - ถนนหมายเลข 3 – ชมวิวสะพานหมู่บ้านสะปัน - บ่อเกลือโบราณ - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา 1715 – ปัว ที่พัก: ปัว    อาหารเช้า/เที่ยง/เย็น
วันที่ 3       ชมวิวดอยสกาด สกาด กม. 8 – สกาดดีโฮมสเตย์ - วัดภูเก็ต – ลําดวนผ้าทอ กาแฟไทลื้อ – ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ - วัดศรีมงคล (ก๋ง) – ปัว ที่พัก: ปัว  อาหารเช้า/เที่ยง/เย็น
วันที่ 4       ปัว - วัดภูมินทร์ – อุโมงค์ต้นไม้ลีลาวดี – วัดศรีพันต้น – วัดมิ่งเมือง – ศาลหลักเมือง – วัดพระธาตุแช่แห้ง – วัดพระธาตุเขาน้อย – กรุงเทพฯ  อาหารเช้า/เที่ยง/---      

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไทย


โปรแกรมทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ ราคาถูก