วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564
ทัวร์ไทย ทัวร์น่าน สงกรานต์ 2564 กระซิบรักวัยเก๋า 3 วัน 2 คืน ทัวร์นาน Nok Air WTNNT DD003 ทัวร์น่าน สงกรานต์ 2564 กระซิบรักวัยเก๋า 3 วัน 2 คืนทัวร์น่าน สงกรานต์ 2564 วัดศรีมงคล วัดภูเก็ต กาแฟบ้านไทลื้อ ถนนคนเดินปัว อุทยานแห่งชาติดอยภูคา-ถนนลอยฟ้า ชมวิวจุดชมวิวดอยภูคา 1715 หมู่บ้านสะปัน บ่อเกลือสินเธาว์ โค้งหมายเลข3 สุดกองคาเฟ่ ถนนคนเดินน่าน ดอยเสมอดาว ผาหัวสิงห์ เสาดินนาน้อย อุโมงค์ลีลาวดี วัดภูมินทร์-วัดพระธาตุเขาน้อย ศาลหลักเมือง วัดศรีพันต้น พระธาตุแช่แห้ง
ยานพาหนะ  :
Nok Air (DD)
Code:  
A5-NNT-3D2N-FD003

 

 

วันเดินทาง 4 ท่าน
ท่านละ

พักเดี่ยว

5-7, 12-14 มี.ค.64 
8,900 2,000
10-12, 11-13, 12-14 เม.ย.64 9,900 2,000
30 เม.ย.- 2 พ.ค./ 7- 9, 21-23 พ.ค.64 8,900 2,000


รีวิวโปรแกรมทัวร์ไทย ทัวร์น่าน สงกรานต์ 2564 กระซิบรักวัยเก๋า 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1    สนามบินดอนเมือง-วัดศรีมงคล-วัดภูเก็ต-กาแฟบ้านไทลื้อ-ถนนคนเดินปัว  
วันที่ 2    อุทยานแห่งชาติดอยภูคา-ถนนลอยฟ้า-ชมวิวจุดชมวิวดอยภูคา 1715-หมู่บ้านสะปัน-บ่อเกลือสินเธาว์-โค้งหมายเลข3-สุดกองคาเฟ่-ถนนคนเดินน่าน
วันที่ 3    ดอยเสมอดาว-ผาหัวสิงห์-เสาดินนาน้อย-อุโมงค์ลีลาวดี – วัดภูมินทร์-วัดพระธาตุเขาน้อย-ศาลหลักเมือง-วัดศรีพันต้น-พระธาตุแช่แห้ง –สนามบินดอนเมือง

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไทย


โปรแกรมทัวร์น่าน 2564 ราคาถูก