วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564
ทัวร์ไทย ทัวร์น่าน สงกรานต์ 2021 น่านไง เปิงใจ๋ขนาด...น่าน ปัว สกาด บ่อเกลือ 3 วัน 2 คืน (NNFD00) logo airasia NNFD00 ทัวร์น่าน สงกรานต์ 2021 น่านไง เปิงใจ๋ขนาด...น่าน ปัว สกาด บ่อเกลือ 3 วัน 2 คืนทัวร์น่าน สงกรานต์ 2564 น่านไง เปิงใจ๋ขนาด... น่าน ปัว สะปัน สกาด บ่อเกลือ 3วัน 2คืน แอ่วเหนือม่วนแต๊ กระซิบรักบันลือโลก ปู่ม่านย่าม่าน ไหว้พระขอพร ลอดซุ้มอุโมงค์ลีลาวดี เที่ยวบ่อเกลือภูเขาแห่งเดียวในประเทศไทย ราคาเริ่มต้น 7,888 บาท เดินทางเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564 พักเมืองน่าน1 คืน ดอยสกาดโฮมสเตย์ 1 คืน
ยานพาหนะ  :
Air Asia (FD)
Code:  
AIT-3D2N-NNFD00-FD

 

 

วันเดินทาง 4 ท่าน
ท่านละ

พักเดี่ยว

4-6 เม.ย.64
7,888 1,500
11-13 เม.ย.64
8,888 1,500
13-15 เม.ย.64 9,888 1,500
1-3 พ.ค.64
8,888 1,500
8-10 พ.ค.64 7,888 1,500


รีวิวโปรแกรมทัวร์ไทย ทัวร์น่าน สงกรานต์ 2021 น่านไง เปิงใจ๋ขนาด...น่าน ปัว สกาด บ่อเกลือ 3 วัน 2 คืน (NNFD00)

วันที่ 1    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA - ท่าอากาศยานน่านนคร – พระธาตุช้างค้ำ – อุโมงค์ต้นลีลาวดี – วัดภูมินทร์ – เฮือนฮังต่อกาแฟน่าน – วัดพระธาตุเขาน้อย - กาดข่วงเมืองน่าน ที่พัก: เมืองน่าน   เที่ยง/เย็น
วันที่ 2    เดอะวิว@กิ่วม่วง - บ่อเกลือ - ถนนลอยฟ้า โค้งหมายเลข3 - สะปัน - บ่อเกลือสินเธาว์ – ชมวิวสะพานบ้านสะปัน – หยุดเวลาคาเฟ่ - จุดชมวิวภูคา1715 - ถนนลอยฟ้า1256-อำเภอปัว - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อและลำดวนผ้าทอ ที่พัก: ดอยสกาดหรือสะปันโฮมสเตย์   อาหารเช้า/ เที่ยง/เย็น
วันที่ 3     บ้านจักษ์กะพัฒน์ – ท่าวังผา – วัดศรีมงคล (วัดก๋ง)- Swensen’s @กาดน่าน – พระธาตุแช่แห้ง – ร้านของฝาก OTOP น่าน – ท่าอากาศยานน่านนคร - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไทย


โปรแกรมทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ ราคาถูก