วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564
ทัวร์ไทย ทัวร์เบตง OK BETONG เบตงเมืองในหมอก ดอกไม้งาม 3 วัน 2 คืน นกแอร์ (DD) สงกรานต์ 2564 Air Asia WTBET DD002 ทัวร์เบตง OK BETONG เบตงเมืองในหมอก ดอกไม้งาม 3 วัน 2 คืน นกแอร์ (DD) สงกรานต์ 2564ทัวร์เบตง สงกรานต์ 2564 วัดช้างไห้   ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว  บ่อน้ำพุร้อนเบตง  อุโมงค์ปิยะมิตร สนามบินเบตง  ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยาม  อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์  Skywalk ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง  Street Art สงขลา  หาดสมิหลา  มัสยิดกลาง
ยานพาหนะ  :  
NOK AIR (DD)
Code:   
A5-BET-3D2N-DD002

 

 

วันเดินทาง 4 ท่าน
ท่านละ

พักเดี่ยว

26-28 มี.ค./ 3-5 เม.ย.64
8,990
2,000
11-13, 12-14, 14-16, 15-17 เม.ย.64 10,990 2,000
 2-4 พ.ค.64 9,990 2,000


รีวิวโปรแกรมทัวร์ไทย ทัวร์เบตง OK BETONG เบตงเมืองในหมอก ดอกไม้งาม 3 วัน 2 คืน นกแอร์ (DD) สงกรานต์ 2564

วันที่ 1    สนามบินดอนเมือง -หาดใหญ่ –วัดช้างไห้ - สะพานข้ามอ่างเก็บน้ำบางลาง -อุโมงค์ปิยะมิตร –บ่อน้ำพุร้อนเบตง – สวนดอกไม้หมื่นบุปผา
วันที่ 2             SKYWALK อัยเยอร์เวง – สะพานแตปูชู - เฉาก๊วย กม.4 – ชมตู้ไปรษณีย์ – วัดพุทธาธิวาส – ป้าย OK BETONG - สนามบินเบตง – ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยาม – อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ – ถนนคนเดินเบตง
วันที่ 3    เบตง -ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว  - Street Art สงขลา – ถนนนางงาม – หาดสมิหลา - มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา ตลาดกิมหยง  - สนามบินหาดใหญ่ - สนามบินดอนเมือง

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไทย


โปรแกรมทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ ราคาถูก