วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564
ทัวร์ไทย ทัวร์เบตง สงกรานต์ 2021 เบตง ตาลาล๊า … เบตง อัยเยอร์เวง 3 วัน 2 คืน (YLFD01) logo airasia YLFD01 ทัวร์เบตง สงกรานต์ 2021 เบตง ตาลาล๊า … เบตง อัยเยอร์เวง 3 วัน 2 คืน (YLFD01)ทัวร์เบตง สงกรานต์ 2564 บินลงสนามบินหาดใหญ่ ปัตตานี วัดช้างให้ หลวงปู่ทวด เมืองยะลา สะพานจุดชมวิวเขื่อนบางลาง เบตง อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ สตรีทอาร์ตเบตง ไนท์บาซ่าเบตงเบตง อัยเยอร์เวง Skywalk ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง  สะพานแตปูซู  น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9-ร้านเฉาก๋วยเบตง กม.4  อุโมงค์ปิยะมิตร  บ่อน้ำร้อนเบตง หอนาฬิกา ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในโลก วัดพุทธาธิวาส ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยาม หาดใหญ่ ตลาดกิมหยงหาดใหญ่
ยานพาหนะ 
Air Asia (FD)
Code:  
AIT-3D2N-ITHA803-FD

 

 

วันเดินทาง 4 ท่าน
ท่านละ

พักเดี่ยว

4-6 เม.ย.64 7,900 1,500
11-13, 13-15 เม.ย.64
9,900 1,500
23-25 เม.ย.64 7,900 1,500
1-3 พ.ค.64 8,900 1,500
8-10 พ.ค.64 7,900 1,500


รีวิวโปรแกรมทัวร์ไทย ทัวร์เบตง สงกรานต์ 2021 เบตง ตาลาล๊า … เบตง อัยเยอร์เวง 3 วัน 2 คืน (YLFD01)

วันแรก     ท่าอากาศสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา - ปัตตานี - วัดช้างให้ หลวงปู่ทวด – เมืองยะลา – สะพานจุดชมวิวเขื่อนบางลาง - เบตง – อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ – สตรีทอาร์ตเบตง - ไนท์บาซ่าเบตง พักเมืองเบตง     
วันที่ 2     เบตง - อัยเยอร์เวง Skywalk–ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง – สะพานแตปูซู – น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9-ร้านเฉาก๋วยเบตง กม.4 – อุโมงค์ปิยะมิตร - บ่อน้ำร้อนเบตง
พักเมืองเบตง  อาหาร เช้า/เที่ยง (ปลานิลสายน้ำไหล,ผัดผักน้ำ)/เย็น(ไก่เบตง,เคาหยก)
วันที่ 3    หอนาฬิกา – ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในโลก - วัดพุทธาธิวาส – ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยาม - หาดใหญ่ – ตลาดกิมหยงหาดใหญ่ - ท่าอากาศยานหาดใหญ่ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไทย


โปรแกรมทัวร์เบตง สงกรานต์ 2564 ราคาถูก