วันเสาร์, 31 ตุลาคม 2563

ทัวร์ไหว้ไอ่ไข่ ทัวร์สายมู วัดเจดีย์ ทัวร์นครศรีธรรมราช ทัวร์วัดเจดีย์ไอ้ไข่ เริ่มจากกรุงเทพ ปีใหม่ 2564 / 2021 หมู่บ้านกลางหุบเขาที่อากาศดี คีรีวง ขอพรพระแอดและไอ้ไข่ ทัวร์นครศรี ขนอม สะพานไม้อ่าวเตล็ด อุโมงค์ต้นยาง นาแม่เฒ่า

ทัวร์นครศรีธรรมราช ไหว้ไอ่ไข่ทัวร์นครศรีธรรมราช - สุราษฎร์ธานี สะพานแขวน ชมวิวภูเขาหัวใจวัดเขาพัง เขื่อนเชี่ยวหลาน แพภูผาวารี แพภูผาวารี วัดเจดีย์ไอ้ไข่ วัดนางพระยา อ.ขนอม สะพานไม้อ่าวเตล็ด วัดมหาธาตุวรวิหาร ศาลหลักเมือง แวะซื้อของฝาก
วันเดินทาง 4-6, 9-11, 11-13, 16-18, 18-20, 23-25, 25-27 ต.ค./ 30 ต.ค. -1 พ.ย./ 6-8, 8-10, 10-12, 13-15, 15-17, 20-22, 22-24, 27-29 พ.ย./ 29 พ.ย. - 1 ธ.ค./ 4-6, 6-8, 11-13, 13-15, 18-20, 20-22, 25-27, 27-29 ธ.ค./ 31 ธ.ค.- 2 ม.ค.64 / 1-3 ม.ค.64
ราคาทัวร์ 6,888 - 8,888 บาท
ยานพาหนะ Air Asia (FD)
Code:   AIT-3D2N-ITH802

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไทย

ทัวร์นครศรีฯ ทัวร์สุราษร์ฯ บินลงสุราษฎร์ ทัวร์นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี  ล่องเขื่อนรัชชประภา (กุ้ยหลินเมืองไทย)  ล่องเรือชมโลมาสีชมพู วัดเจดีย์ไอ้ไข่ หมู่บ้านคีรีวง(อากาศดีที่สุดในประเทศ) ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
วันเดินทาง 1-4, 8-11, 9-12, 11-14, 15-18, 22-25 ต.ค./  29 ต.ค.- 1 พ.ย./ 5-8, 12-15, 19-22, 26-29 พ.ย./ 3-6, 4-7, 5-8, 9-12, 10-13, 17-20, 24-27 ธ.ค.63
ราคาทัวร์ เริ่มต้น 12,900 - 15,900 บาท
ยานพาหนะ  :  Thai Smile (WE)
Code:    AWC-SNT-URT-4D3N-WE

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไทย

ทัวร์นครศรีธรรมราช ไหว้ตาไข่ทัวร์นครศรีธรรมราช ขนอม แกรนด์แคนยอน ขนอม สะพานไม้อ่าวเตล็ด สิชล วัดเจดีย์ไอ้ไข่ วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) ศาลหลักเมือง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร บ้านคีรีวง สะพานบ้านคีรีวง ร้านขายของฝาก
วันเดินทาง 14-16, 15-17, 16-18, 18-20, 21-23, 22-24, 23-25, 25-27, 28-30 ก.ย./ 2-4, 5-7, 6-8, 9-11, 12-14, 13-15, 16-18, 19-21, 20-22, 23-25, 26-28, 27-29 ต.ค.63
ราคาทัวร์ 5,999 - 7,499 บาท
ยานพาหนะ Vietjet Air (VZ)
Code:   ATK-SNT-3D2N-VZ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไทย

ทัวร์นครศรีธรรมราช ไหว้ไอ่ไข่ทัวร์นครศรีธรรมราช ขนอม แกรนด์แคนยอน ขนอม สะพานไม้อ่าวเตล็ด สิชล วัดเจดีย์ไอ้ไข่ วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) ศาลหลักเมือง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร บ้านคีรีวง สะพานบ้านคีรีวง ร้านขายของฝาก
วันเดินทาง 25-26 ก.ย./ 2-3, 8-9, 15-16, 16-17, 22-23, 29-30 ต.ค./ 5-6, 12-13, 19-20, 26-27 พ.ย. / 4-5, 11-12, 19-20, 24-25 ธ.ค.63
ราคาทัวร์ 4,999 - 5,999 บาท
ยานพาหนะ Vietjet Air (VZ)
Code:   A2-SNT04-2D1N-VZ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไทย

ทัวร์ไหว้ไอ่ไข่ทัวร์นครศรีธรรมราช - สุราษฎร์ธานี สะพานแขวน ชมวิวภูเขาหัวใจวัดเขาพัง เขื่อนเชี่ยวหลาน แพภูผาวารี แพภูผาวารี วัดเจดีย์ไอ้ไข่ วัดนางพระยา อ.ขนอม สะพานไม้อ่าวเตล็ด วัดมหาธาตุวรวิหาร ศาลหลักเมือง แวะซื้อของฝาก
วันเดินทาง 20 - 21, 27 - 28 ส.ค./ 3 - 4, 10 - 11, 17 - 18, 24 - 25 ก.ย./ 1 - 2, 8 - 9, 15 - 16, 22 - 23, 29 - 30 ต.ค./ 5 - 6, 12 -13, 19 -20, 26 - 27 พ.ย./ 3 - 4, 10 - 11, 17 - 18, 24 - 25 ธ.ค.63
ราคาทัวร์ 4,888 - 6,888 บาท
ยานพาหนะ Air Asia (FD)
Code:   AIT-2D1N-ITH01

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไทย

ทัวร์ไหว้ไอ้ไข่ นครศรีธรรมราชทัวร์นครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช  วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ไหว้ศาลหลักเมืองนคร บ้านหนังตะลุงสุชาติ วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ช้อปปิ้งของฝาก
วันเดินทาง 19-20 ก.ย./ 3-4, 10-11, 17-18, 24-25 ต.ค./ 31 ต.ค.- 1 พ.ย./ 7-8 พ.ย./ 14-15 พ.ย./ 21-22 พ.ย.63
ราคาทัวร์ 4,888 - 6,888 บาท
ยานพาหนะ Nok Air (DD)
Code:   ABT-2D1N-TH10_DD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไทย