วันจันทร์, 08 มีนาคม 2564

ทัวร์ไหว้ไอ่ไข่ ทัวร์สายมู วัดเจดีย์ ทัวร์นครศรีธรรมราช ทัวร์วัดเจดีย์ไอ้ไข่ เริ่มจากกรุงเทพ สงกรานต์ 2564 / 2021 หมู่บ้านกลางหุบเขาที่อากาศดี คีรีวง ขอพรพระแอดและไอ้ไข่ ทัวร์นครศรี ขนอม สะพานไม้อ่าวเตล็ด อุโมงค์ต้นยาง นาแม่เฒ่า

NST01 BKK VZ นครศรี สุราษฎร์ ปักษ์ใต้บ้านเรา 3วัน2คืนทัวร์นครศรีธรรมราช วัดเจดีย์ไอ้ไข่ วัดยางใหญ่ วัดธาตุน้อย หมู่บ้านคีรีวง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สะพานแขวนเขาพิทักษ์  เขื่อนรัชชประภา  ตลาดศาลเจ้า วัดพระบรมธาตุไชยา ร้านของฝาก
วันเดินทาง 14-16, 16-18, 18-20, 21-23, 24-26, 26-28 มี.ค./ 4-6, 8-10, 18-20, 21-23, 24-26, 25-27, 27-29 เม.ย.64
ราคาทัวร์ 7,999 - 8,999 บาท
ยานพาหนะ Vietjet Air (VZ)
Code:   AGS-SNT01-3D2N-VZ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไทย