วันศุกร์, 07 สิงหาคม 2563

ทัวร์ไหว้ไอ่ไข่ นครศรีธรรมราช ทัวร์วัดเจดีย์ไอ้ไข่ หมู่บ้านกลางหุบเขาที่อากาศดี คีรีวง ขอพรพระแอดและไอ้ไข่ ทัวร์นครศรี ขนอม สะพานไม้อ่าวเตล็ด อุโมงค์ต้นยาง นาแม่เฒ่า

ทัวร์ไหว้ไอ้ไข่ นครศรีธรรมราชทัวร์นครศรีธรรมราช - สุราษฎร์ธานี สะพานแขวน ชมวิวภูเขาหัวใจวัดเขาพัง เขื่อนเชี่ยวหลาน แพภูผาวารี แพภูผาวารี วัดเจดีย์ไอ้ไข่ วัดนางพระยา อ.ขนอม สะพานไม้อ่าวเตล็ด วัดมหาธาตุวรวิหาร ศาลหลักเมือง แวะซื้อของฝาก
วันเดินทาง 24-25 ส.ค./ 3-4, 9-10, 23-24 ก.ย./ 30 ก.ย.-1 ต.ค.63
ราคาทัวร์ 3,999 บาท
ยานพาหนะ THAI VIET JET AIR (VZ)
Code:   AIT-2D1N-ITH888

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไทย

ITH333 ทัวร์สุราษฎร์ - นครศรีฯ โดยรถทัวร์นครศรีธรรมราช - สุราษฎร์ธานี ขอพร ขอโชคลาภ ตาพรานบุญ+ไอ้ไข่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ชาวปักษ์ใต้ ราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พักเมืองสุราษฎร์ 1 คืน เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ ราษฎร์ธานี ถ่ายรูปเขื่อนรัชชประภา สะพานแขวนเขาเทพพิทักษ์ ภูเขารูปหัวใจ อุทยานธรรม(เจดีย์ลอยฟ้า) สะพานไม้อ่าวเตล็ด แกรนด์แคนยอนขนอม ที่พักเมืองสุราษฎร์ วัดยางใหญ่(ตาพรานบุญ) วัดเจดีย์ไอ้ไข่ ไข่เค็มไชยา  แหล่งซื้อของฝาก ศาลพ่อตาหินช้าง
วันเดินทาง 14-16, 28-30 ส.ค./ 11-13, 25-27 ก.ย.63
ราคาทัวร์ 2,999 บาท
ยานพาหนะ Bus 
Code:   AIT-3D1N-ITH333

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไทย

ทัวร์ไหว้ไอ่ไข่ทัวร์นครศรีธรรมราช - สุราษฎร์ธานี สะพานแขวน ชมวิวภูเขาหัวใจวัดเขาพัง เขื่อนเชี่ยวหลาน แพภูผาวารี แพภูผาวารี วัดเจดีย์ไอ้ไข่ วัดนางพระยา อ.ขนอม สะพานไม้อ่าวเตล็ด วัดมหาธาตุวรวิหาร ศาลหลักเมือง แวะซื้อของฝาก
วันเดินทาง 20 - 21, 27 - 28 ส.ค./ 3 - 4, 10 - 11, 17 - 18, 24 - 25 ก.ย./ 1 - 2, 8 - 9, 15 - 16, 22 - 23, 29 - 30 ต.ค./ 5 - 6, 12 -13, 19 -20, 26 - 27 พ.ย./ 3 - 4, 10 - 11, 17 - 18, 24 - 25 ธ.ค.63
ราคาทัวร์ 4,888 - 6,888 บาท
ยานพาหนะ Air Asia (FD)
Code:   AIT-2D1N-ITH01

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไทย

ทัวร์ไหว้ไอ้ไข่ นครศรีธรรมราชทัวร์นครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช  วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ไหว้ศาลหลักเมืองนคร บ้านหนังตะลุงสุชาติ วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ช้อปปิ้งของฝาก
วันเดินทาง 19-20 ก.ย./ 3-4, 10-11, 17-18, 24-25 ต.ค./ 31 ต.ค.- 1 พ.ย./ 7-8 พ.ย./ 14-15 พ.ย./ 21-22 พ.ย.63
ราคาทัวร์ 4,888 - 6,888 บาท
ยานพาหนะ Nok Air (DD)
Code:   ABT-2D1N-TH10_DD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไทย

ทัวร์ไหว้ไอ้ไข่ นครศรีธรรมราชทัวร์นครศรีธรรมราช - สุราษฎร์ธานี สะพานแขวน ชมวิวภูเขาหัวใจวัดเขาพัง เขื่อนเชี่ยวหลาน แพภูผาวารี แพภูผาวารี วัดเจดีย์ไอ้ไข่ วัดนางพระยา อ.ขนอม สะพานไม้อ่าวเตล็ด วัดมหาธาตุวรวิหาร ศาลหลักเมือง แวะซื้อของฝาก
วันเดินทาง 22 - 24 ส.ค.63
ราคาทัวร์ 7,888 บาท
ยานพาหนะ Air Asia (FD)
Code:   AIT-3D2N-ITH02

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไทย