วันอาทิตย์, 01 พฤศจิกายน 2563
ทัวร์ไทย ทัวร์นครศรีธรรมราช หลบเมืองคอน ขอพร ไอ้ไข่ นครศรีธรรมราช 2วัน 1คืน (ITH01) logo airasiaทัวร์ไหว้ไอ้ไข่ นครศรีธรรมราชทัวร์นครศรีธรรมราช - ไหว้ไอ้ไข่ ปลายฝนต้นหนาวไปสูดอากาศบริสุทธ์ ที่นครศรีธรรมราช ชมความงดงามของธรรมชาติที่สมบูรณ์ไม่แพ้ที่ใดในประเทศไทย พร้อมเที่ยวชมประวัติศาสตร์ ไหว้พระทำบุญ ขอพรไอ้ไข่
ยานพาหนะ 
Air Asia (FD)
Code:  
AIT-2D1N-ITH01

 

 

วันเดินทาง 4 ท่าน
ท่านละ

พักเดี่ยว

20 - 21, 27 - 28 ส.ค./ 3 - 4, 10 - 11, 17 - 18, 24 - 25 ก.ย.63 4,888
1,500
1 - 2, 8 - 9, 15 - 16 ต.ค.63
5,888 1,500
22 - 23 ต.ค.63
6,888 1,500
29 - 30 ต.ค./ 5 - 6, 12 -13, 19 -20, 26 - 27 พ.ย.63
4,888 1,500
3 - 4 พ.ย.63
5,888 1,500
10 - 11 พ.ย.63
6,888 1,500
17 - 18, 24 - 25 ธ.ค.63 5,888 1,500


รีวิวโปรแกรมทัวร์ไทย ทัวร์นครศรีธรรมราช หลบเมืองคอน ขอพร ไอ้ไข่ นครศรีธรรมราช 2วัน 1คืน (ITH01)

วันแรก    พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช –  วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร – ศาลหลักเมือง - วัดธาตุน้อย –
D' Endless Dell Café  - เที่ยง (ขนมจีนเมืองคอน),เย็น

วันที่สอง    วัดเจดีย์ไอ้ไข่ – วัดนางพระยา – ร้านของฝาก – ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช – ท่าอากาศยานดอนเมือง

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไทย


โปรแกรมทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ ราคาถูก