วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564
ทัวร์ไทย ทัวร์นครศรีธรรมราช มหัศจรรย์..นครศรีธรรมราช ไหว้ขอพร วัดเจดีย์(ไอ้ไข่) 2 วัน 1 คืน ทัวร์นคร VietJet BT TH10 VZ มหัศจรรย์..นครศรีธรรมราช ไหว้ขอพร วัดเจดีย์(ไอ้ไข่) 2 วัน 1 คืนทัวร์นครศรีธรรมราช  สงกรานต์ 2564  ไหว้ไอ้ไข่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ศาลหลักเมืองนคร บ้านหนังตะลุงสุชาติ วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) วัดยางใหญ่ จุดชมวิวเขาพรายดำ อูล่าบีช คาเฟ่ ช้อปปิ้งของฝาก
ยานพาหนะ 
Thai Vietjet (VZ)
Code:  
ABT-2D1N-TH10-VZ

 

 

วันเดินทาง ราคาท่านละ
พักเดี่ยว
10-11, 13-14 เม.ย.64 6,999
700
1-2 พ.ค.64
5,999  
3-4 พ.ค.64 4,899  


รีวิวโปรแกรมทัวร์ไทย ทัวร์นครศรีธรรมราช มหัศจรรย์..นครศรีธรรมราช ไหว้ขอพร วัดเจดีย์(ไอ้ไข่) 2 วัน 1 คืน

วันแรก        กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ - จังหวัดนครศรีธรรมราช - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - ศาลหลักเมืองนคร - บ้านหนังตะลุงสุชาติ
วันที่สอง       วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) - วัดยางใหญ่ - จุดชมวิวเขาพรายดำ - อูล่าบีช คาเฟ่ - ช้อปปิ้งของฝาก - สนามบินนครศรีธรรมราช - สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ)

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไทย


โปรแกรมทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ ราคาถูก