วันอาทิตย์, 01 พฤศจิกายน 2563
ทัวร์ไทย นครศรีธรรมราช เมืองคอน คีรีวง สิชล ขนอม 2 วัน 1 คืน BY VZ (NST04) logo Vietjet Air



ทัวร์นครศรีธรรมราช ไหว้ไอ่ไข่ทัวร์นครศรีธรรมราช ขนอม แกรนด์แคนยอน ขนอม สะพานไม้อ่าวเตล็ด สิชล วัดเจดีย์ไอ้ไข่ วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) ศาลหลักเมือง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร บ้านคีรีวง สะพานบ้านคีรีวง ร้านขายของฝาก
ยานพาหนะ 
Vietjet Air (VZ)
Code:  
A2-SNT04-2D1N-VZ

 

 

วันเดินทาง 4 ท่าน
ท่านละ

พักเดี่ยว

25-26 ก.ย./ 2-3, 22-23 ต.ค.63 5,999
1,000
8-9, 15-16, 16-17, 29-30 ต.ค.63 4,999 1,000
5-6, 12-13, 19-20, 26-27 พ.ย.63
4,999 1,000
4-5, 11-12, 24-25 ธ.ค.63
5,999 1,000
19-20 ธ.ค.63 4,999 1,000


รีวิวโปรแกรมทัวร์ไทย นครศรีธรรมราช เมืองคอน คีรีวง สิชล ขนอม 2 วัน 1 คืน BY VZ (NST04)

วันแรก       สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนครศรีธรรมราช – ขนอม – แกรนด์แคนยอน ขนอม – สะพานไม้อ่าวเตล็ด – สิชล – วัดเจดีย์ไอ้ไข่ – วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ)
วันที่สอง    ศาลหลักเมือง – วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – บ้านคีรีวง – สะพานบ้านคีรีวง – ร้านขายของฝาก – สนามบินนครศรีธรรมราช – สนามบินสุวรรณภูมิ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไทย


โปรแกรมทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ ราคาถูก