วันอาทิตย์, 01 พฤศจิกายน 2563
ทัวร์ไทย ทัวร์นครศรีธรรมราช กราบขอพรตาไข่ เด็กวัดเจดีย์  คีรีวง 3 วัน 2 คืน
logo Vietjet Airทัวร์นครศรีธรรมราช ไหว้ตาไข่ทัวร์นครศรีธรรมราช ขนอม แกรนด์แคนยอน ขนอม สะพานไม้อ่าวเตล็ด สิชล วัดเจดีย์ไอ้ไข่ วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) ศาลหลักเมือง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร บ้านคีรีวง สะพานบ้านคีรีวง ร้านขายของฝาก
ยานพาหนะ 
Vietjet Air (VZ)
Code:  
ATK-SNT-3D2N-VZ

 

 

วันเดินทาง 4 ท่าน
ท่านละ

พักเดี่ยว

14-16, 15-17, 16-18, 21-23, 22-24, 23-25, 28-30 ก.ย.63 5,999
1,500
18-20, 25-27 ก.ย.63 7,499 1,500
2-4, 9-11, 12-14, 13-15, 16-18, 23-25 ต.ค.63
7,499 1,500
19-21, 20-22,  26-28, 27-29 ต.ค.63 5,999 1,500


รีวิวโปรแกรมทัวร์ไทย ทัวร์นครศรีธรรมราช กราบขอพรตาไข่ เด็กวัดเจดีย์  คีรีวง 3 วัน 2 คืน

วันแรก       สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนครศรีธรรมราช – ขนอม – แกรนด์แคนยอน ขนอม – สะพานไม้อ่าวเตล็ด – สิชล – วัดเจดีย์ไอ้ไข่ – วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ)
วันที่สอง    ศาลหลักเมือง – วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – บ้านคีรีวง – สะพานบ้านคีรีวง – ร้านขายของฝาก – สนามบินนครศรีธรรมราช – สนามบินสุวรรณภูมิ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไทย


โปรแกรมทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ ราคาถูก