วันอาทิตย์, 01 พฤศจิกายน 2563
ทัวร์ไทย ทัวร์นครศรีฯ-สุราษฎร์ฯ ล่องเรือเขื่อนรัชชประภา-สักการะเจดีย์ตาไข่   4 วัน 3 คืน WE / VZ ทัวร์แม่ฮ่องสอน บินไทย สมาย ทัวร์นครศรีฯ ทัวร์สุราษร์ฯ บินลงสุราษฎร์ทัวร์นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี  ล่องเขื่อนรัชชประภา (กุ้ยหลินเมืองไทย)  ล่องเรือชมโลมาสีชมพู วัดเจดีย์ไอ้ไข่ หมู่บ้านคีรีวง(อากาศดีที่สุดในประเทศ) ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ยานพาหนะ  :
Thai Smile (WE)
Code:  
AWC-SNT-URT-4D3N-WE

 

 

วันเดินทาง 4 ท่าน
ท่านละ

พักเดี่ยว

1-4, 15-18 ต.ค./ 29 ต.ค.- 1 พ.ย.63 12,900 1,700
8-11, 9-12, 11-14 ต.ค.63 13,900 1,700
22-25 .ค.63 15,900 2,000
5-8, 12-15, 19-22, 26-29 พ.ย.63 12,900 1,700
3-6, 4-7, 5-8, 9-12, 10-13 ธ.ค.63 15,900 2,000
17-20 ธ.ค.63 12,900 1,700
24-27 ธ.ค.63 15,900 2,000


รีวิวโปรแกรมทัวร์ไทย ทัวร์นครศรีฯ-สุราษฎร์ฯ ล่องเรือเขื่อนรัชชประภา-สักการะเจดีย์ตาไข่   4 วัน 3 คืน WE / VZ

วันที่1    กรุงเทพฯ - สุราษฎร์ธานี – เขื่อนรัชชประภา (กุ้ยหลินเมืองไทย)
วันที่2    ล่องเรือชมโลมาสีชมพู -  สะพานไม้อ่าวเตล็ด - วัดเจดีย์ไอ้ไข่    
วันที่3    นครศรีธรรมราช – หมู่บ้านคีรีวง(อากาศดีที่สุดของประเทศ) – ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
วันที่4    นครศรีธรรมราช – เดินทางกลับกรุงเทพฯ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไทย


โปรแกรมแม่ฮ่องสอน ปาย