วันอาทิตย์, 01 พฤศจิกายน 2563
ทัวร์ไทย สายมูเติมบุญ เมืองคอน นครศรีธรรมราช ไหว้ตาไข่ 3วัน 2คืน บิน Air Asia ปีใหม่ 2654 logo airasiaทัวร์นครศรีธรรมราช ไหว้ไอ่ไข่ทัวร์นครศรีธรรมราช - ไหว้ไอ้ไข่ ปลายฝนต้นหนาวไปสูดอากาศบริสุทธ์ ที่นครศรีธรรมราช ชมความงดงามของธรรมชาติที่สมบูรณ์ไม่แพ้ที่ใดในประเทศไทย พร้อมเที่ยวชมประวัติศาสตร์ ไหว้พระทำบุญ ขอพรไอ้ไข่
ยานพาหนะ 
Air Asia (FD)
Code:  
AIT-3D2N-ITH802

 

 

วันเดินทาง 4 ท่าน
ท่านละ

พักเดี่ยว

4-6, 9-11, 18-20, 25-27 ต.ค.63 6,888
1,500
11-13, 16-18, 23-25 ต.ค./ 30 ต.ค. -1 พ.ย.63 7,888 1,500
6-8, 8-10, 10-12, 13-15, 15-17, 20-22, 22-24, 27-29 พ.ย./ 29 พ.ย. - 1 ธ.ค.63 6,888 1,500
4-6, 6-8, 25-27, 27-29 ธ.ค.63 7,888 1,500
11-13, 13-15, 18-20, 20-22 ธ.ค.63 6,888 1,500
31 ธ.ค.- 2 ม.ค.64 / 1-3 ม.ค.64 8,888 1,500


รีวิวโปรแกรมทัวร์ไทย สายมูเติมบุญ เมืองคอน นครศรีธรรมราช ไหว้ตาไข่ 3วัน 2คืน บิน Air Asia ปีใหม่ 2654

วันที่1    ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช – วัดธาตุน้อย - คีรีวง - เมืองนคร
วันที่2     วัดยางใหญ่ (ไหว้ตาพรานบุญ) - วัดเจดีย์ ไอ้ไข่ - วัดสระสี่มุม - สิชล - จุดชมวิวเขาพลายดำ - ฮูล่าบีชคลับ สิชล - เมืองนคร - ร้านโรตีบังบ่าว                                  
วันที่3    ศาลหลักเมือง - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - บ้านท่านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ - ร้านโกปี๊ - ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช - ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ  

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไทย


โปรแกรมทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ ราคาถูก