วันอาทิตย์, 01 พฤศจิกายน 2563
ทัวร์ไทย ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ตุลาคม - ปีใหม่ 2564
 phuket ทัวร์ภูเก็ต ราคาถูกทัวร์ภูเก็ต กระบี่ ปีใหม่ 2564 วัดพระทอง ย่านตึกเก่า วัดฉลอง แหลมพรหมเทพ  โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือซื้อทัวร์เสริม ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง ร้านเครื่องประดับไข่มุก ร้านเสื้อยืดภูเก็ต ร้านของฝาก
ยานพาหนะ 
THAI VIETJET (VZ)
Code:  
ATK-PKT-3D2N-VZ

 

 

วันเดินทาง 4 ท่าน
ท่านละ

พักเดี่ยว

25-27, 26-28, 27-29, 28-30, 29-31 ต.ค.63 4,999
1,900
30 ต.ค. – 1 พ.ย. / 31 ต.ค. – 2 พ.ย.63
6,999 1,900
21-23, 22-24, 23-25, 24-26 ต.ค.63
8,999 1,900
1-3, 2-4, 3-5, 4-6, 5-7, 8-10, 9-11, 10-12, 11-13, 12-14, 15-17, 16-18, 17-19, 18-20, 22-24, 23-25, 24-26, 25-27 พ.ย. / 29 พ.ย. – 1 ธ.ค.63
4,999 2,000
6-8, 7-9, 13-15, 14-16, 21-23, 26-28, 28-30, 27-29 พ.ย.63 6,999 2,000
19-21,  20-22 พ.ย.63 8,999 2,000
1-3, 2-4, 3-5, 13-15, 14-16, 15-17, 16-18, 17-19, 20-22, 21-23, 22-24, 23-25 ธ.ค.63 4,999 3,000
7-9, 8-10, 9-11, 18-20, 19-21 ธ.ค.63 6,999 4,000
4-6, 5-7, 6-8, 10-12, 11-13, 12-14, 24-26, 25-27, 26-28, 27-29, 28-30, 29-31 ธ.ค.63 / 30 ธ.ค. – 1 ม.ค.64 8,999 4,000


รีวิวโปรแกรมทัวร์ไทย ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ตุลาคม - ปีใหม่ 2564

วันแรก       สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินภูเก็ต – วัดพระทอง – ย่านตึกเก่า – วัดฉลอง – แหลมพรหมเทพ – โรงแรมที่พัก
วันที่สอ      พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือซื้อทัวร์เสริมอาหาร
วันที่สาม    ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง – ร้านเครื่องประดับไข่มุก – ร้านเสื้อยืดภูเก็ต – ร้านของฝาก – สนามบินภูเก็ต – สนามบินสุวรรณภูมิ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไทย


โปรแกรมทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ ราคาถูก