วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564
ทัวร์ไทย ทัวร์ภูเก็ต สงกรานต์ 2564 ฮูเล ฮูเล ทะเล๊ ภูเก็ต...ภูเก็ต เกาะพีพี เกาะไข่ 3วัน 2คืน (PKFD01)
logo airasiaPKFD01 ทัวร์ภูเก็ต สงกรานต์ 2564 ฮูเล ฮูเล ทะเล๊ ภูเก็ต...ภูเก็ต เกาะพีพี เกาะไข่ 3วัน 2คืนทัวร์ภูเก็ต สงกรานต์ 2564 วัดฉลองหลวงพ่อแช่ม หาดยะนุ้ย แหลมพรหมเทพ ทัวร์ดำน้ำเกาะพีพี อ่าวมาหยา อ่าวปิเละ เกาะไข่ ตลาดนัดชิลล์วา ที่พัก: เมืองภูเก็ต  พิเศษ!!มื้อเที่ยงบุฟเฟต์บนเกาะพีพี วัดพระใหญ่  Three Monkeys Café ย่านเมืองเก่า Phuket old town โกปี๊เตี่ยม  แยกเยาวราช - Ma Doo Bua Café  ร้านของฝาก จุดชมวิวเสม็ดนางชี
ยานพาหนะ  :   Air Asia (FD)

Code:   
AIT-PKFD01-3D2N-FD

 

 

วันเดินทาง 4 ท่าน
ท่านละ

พักเดี่ยว

4-6 เมย.64 7,900 1,500
13-15 เม.ย.64 11,900 1,500
23-25 เม.ย.64 7,900 1,500
1-3 พ.ค.64
8,900 1,500
2-4, 8-10 พ.ค.64
7,900 1,500
14-16 พ.ค.64 6,900 1,500


รีวิวโปรแกรมทัวร์ไทย ทัวร์ภูเก็ต สงกรานต์ 2564 ฮูเล ฮูเล ทะเล๊ ภูเก็ต...ภูเก็ต เกาะพีพี เกาะไข่ 3วัน 2คืน (PKFD01)

วันแรก      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานภูเก็ต – วัดฉลองหลวงพ่อแช่ม – หาดยะนุ้ย - แหลมพรหมเทพ ที่พัก: เมืองภูเก็ต                                                        
วันที่ 2      ทัวร์ดำน้ำเกาะพีพี – อ่าวมาหยา – อ่าวปิเละ – เกาะไข่ - ตลาดนัดชิลล์วา - ที่พัก: เมืองภูเก็ต  พิเศษ!!มื้อเที่ยงบุฟเฟต์บนเกาะพีพี                                                                                      
วันที่ 3      วัดพระใหญ่ - Three Monkeys Café - ย่านเมืองเก่า Phuket old town - โกปี๊เตี่ยม - แยกเยาวราช - Ma Doo Bua Café - ร้านของฝาก – จุดชมวิวเสม็ดนางชี – ท่าอากาศยานภูเก็ต – ท่าอากาศสุวรรณภูมิ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไทย


โปรแกรมทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ ราคาถูก