วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564
ทัวร์ไทย ทัวร์ภูเก็ต สงกรานต์ 2564 ปังปุริเย่อันดามัน ภูเก็ต-หมู่เกาะสิมิลัน-พังงา 3 วัน 2 คืน (HKT-VZ001) ทัวร์กระบี่ Vietjet Air ทัวร์ภูเก็ต สงกรานต์ 2564 ปังปุริเย่อันดามัน ภูเก็ต-หมู่เกาะสิมิลัน-พังงา 3 วัน 2 คืน  (VZ) (HKT-VZ001)ทัวร์ภูเก็ต สงกรานต์ 2564 ย่านเมืองเก่า วัดฉลอง แหลมพรหมเทพ ดื่มดำชมความงามหมู่เกาะสิมิลัน ดำน้ำชมปะการัง ภูเก็ต ล่องอ่าวพังงา เกาะพนัก เกาะปันหยี เกาะห้อง เขาพิงกัน เขาตะปู จุดชมวิวเสม็ดนางชี
ยานพาหนะ 
THAI VIETJET (VZ)
Code:  
A5-HKT-3D2N-VZ001

 

 

วันเดินทาง 4 ท่าน
ท่านละ

พักเดี่ยว

10-12, 12-14 เม.ย.64 13,900 2,000
14-16, 15-17 เม.ย.64 12,900 2,000
1-3 เม.ย.64 11,900 2,000
2-4 พ.ค.64 9,900 2,000


รีวิวโปรแกรมทัวร์ไทย ทัวร์ภูเก็ต สงกรานต์ 2564 ปังปุริเย่อันดามัน ภูเก็ต-หมู่เกาะสิมิลัน-พังงา 3 วัน 2 คืน (HKT-VZ001)

วันที่ 1    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ภูเก็ต -ย่านเมืองเก่า- วัดฉลอง-แหลมพรหมเทพ
วันที่ 2     ภูเก็ต -ดื่มดำชมความงามหมู่เกาะสิมิลัน-ดำน้ำชมปะการัง
วันที่ 3    ภูเก็ต-ล่องอ่าวพังงา-เกาะพนัก - เกาะปันหยี - เกาะห้อง -เขาพิงกัน-เขาตะปู- จุดชมวิวเสม็ดนางชี-สนามบินภูเก็ต -ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไทย


โปรแกรมทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ ราคาถูก